WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Соціальний захист малозабезпечених верств населення - Реферат

Соціальний захист малозабезпечених верств населення - Реферат

відповідній групі інвалідності, а особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва при захисті Батьківщини, або при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконання інтернаціонального обов'язку реабілітованим інвалідам встановлюється: інвалідам І та ІІ груп - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком; інвалідам ІІІ групи - у розмірі півтори мінімальних пенсій за віком.
Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для працівників, зайнятих нароботах, передбачених законом чотирьох мінімальних пенсій за віком.
3. СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ
Студентам потрібно пам'ятати, що соціальна допомога - це допомога, що здійснюється на диференційній основі в грошовій та натуральній формі, у вигляді медичної допомоги, різного виду натуральних та побутових послуг, фінансових пільг. Вона охоплює окремі види забезпечення, які практично неможливо здійснити на принципах соціального страхування, надається найменш захищеним і найбільш нужденним категоріям населення, як правило, в індивідуальному порядку.
Соціальна допомога громадянам охоплює різні види забезпечення найменш захищених верств населення за рахунок державного та місцевих бюджетів та добровільних пожертвувань і сплачується людям, які зазнають нестатків, як на основі перевірки їх доходу та засобів існування, так і за певними критеріями, без перевірки доходу.
Соціальній допомозі властиві такі основні характеристики, згідно з визначенням Міжнародного бюро праці:
фінансування та виплати соціальної допомоги забезпечуються державним та місцевим бюджетами;
соціальна допомога надається окремим категоріям громадян згідно з чинним законодавством;
при оцінці нужденності враховуються доходи та розміри особистого майна, але заощадження невеликих розмірів, як правило, не беруться до уваги;
мета виплати соціальної допомоги - доведення рівня доходу особи до суспільно визначеного мінімуму з урахуванням низки факторів (складу сім'ї, інших виплат тощо). Розмір допомоги не пов'язаний з попередніми доходами чи життєвим рівнем;
розмір соціальної допомоги на відміну від виплат по соціальному страхуванню визначається суб'єктивно виходячи зі ступеня та наявних ресурсів.
Наданню соціальної допомоги передує встановлення наявності засобів існування у вигляді межі малозабезпеченості. Згідно із Законом України "Про межу малозабезпеченості" від 4 жовтня 1994 року, межа малозабезпеченості - це величина середнього сукупного доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством.
Межа малозабезпеченості формується за допомогою нормативно-статистичного методу. Нормативним методом формується набір продовольчих товарів, який визначається відповідно до соціальних норм споживання для осіб непрацездатного віку, що розробляються науковими установами й організаціями відповідного профілю. Вартість непродовольчих товарів і послуг визначається відповідно до фактичних витрат сімей з низькими доходами згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Вартість непродовольчих товарів не може становити менше 15 % вартості продуктового набору.
Мінімальний споживчий бюджет та величина вартості прожиткового мінімуму як інструменти соціальної політики можуть бути використані:
як орієнтири для регулювання доходів і витрат населення;
для обґрунтування розмірів оплати праці;
для оцінки матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для реалізації поточних і перспективних соціальних програм;
для регулювання міжгалузевого зростання заробітної плати, співвідношення в оплаті праці за галузями.
Для оцінки вартісної величини прожиткового мінімуму слід використовувати середні ціни купівлі відповідних товарів і послуг з урахуванням усіх видів торгівлі. Зокрема, витрати на продовольчі товари можуть розраховуватись на основі середніх цін на продукти харчування, за якими ведуться подекадні систематичні спостереження в державній і кооперативній торгівлі і які друкуються в пресі (експрес-інформація Державного комітету статистики України), а також цін на ринках.
Одним із важливих показників рівня життя населення є вартісна величина межі малозабезпеченості, яка розраховується за такою формулою:
,
де Ммз - вартісна величина межі малозабезпеченості, грн;
- сума вартості споживання продуктів харчування, грн;
Ц - ціна купівлі продуктів харчування фактична, грн;
Nсп - споживання на душу населення продуктів харчування за тимчасовими нормами, кг на рік;
- сума вартості непродовольчих товарів, грн;
- вартість утримання житла, грн (квартплата та комунальні послуги, газ, електроенергія, радіо, телефон, телеантена);
- сума інших послуг, грн.
Для розрахунку прожиткового мінімуму (величини вартості межі малозабезпеченості) необхідно мати набір продуктів харчування, які об'єднані в 11 укрупнених груп: хлібопродукти, картопля, овочі, фрукти і ягоди, м'ясопродукти, рибопродукти, яйця, цукор, кондитерські вироби, олія, маргарин.
Тимчасовий набір продуктів харчування на рік розраховується на основі мінімальних розмірів споживання продуктів харчування для непрацездатного населення, які розробляються Науково-дослідним інститутом харчування МОЗ України.
Грошову допомогу одержують непрацездатні громадяни - пенсіонери, середньодушовий сукупний дохід сімей яких не перевищує величини вартості межі малозабезпеченості. Надання цієї допомоги може бути в матеріальній формі виходячи з конкретних умов нужденності особи.
Література
1. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и перспектив развития. - К.: Наук. думка, 1993.
2. Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. - К.: УАДУ, 1995.
3. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под. ред. проф. Т. Г. Морозовой. - М.: Финстат-информ, 1997.
4. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку // Україна: Аспекти праці. - 1997. - № 5.
5. Громадське харчування на сьогодні // Баланс. - 1998. - № 34.
6. Данилишен Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні // Економіка України. - 1996. - № 11.
7. Державна програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний варіант). - К., 1995.
8. Економіка міст / За заг. ред. В. Макуха. - К.: Основи, 1997.
9. Економіка охорони здоров'я. - К.: Здравреформ, 1995.
10. Економіка України / За ред. доц. Б. Ф. Заблоцького. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...