WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання доходів та заробітної плати - Реферат

Державне регулювання доходів та заробітної плати - Реферат

послуг
8. Продукція індивідуального і житлово-кооперативного будівництва
9. Зміна цін на товари та послуги
10. Кінцеві (реально використовувані) доходи у порівняльних цінах
11. Середньомісячна чисельність, млн осіб
- населення
- працюючих
12. Реальні доходи, грн
- на душу населення
- на одного працюючого
Обсяг реальних доходів узгоджують з розрахунками розвитку галузей легкої, харчової промисловості, сільського господарства, сфери послуг. Темпи росту цих галузей повинні випереджати темпи росту доходів населення. Реальні доходи повинні узгоджуватися з рівнем роздрібних цін на товари та тарифів на послуги, які, у свою чергу, залежать від обсягу виробництва товарів, послуг і витрат на їх виробництво. Таке прогнозування має враховувати економічну нестабільність, тенденцію, яка діє в ринковій системі і відображається в її циклічному розвитку, безробітті, інфляційному рості цін. Інфляція призводить до перерозподілу доходів у суспільстві; втрати несуть кредитори, володарі заощаджень, громадяни, які отримують фіксовані доходи. Прогнозування інфляції може пом'якшувати її тиск на доходи.
В Україні відбувається інфляція витрат виробництва, що спричинює підвищення рівня цін і скорочення реального обсягу виробництва. В цих умовах уряд намагається стимулювати зростання сукупного попиту, підвищувати номінальну зарплату, впливати на сукупну пропозицію товарів і послуг, знижуючи рівень податків. Темпи зростання останніх мають випередити темпи зростаннядоходів населення. Прогнозний (плановий) рівень реальних доходів співвідноситься з базовим, що дозволяє обчислювати індекс зростання (падіння) реальних доходів (на душу населення чи на зайнятого):
, ,
де Iф, Iн, Iз - індекси зростання (падіння) фізичного обсягу реально використаних доходів, чисельності населення та зайнятих.
Можна розрахувати і вартість життя населення за допомогою індексу:
,
де Вс, Вн - витрати населення на придбання товарів і послуг відповідно в старих і нових цінах.
Цей індекс характеризує зміни в купівельній спроможності людей, зміни вартості базового набору споживчих товарів і послуг, фактично придбаних сім'ями за даними бюджетних обстежень. Такий індекс повинен відображати зміни цін на товари та послуги, фактично придбані групами населення. Вихідним для розрахунку індексів вартості життя є обчислення індексів цін і тарифів на товари, платні послуги.
Студенти повинні знати, що реальна заробітна плата стосовно робітників і службовців розраховується виходячи з передбачуваного рівня середньомісячної заробітної плати, розміру податків і індексу цін на товари і послуги. Їх рівень визначають за формулою:
,
де Зсн, Зсв - середньомісячна готівкова заробітна плата (нарахована і сплачена);
А - утримання (податки);
Iу - індекс цін на товари і тарифів на послуги.
Загальна сума реальних доходів робітників і службовців перевищує їхню реальну заробітну плату на розмір виплат і пільг, отриманих за рахунок фонду суспільного споживання у вигляді пенсій, допомоги, стипендій, а також безплатних послуг охорони здоров'я, освіти тощо.
Регулювання доходів населення має виходити з принципу нерівності формування і розподілу доходів у суспільстві. Сутність нерівності доходів характеризує крива Лоренса.
Якщо підрахувати доходи сімей за рік та нанести їх на графік, отримаємо криву Лоренса, яка вкаже на розподіл доходів у країні. Таким же чином можна прогнозувати чи планувати розподіл доходів.
Ділянка між лінією, що позначає абсолютну рівність на кривій Лоренса, вказує на ступінь нерівності доходів.
Причини нерівності доходів: відмінності у фізичних та розумових здібностях людей; в освіті та професійній підготовці; у складі сімей та їх доходах; у володінні власністю (житлом, землею, акціями, устаткуванням тощо).
За умов диференціації доходів у суспільстві виникає бідність, яка створює загрозу для нормального процесу відтворення суспільства, бідність визначається показником прожиткового мінімуму, що змінюється внаслідок змін цін на ринку товарів та послуг.
Нерівність у доходах членів суспільства та їхніх сімей може коригувати держава через податкову політику: високі доходи повинні оподатковуватись більшими ставками, а доходи, що не перевищують прожитковий мінімум, мають звільнятись від оподаткування. Такі заходи повинні встановлюватись у законодавчому порядку і систематично переглядатись відповідно до економічної й соціальної ситуації, що утворюється в країні. Крім того, держава має передбачати надання цільової допомоги громадянам, які мають низькі доходи, з тим, щоб ці люди мали змогу формувати собі певне майно, мали можливість утворювати і нагромаджувати деякі доходи. Для цього державні структури повинні створювати спеціальні програми, в яких передбачати заходи щодо збільшення заощаджень у населення, стимулювання укладання договорів страхування життя, забезпечення участі громадян у формуванні та розподілі доходів підприємств, заохочення участі громадян у будівництві житла та присадибних споруд, придбання нерухомості, виплати різних премій тощо.
Література
1. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и перспектив развития. - К.: Наук. думка, 1993.
2. Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. - К.: УАДУ, 1995.
3. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под. ред. проф. Т. Г. Морозовой. - М.: Финстат-информ, 1997.
4. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку // Україна: Аспекти праці. - 1997. - № 5.
5. Громадське харчування на сьогодні // Баланс. - 1998. - № 34.
6. Данилишен Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні // Економіка України. - 1996. - № 11.
7. Державна програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний варіант). - К., 1995.
8. Економіка міст / За заг. ред. В. Макуха. - К.: Основи, 1997.
9. Економіка охорони здоров'я. - К.: Здравреформ, 1995.
10. Економіка України / За ред. доц. Б. Ф. Заблоцького. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...