WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Політика держави у сфері охорони здоров’я - Реферат

Політика держави у сфері охорони здоров’я - Реферат

ЗДОРОВ'Я
Студенти повинні знати, що медичні установи виконують економічну і соціальну функції. Зміст економічної функції полягає в тому, що в результаті діяльності медичних установ підвищується працездатність робітників і, таким чином, ці установи беруть участь у відтворенні трудових ресурсів, впливають на підвищення продуктивності праці. Зміст соціальної функції виявляється в участі медичних установ у формуванні здоров'я людини, збільшенні довголіття.
Розробка прогнозу розвитку охорони здоров'я має конкретну цільову орієнтацію, напрями якої зумовлюються передовсім характером проблем, які необхідно розв'язати в першу чергу. Насамперед необхідно підвищити рівень задоволення потреб населення в медичнихпослугах стаціонарних і амбулаторно-поліклінічних установ.
У сучасних умовах прогнозування розвитку охорони здоров'я одним з основних показників є потреба населення в медичних послугах різного виду. На основі цього базового показника розраховуються інші показники прогнозу. Прогнозна потреба населення в медичних послугах може бути визначена за допомогою нормативно-факторного методу. Методика його використання включає аналіз стану медичного обслуговування в минулий період, задоволення потреб населення в медичних послугах, виявлення "вузьких місць" у медичному обслуговуванні та причин їх виникнення.
Аналіз здійснюється за окремими регіонами і в масштабі держави, спочатку визначається склад факторів, які впливають на характер, рівень захворюваності населення. Такими факторами можуть бути віковий, статевий, професіональний склад населення, стан довкілля, життєвий рівень населення та ін. Вплив цих факторів не однаковий за інтенсивністю і спрямованістю. Існує також значна диференціація їх впливу за регіонами країни. В окремих регіонах несприятлива екологічна обстановка є основною причиною підвищеного в кілька разів рівня захворюваності. А тому при розробці прогнозів необхідно враховувати територіальну диференціацію дії різних факторів.
Вплив факторів аналізується за допомогою спеціальних наукових досліджень, вивчення медичної статистичної інформації про звернення різних категорій населення в медичні установи.
У результаті аналізу виявляють залежності між окремими факторами і характером захворюваності та сумарний вплив усіх факторів.
Виявлення залежності дає змогу знайти дійсний характер захворюваності населення в регіонах держави і розрахувати реальну потребу в медичних послугах лікарів різних спеціальностей (терапевтів, хірургів, невропатологів, онкологів, стоматологів та ін.). У таких розрахунках використовується нормативний метод. На основі виявлених залежностей визначають нормативи потреби населення в послугах амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних установ. Норматив розраховується у вигляді кількості лікарських відвідувань у рік на одного жителя (включаючи відвідування лікарем хворого вдома).
Прогнозна потреба населення в медичних послугах (за окремими видами захворювання і загальна) розраховується з використанням такої формули:
,
де Пзаг - загальна потреба населення в медичних послугах;
Нм - нормативи потреби населення в медичних послугах, за регіоном;
Чн - прогнозована чисельність населення регіону;
n - кількість регіонів.
Важливим показником є прогнозована нормативна потреба населення в лікарських ліжках. Для розрахунку можна використати формулу:
,
де Нг - норма потреби в госпіталізації для прогнозованого періоду, %;
Д - середня кількість днів перебування хворого на ліжку (днів);
дп - число днів використання ліжка на рік.
У сучасних умовах перехідного періоду велике значення для розвитку охоронооздоровчого комплексу мають проблеми забезпечення його необхідними ресурсами: потужностями медичних установ, медичними кадрами, лікарськими засобами, фінансовими ресурсами (капітальними вкладеннями і коштами для фінансування поточної діяльності медичних установ).
Загальна прогнозована потужність (або пропускна спроможність) амбулаторно-поліклінічних установ також розраховується нормативним методом. Розмір прогнозованої потужності можна визначити за формулою:
,
де Чж - прогнозована чисельність жителів;
Нл - норматив кількості лікарських відвідувань на одного жителя в рік;
t - кількість днів роботи амбулаторно-поліклінічних установ протягом року;
Ксм - коефіцієнт змінності роботи амбулаторно-поліклінічних установ у день.
Прогноз повинен бути обґрунтований і наявністю відповідної кількості медичних кадрів, і насамперед - лікарського персоналу. Для цього визначається обсяг роботи, який повинен бути виконаний одним лікарем (або в розрахунку на одну лікарську посаду). Величина його залежить від норми прийому хворих одним лікарем у годину, тривалості роботи лікаря на прийомі хворих у день і кількості робочих днів у рік. Таким чином, розрахунок може бути здійснений за цією формулою:
Рлп = Нн Др tl ,
де Рлп - прогнозований річний обсяг роботи в розрахунку на одну лікарську посаду;
Нн - норма навантаження (прийому) хворих одним лікарем у годину;
Др - тривалість роботи лікаря в рік (днів);
tl - тривалість роботи лікаря в день (годин).
Цей показник розраховується для лікарської посади кожної спеціальності (терапевта, хірурга, окуліста та ін.). Для того щоб визначити прогнозовану кількість лікарських посад за кожною спеціальністю, необхідно використати розрахований раніше показник кількості відвідувань у рік за кожною спеціальністю і поділити його на прогнозований обсяг роботи. Це можна записати у вигляді формули
,
де Чл - прогнозована кількість лікарських посад за кожною спеціальністю;
Nлв - прогнозована кількість відвідувань за кожною спеціальністю;
Qс - прогнозований обсяг роботи лікаря за кожною спеціальністю.
Для обґрунтування прогнозу про кількість кадрів середнього і молодшого медичного персоналу також використовується нормативний метод.
3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Студенти повинні знати, що в Україні фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених

 
 

Цікаве

Загрузка...