WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Торговельне обслуговування населення - Реферат

Торговельне обслуговування населення - Реферат


Реферат на тему:
Торговельне обслуговування населення
План
1. Сутність торгівлі, громадського харчування та їх організація
2. Прогнозування розвитку торгівлі та громадського харчування
3. Ефективність роздрібної торгівлі
4. Регулювання роздрібного товарообігу
1. СУТНІСТЬ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ
Студенти повинні знати, що торгівля - це сфера обігу товарів на ринку, включаючи комплекс підприємств, які спеціалізуються на виконанні торгово-посередницьких операцій, виконуючи двояку функцію: облік вартостей (зміна форм вартостей); доведення товарів до сфери споживання, тобто є посередником між товаровиробником і споживачем. Торгівля впливає на споживання окремих соціально-економічних груп населення, структуру особистого споживання.
Громадське харчування - це підгалузь торгівлі, яка спеціалізується на виготовленні продуктів харчування, придатних до споживання або продажу, і обслуговування процесу споживання.
Основні задачі торгівлі та громадського харчування - досягнення збалансованості попиту та пропозиції на ринку предметів споживання, задоволення попиту споживачів при високій якості обслуговування і мінімальному рівні витрат, пов'язаних із процесом обігу продукції.
Органи місцевого самоврядування, комітети по торгівлі та громадському харчуванні здійснюють:
аналіз стану торгівлі та громадського харчування, прогнозування їх розвитку на основі вивчення попиту та пропозиції товарів;
контроль за виконанням власниками торговельних підприємств зобов'язань щодо збереження товарного профілю, забезпечення асортименту товарів, у тому числі першої необхідності;
участь у роботі з приватизації, демонополізації та створення конкурентного середовища в торгівлі та громадському харчуванні;
контроль через інспекцію з торгівлі за додержанням норм та правил торгівлі, якості та безпечності торгівлі на підприємствах торгівлі та громадського харчування незалежно від форм власності;
сприяння в організації і проведенні ярмарків з роздрібної торгівлі товарами народного споживання.
Основні показники торгівлі та громадського харчування: обсяг та структура роздрібного товарообігу; рівень та структура витрат обігу; прибуток та рентабельність; коефіцієнти обігу коштів.
Роздрібний товарообіг - один із найважливіших показників соціально-економічного рівня держави. Його обсяг відображає рівень життя населення. Під роздрібним товарообігом розуміють обсяг реалізації товарів і послуг населенню та другим споживачам у грошовому вираженні.
В організації торгівлі та громадського харчування першочергове значення належить вивченню попиту. Під попитом населення розуміють форму виявлення потреби. Платоспроможний попит - це частина потреб населення в товарах і послугах, забезпечених грошовим еквівалентом на визначений період часу. Обсяг попиту визначається сумою грошей, яка є на руках населення і може бути спрямована на закупівлю товарів і послуг. Структура попиту - це розподілений попит на продовольчі та непродовольчі товари, а також за укрупненими товарними групами або ж у детальному асортименті.
Розрізняють такі види попиту, як реалізований - попит, який супроводжується купівлею товарів; незадовільний попит у разі відсутності в даний момент його в продажу. Формувальний - попит на товари ще тоді, коли товар готується до вироблення. Реалізований та незадовільний попит у сумі становлять дійсний попит.
Вивчення попиту здійснюється різними методами. Так, для вивчення реалізованого попиту населення використовується балансовий метод. Цей метод використовується для визначення обсягу та асортименту структури реалізованого попиту. Він заснований на формулі товарного балансу:
Рт = Зтм + Пт - Дв - Зк ,
де Рт - реалізація товарів за період вивчення;
Зтм - залишок товарів на початок періоду;
Пт - поставка товарів за період вивчення;
Дв - документовані витрати товарів, непов'язаних із продажем покупцям;
Зк - залишок товарів на кінець періоду.
Для вивчення незадовільного попиту використовуються коефіцієнти задовільного попиту, які показують ступінь його задоволення на товари достатнього попиту. Якщо цей коефіцієнт менший 1, незадовільний попит розраховується за формулою
Рнп = (1 - K) Пф ,
де K - коефіцієнт задоволення попиту (у відсотках або у відносних числах);
Пф - фактичний продаж за період вивчення.
Формувальний попит вивчають за допомогою таких методів, як виставки-огляди, виставки-продажі, конференції покупців, дегустації, опитування та ін.
Формування та розвиток попиту населення на товари та послуги визначають різні фактори:
економічні - величина ВВП, рівень і структура грошових доходів населення, обсяг і склад товарної пропозиції, рівень і співвідношення цін на товари та ін.;
соціальні - соціальна структура суспільства, розвиток соціальних фондів, культура споживання та ін.;
демографічні - чисельність населення та його склад, чисельність і склад сімей, процес міграції населення;
природно-кліматичні та національно-історичні умови, традиції та ін.
2. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Студенти мають знати, що торгівля, як відомо, поділяється на оптову та роздрібну. Оптова - це продаж товарів з метою виробничого використання або для наступного вигіднішого перепродажу. Роздрібна торгівля - це реалізація товарів населенню для остаточного споживання.
В умовах переходу до ринкових відносин однією з найпоширеніших форм організації масової торгівлі є ринки (продовольчі, речові, змішані).
Громадське харчування організовується у формі їдалень, кафе, закусочних та інших пунктів харчування.
У прогнозуванні торгівлі та громадського харчування використовується система показників:
обсяг загального товарообігу, в тому числі обігу роздрібної торгівлі, громадського харчування, оптової торгівлі, виручка від реалізації послуг населенню;
обсяг продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
валовий дохід від господарської діяльності;
прибуток від реалізації;
товарні запаси в роздрібній торгівлі на кінець року (в млрд грн та днях товарообігу);
утрати по заготівлі, збереженню,

 
 

Цікаве

Загрузка...