WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання доходів та заробітної плати - Реферат

Державне регулювання доходів та заробітної плати - Реферат


Реферат на тему:
Державне регулювання доходів та заробітної плати
План
1. Економічні та організаційні засади оплати праці в державному секторі економіки
2. Система договірного регулювання оплати праці
3. Прогнозування та державне регулювання доходів населення
1. ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНОМУСЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Треба знати, що в умовах ринкової економіки основним джерелом доходів найманих працівників (на їхню частку припадає майже 90 % зайнятого працездатного населення) є і залишатиметься заробітна плата.
У науковій економічній літературі можна зустріти кілька визначень заробітної плати. Найпростішим, на наш погляд, є визначення заробітної плати як частки суспільного продукту (національного доходу), що виражена в грошовій формі, яку підприємства, підприємці, організації, установи сплачують своїм працівникам за виконану роботу чи надані послуги.
Заробітна плата як категорія ринкової економіки, по-перше, узгоджує інтереси виробництва з зацікавленістю працюючих в результатах праці; по-друге, стимулює продуктивність праці; по-третє, спонукає підвищення кваліфікації працюючих; по-четверте, вказує на необхідність поліпшення умов праці; по-п'яте, забезпечує обсяг необхідних життєвих благ, які працівник має отримати в обмін на свою працю.
Розміри заробітної плати найманих працівників визначаються результатами їх праці, наслідками діяльності підприємства чи установи.
Студенти мають знати, що заробітна плата складається з двох елементів - основної та додаткової. Основна заробітна плата залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, передбаченими системою оплати праці, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами. Додаткова оплата праці залежить від результатів діяльності підприємства і включає деякі види премій, винагороди, інші заохочувальні та пільгові виплати, встановлені чинним законодавством.
Економічні, правові та організаційні засади оплати праці визначаються Кодексом законів про працю України (основний законодавчий акт); Декретом Кабінету Міністрів від 31.12.92 р. "Про оплату праці".
У сучасних умовах держава визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці за такими напрямами:
1. Встановлення мінімальної заробітної плати та мінімальної ставки доплат. Мінімальна заробітна плата регулюється з урахуванням рівня економічного розвитку країни, продуктивності праці, середньої заробітної плати та вартісної величини мінімального споживчого бюджету.
2. Визначення державних норм і гарантій в оплаті праці. Державою встановлені такі норми оплати праці: за роботу в надурочний час; у святкові та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який має місце не з вини робітника; при виготовленні продукції, що виявилась браком не з вини робітника; за роботу працівників, молодших 18 років; при скороченні тривалості їх щоденної роботи тощо.
3. Встановлення єдиних тарифів умов оплати праці робітників і службовців за загальними професіями та посадами. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 2 лютого 1993 р. № 74 "Про єдині тарифні умови оплати праці робітників і службовців за загальними (наскрізними) професіями та посадами".
4. Зміни частки тарифів у заробітній платі працівників виробничих галузей народного господарства у зв'язку із ситуацією в економіці, що склалася.
5. Регулювання міжгалузевих співвідношень у розмірах оплати праці працівників державних підприємств. З метою такого регулювання була видана Постанова Кабінету Міністрів "Про міжгалузеві співвідношення в оплаті праці працівників державних підприємств, установ і організацій".
6. Встановлення розмірів посадових окладів і премій керівників державних підприємств, організацій і об'єднань. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 26 січня 1993 р. № 47 установлено, що розміри посадових окладів керівників державних підприємств і організацій встановлюються залежно від обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) у натуральному або грошовому вираженні для підприємств і організацій із значним асортиментом продукції чи багатогалузевим характером виробництва.
7. Встановлення умов і розмірів оплати праці працівників організацій та установ охорони здоров'я, освіти, науки, культури та інших галузей і видів діяльності, що фінансуються з бюджету.
8. Регулювання фондів споживання.
2. СИСТЕМА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Студенти повинні пам'ятати, що в умовах ринку договірне регулювання оплати праці є важливим елементом організації заробітної плати, а також провідною складовою соціального партнерства.
Соціальне партнерство - це система правових і організаційних норм, принципів, структур, показників, угод, спрямованих на забезпечення взаєморозуміння і злагоди між партнерами (найманими працівниками, роботодавцями, державними органами влади) в регулюванні соціально-трудових відносин.
Соціальне партнерство підтримується прагненням держави, роботодавців та найманих працівників досягти загального блага у суспільстві, яке можна визначити чотирма показниками:
зростання продуктивності праці повинно перевищувати зростання середньої заробітної плати;
збільшення валового національного продукту;
удосконалення техніки і технології виробництва, науково-технічний прогрес;
зростання рівня життя населення.
Соціальне партнерство ґрунтується на таких принципах:
визнання неоднаковості інтересів різних соціальних груп, права кожної групи мати власні економічні інтереси, які можуть не збігатися з інтересами іншої групи;
усвідомлене бажання сторін дійти взаєморозуміння, погоджуватись на компроміси, співробітничати в ім'я соціального миру;
надання можливостей брати участь у прийнятті рішень щодо управління господарством, у розподілі створеного продукту;
відмова від ідеї про гармонійну соціальну утопію;
відмова від класової боротьби.
Представники держави, підприємців і профспілок, будучи заінтересованими учасниками регулювання соціально-трудових відносин, рівною мірою відповідальні за розробку взаємоприйнятних рішень і збереження соціального спокою.
Роль держави у соціальному партнерстві специфічна, що

 
 

Цікаве

Загрузка...