WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Політика держави в галузі освіти - Реферат

Політика держави в галузі освіти - Реферат


Реферат на тему:
Політика держави в галузі освіти
План
1. Основні принципи організації і функціонування системи освіти в Україні
2. Прогнозування розвитку освіти
3. Фінансування системи освіти
1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Студентам слід пам'ятати, що українська національна система освіти як частина соціальної інфраструктури охоплює дошкільні заклади, загальноосвітні школи, професіонально-технічні, середні спеціальні та вищі навчальні заклади.
Треба пам'ятати, що державна політика в галузі освіти ґрунтується на таких основних принципах:
доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
гуманізм, демократизм;
пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей над політичними і класовими інтересами;
органічний зв'язок із національною історією, культурою, традиціями;
незалежність державної системи освіти від політичних партій, інших громадських і релігійних організацій;
науковий світський характер освіти у державних навчально-виховних закладах;
інтеграція з наукою та виробництвом, взаємозв'язок з освітою інших країн;
гнучкість і прогностичність системи освіти;
єдність і наступність системи освіти;
безперервність і різноманітність освіти;
відповідність освіти світовому рівню;
поєднання державного управління і громадського самоврядування в системі освіти.
В Україні для управління освітою створена система органів державного управління і система органів місцевого самоврядування. Вони діють у межах повноважень на основі законодавства та здійснюють ініціативну діяльність, не заборонену законодавством.
Органами державного управління освітою є Міністерство освіти і науки, міністерства та відомства України, які мають навчально-виховні заклади, ВАК України, місцеві ради.
В Україні встановлена єдина структура системи освіти, що включає: дошкільне виховання; загальну середню освіту; професійну освіту; вищу освіту; післядипломну підготовку (стажування, клінічну ординатуру тощо); аспірантуру; докторантуру; підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів; позашкільне навчання і виховання; самоосвіту.
Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину і суспільство, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.
Середні загальноосвітні навчально-виховні заклади є основним видом навчальних закладів, що здійснюють загальноосвітню підготовку. Це середня загальноосвітня школа 3 ступенів: перший - початкова школа; другий - основна школа; третій - старша школа, кожна з яких може функціонувати самостійно. Школа третього ступеня дає повну загальну середню освіту. Обов'язковим є навчання в школі до 15 років.
Професійні навчально-виховні заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за державним замовленням, а також за договорами з підприємствами, установами й організаціями, окремими громадянами. Учні перебувають на повному утриманні держави. Випускникам присвоюється робітнича професія певної кваліфікації.
Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову та загальнокультурну, практичну підготовку, одержання громадянами спеціальності відповідно до їхніх покликань, інтересів, здібностей, підвищення їхньої кваліфікації, вдосконалення професійної підготовки, перепідготовку, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Підготовка спеціалістів вищими навчальними закладами може проводитись з відривом, без відриву від виробництва, через поєднання цих форм, екстерном.
Студенти повинні знати, що основними видами діяльності вузу є підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації; науково-дослідна робота; підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; атестація наукових і науково-педагогічних кадрів; підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; культосвітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська, науково-виробнича, комерційна робота; здійснення зовнішніх зв'язків.
Вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за державними замовленнями та договорами як основною формою державного регулювання відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами й організаціями громадян. Випускникам вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація спеціаліста з вищою освітою певного професійного спрямування або спеціальності, яка відповідно до обсягу державної освіти визначається такими рівнями:
1 - молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші навчальні заклади еквівалентного рівня;
2 - бакалавр - забезпечують коледжі, інститути, консерваторії, інші навчальні заклади еквівалентного рівня;
3 - спеціаліст - забезпечують інститути, інші навчальні заклади еквівалентного рівня;
4 - магістр - забезпечують інститути, академії, університети, інші заклади, що мають відповідний сертифікат.
2. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Студенти мають знати, що при розробці прогнозу дошкільного виховання (освіти) використовуються різні показники, базовим серед яких є контингент дітей дошкільного віку (від одного до п'яти років), які відвідують дитячі сади та ясла. На основі цього показника розраховують всі інші. Прогнозований контингент дітей визначається на основі інформації, що міститься в демографічних прогнозах народжуваності, дитячої смертності за регіонами країни. Потреби в збільшенні місць у дитячих дошкільних закладах можна розрахувати за формулою:
,
де П - потреба в збільшенні кількості місць в дитячих дошкільних закладах у прогнозований період;
Кдіт - прогнозований контингент дітей;
Нм - наявність місць у дошкільних закладах на початок прогнозованого періоду;
Впр - очікуване вибуття місць у прогнозований період.
Визначення прогнозованої кількості місць у дошкільних закладах дозволяє розрахувати кількість дошкільних закладів усіх видів (дитячих ясел, садків та комбінатів - ясел-садків), обсяг капітальних вкладень, необхідних для фінансування нових закладів, чисельність вихователів, педагогів тощо.
Студенти мають знати, що обсяг

 
 

Цікаве

Загрузка...