WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Політика держави в галузі освіти - Реферат

Політика держави в галузі освіти - Реферат

капітальних вкладень на розвиток і спорудження об'єктів освіти можна розрахувати за формулою
де Мр - перспективне завдання щодо розширення мережі об'єктів народної освіти;
Вд - розмір передбачуваного введення в дію об'єктів;
К - питома вага витрат на одиницю потужностей, що будуть введені в дію;
Зб - стан будівельного заділа.
При розробці прогнозу розвитку загальної середньої освіти необхідно насамперед визначити контингент учнів - загальний і по групах класів. Чисельність учнів у першому класі визначається за формулою
ЧІ = Нд + Дс + З,
де Нд -наявність дітей шестирічного віку за станом на 1 вересня прогнозованого року;
Дс - діти старшого віку, які раніше не навчалися з різних причин;
З - діти, залишені на повторний рік навчання.
Чисельність учнів у наступних класах розраховується за формулою
Чн = Пр + Др ,
де Пр - учні, які переведені в ці класи за підсумками навчання за попередній рік;
Др - діти, залишені на другий рік навчання.
На основі прогнозованого контингенту учнів визначається необхідна кількість класів (класних кімнат), чисельність учителів.
Потреба в мережі шкіл або кількість класних кімнат визначається за формулою
,
де Уш - контингент учнів школи;
Кз - коефіцієнт змінності (за співвідношенням загальної чисельності учнів до їхньої чисельності в першій зміні);
Дк - кількість дітей у класі.
Норматив наповненості класів для 1-8 класів - 40 учнів, для 9-11 - 35 учнів.
Велике значення для забезпечення системи освіти має обґрунтування потреби в учителях, яка розраховується на основі інформації про прогнозовану кількість класів, навчальних годин у тиждень і норми тижневого навантаження на одного викладача за наступною формулою:
,
де Пу - прогнозована потреба в учителях;
Пш - кількість класів;
Ку - кількість навчальних годин у тиждень;
Нт - норма тижневого навантаження на одного викладача (годин).
Визначення цих показників дає можливість визначити необхідну кількість шкіл, обсяг капітальних вкладень, необхідні гроші для оплати праці та ін.
Загальна потреба в спеціалістах визначається як чисельність, необхідна для виконання обсягу робіт, які треба виконати у передбачуваний період. Для її розрахунку треба мати дані про обсяги виробництва, чисельність працюючих, рівень продуктивності праці, впровадження нової техніки і наукової організації праці, розвиток науки, культури, сфери обслуговування.
Додаткова потреба в спеціалістах - це чисельність, що необхідна в майбутньому, порівняно з чисельністю, яка є зараз. Вона визначається на розвиток галузей, тобто приріст кількості посад, що заміщаються спеціалістами в зв'язку з виборчими потребами та іншими факторами, які впливають на потребу в спеціалістах; на заміну природного вибуття дипломованих спеціалістів і заміну практиків, які працюють на посадах спеціалістів.
3. ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Студенти мають пам'ятати, що фінансування державних навчально-виховних закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.
Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі, не меншому 10 % національного доходу, а також валютні асигнування на основну діяльність.
Державні навчально-виховні заклади, установи системи освіти, діяльність яких повністю або частково фінансується з бюджету, коштів галузі, звільнюються від оподаткування прибутку (доходу) без обмеження рівня рентабельності.
Додаткові джерела фінансування розвитку освіти:
кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчально-виховним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
плата за надання додаткових освітніх послуг;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
дотації місцевих Рад народних депутатів;
кредити і позички банків;
валютні надходження;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.
Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм здійснюється на конкурсній основі в обсязі 10 % на утримання вищої школи. Незважаючи на неймовірні труднощі, Верховна Рада і уряд повинні створити таку структуру Державного бюджету, яка забезпечила б постійний прогрес головних у сучасній державі галузей економіки, науки, освіти.
Ефективне використання наукового і педагогічного потенціалу та якісне поліпшення змісту навчального процесу у вузах, за умови раціонального використання коштів, може відбутись завдяки об'єднанню академічної, галузевої та вузівської науки при університетах; останні мають стати науковими центрами на зразок кращих західних. Навколо них у майбутньому можуть формуватись технополіси, що здатні в ринкових умовах здійснювати швидке і ефективне корисне впровадження нових технологій для виробництва товарів. Наукові заклади (центри) мають отримати подвійне призначення: наукові дослідження і підготовка кадрів спеціалістів для народного господарства.
Література
1. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и перспектив развития. - К.: Наук. думка, 1993.
2. Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. - К.: УАДУ, 1995.
3. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под. ред. проф. Т. Г. Морозовой. - М.: Финстат-информ, 1997.
4. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку // Україна: Аспекти праці. - 1997. - № 5.
5. Громадське харчування на сьогодні // Баланс. - 1998. - № 34.
6. Данилишен Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні // Економіка України. - 1996. - № 11.
7. Державна програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний варіант). - К., 1995.
8. Економіка міст / За заг. ред. В. Макуха. - К.: Основи, 1997.
9. Економіка охорони здоров'я. - К.: Здравреформ, 1995.
10. Економіка України / За ред. доц. Б. Ф. Заблоцького. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...