WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання споживання товарів і послуг - Реферат

Державне регулювання споживання товарів і послуг - Реферат


Реферат на тему:
Державне регулювання споживання товарів і послуг
План
1. Сутність і зміст споживання
2. Система вивчення попиту населення на товари і послуги та засоби його задоволення
3. Регулювання споживання товарів і послуг
1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СПОЖИВАННЯ
Студенти повинні знати, що вітчизняна економічна думка розрізняє споживання товарів і послуг як особисте (індивідуальне), що саморегулюється, і загальне споживання, що задовольняє суспільні потреби людей в управлінні, науці, захисті, суспільному користуванні будовами, спорудами, приладами, засобами техніки. Цей вид споживання прогнозується і регулюється державою через покриття матеріальних витрат закладів і установ, які обслуговують населення.
Для прогнозування споживання та його регулювання використовуються такі показники:
1. Фонд споживання - вартість усіх фактично спожитих чи придбаних населенням і закладами невиробничої сфери споживчих благ у матеріально-речовій формі.
2. Склад фонду споживання (у відсотках).
3. Особисте споживання населення.
4. Матеріальні витрати у закладах та установах, які обслуговують населення.
5. Ресурси для споживання і невиробничого будівництва в національному доході.
6. Споживання продуктів і товарів у натуральному виразі в розрахунку на душу населення, на сто сімей.
Студенти повинні знати, що особисте споживання слід розуміти як:
природне біологічне явище, коли йдеться про харчування;
фізичне, коли йдеться про споживання світла, теплоти, житла, одягу, взуття;
духовне, коли йдеться про користування духовними благами;
економічне явище, коли реалізується основна мета виробництва, обміну і розподілу продукту, бо продукт урешті-решт виробляється для споживання;
соціальне явище, коли йдеться про зіставлення сьогоднішнього пенсіонера та бізнесмена.
Таким чином, особисте споживання - це споживання благ і послуг, які перебувають у приватній власності сімей чи індивідів. Воно саморегулюється під впливом збільшення і розвитку виробництва, зростання доходів, зміни цін на товари і послуги.
Матеріальну основу особистого споживання утворюють засоби особистого споживання, тобто предмети споживання і послуги з продукту поточного виробництва (харчі, теплота, електроенергія тощо) і знос засобів споживання тривалого вжитку (житло, меблі, транспортні засоби, книги тощо), створених у попередні виробничі періоди. Як відомо, більша частина засобів споживання надходить у споживання через ринок, тому їх обсяг визначається купівельною спроможністю громадян, грошовими доходами, які вони одержують через систему розподілу (винагороди за працю, пенсії, стипендії тощо). Інша частина засобів особистого споживання (переважно послуги) споживається через систему спільного задоволення потреб (безплатно). Ще інша частина засобів споживання створюється в особистих підсобних і домашніх господарствах громадян.
На структуру споживання впливають економічний розвиток країни; праця (розумова, фізична), вік і стать людини, кліматичні умови; соціальні умови (наприклад, місто, село), національні особливості, вихованість, зв'язки тощо. Оптимальна структура споживання - це висококалорійний раціон харчування, це добре спланований гардероб (одяг, взуття), це розумно організовані робота і побут, і весь життєвий процес.
Структура споживання має такі основні ознаки:
співвідношення між окремими видами витрат населення на придбання благ і послуг;
співвідношення ресурсів поточного споживання і нагромадження споживчого майна;
співвідношення ресурсів поточного споживання і невиробничих капітальних вкладень;
співвідношення у нагромадженні майна сімейного і індивідуального користування і сумісного споживання;
співвідношення шляхів та каналів надходження у споживання тих чи інших благ (торгівля, колгоспи, самозаготівля, підсобні господарства тощо).
У перехідний період до ринкової економіки особисте споживання може мати такі форми, як індивідуально-сімейна, колективна та колективно-сімейна. У свою чергу, особисте споживання може бути платним і безплатним.
Загальне споживання - це споживання засобів, що перебувають у державній чи колективній власності, яке може бути платним чи безплатним. Вони можуть прогнозуватись, плануватись, регулюватись.
Споживання в цілому повинно мати чітко виважені організаційні, юридичні, власницькі та податкові межі, ґрунтуватись на рівновазі між попитом та пропозицією, між власне споживанням і нагромадженням.
З цього приводу Верховна Рада приймає Закон про державний бюджет, де передбачаються розміри сумісного споживання через:
фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін (дотація на газ, торф, будівельні матеріали для індивідуальних забудовників та житлово-будівельних кооперативів, здешевлення вартості будівництва житла молодіжно-житловими комплексами, житлово-комунальне господарство, відшкодування різниці в цінах на обслуговування ліфтів у будинках житлово-будівельних кооперативів, збитки житлово-комунального господарства Академії наук України, авіалінії);
фінансування соціально-культурних закладів і установ, у тому числі освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та молодіжних заходів;
фінансування відомчих закладів соціально-культурної сфери;
фінансування науки;
фінансування житлово-комунального господарства;
реставрацію пам'яток архітектури.
2. СИСТЕМА ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
Слід пам'ятати, що людські потреби, попит на товари і послуги залежать від рівня культури населення та особистих якостей кожної людини. Зростають культурні засади суспільства, збільшуються і потреби його членів, змінюється їх якість.
Потреби людей практично безмежні, а ресурси по задоволенню цих потреб вичерпні. Людина вибирає товари для споживання, якщо вони дають їй насолоду в межах своїх фінансових можливостей, купівельної спроможності. Остання формує попит.
Люди задовольняють свої потреби в товарах і послугах з допомогою обміну їх за гроші, засобами угоди на ринку цих товарів чи послуг. Ринок це і є сукупність існуючих і потенціальних покупців товарів. Ринок

 
 

Цікаве

Загрузка...