WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Зайнятість населення та охорона праці - Реферат

Зайнятість населення та охорона праці - Реферат


Реферат на тему:
Зайнятість населення та охорона праці
План
1. Суть зайнятості і безробіття
2. Формування ринку праці в Україні
3. Основні принципи, методи та інструменти регулювання ринку праці та зайнятості населення
4. Державне управління охороною праці
1. СУТЬ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ
Студенти мають знати сутність термінів "зайнятість" і "безробіття".
Трудові ресурси - це частина населення, що має фізичний розвиток, розумові здібності та знання, які необхідні для виконання роботи у будь-якій галузі економіки. До трудових ресурсів належать: а) населення в працездатному віці: чоловіки 16-59 років і жінки 16-54 років за винятком непрацюючих інвалідів праці й війни I та II груп і непрацюючих осіб непрацездатного віку, які отримують пенсію за старістю на пільгових умовах (чоловіки 50-59 років, жінки 45-54 років); б) населення старше і молодше від працездатного віку, яке зайнято в народному господарстві.
Працездатне населення - це сукупність людей переважно працездатного віку, здатних за своїми психофізіологічними даними до участі в трудовому процесі.
Працездатне населення поділяють на дві групи: економічно активне та економічно пасивне.
До економічно активного населення відноситься та частина населення, яка зайнята суспільно корисною діяльністю, що приносить їй прибуток. Економічно активне населення - це:
особи найманої праці;
самостійні робітники;
неоплачувані члени сім'ї;
особи, що тимчасово не працюють з об'єктивних причин (хвороба, відпустка);
особи, що поєднують навчання з працею в умовах неповного робочого часу;
учні та особи, що проходять перепідготовку.
Економічно пасивне населення - ті, хто не входять до згаданих категорій, незалежно від віку і статті.
Усіх працездатних поділяють на зайняте населення та безробітних.
Зайнятість населення - це чисельність осіб, які виконують будь-яку роботу за певну заробітну плату (чи дохід "працюючи на себе").
Зайнятість - це забезпеченість працездатного населення робочими місцями, його участь у суспільнокорисній діяльності по створенню суспільного продукту.
Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана з задоволенням особистих та суспільних потреб, що приносять їм дохід у грошовій чи іншій формі.
До зайнятого населення в Україні належать:
працюючі за наймом на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності;
громадяни, що самостійно забезпечують себе роботою (підприємці, фермери, люди творчої праці);
зайняті в органах влади, управління та громадських об'єднаннях;
громадяни, які проходять службу в армії, гвардії, військах, формуваннях;
особи, що проходять професійну підготовку і підвищення кваліфікації, навчаються в денних школах та вузах;
зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та громадянами похилого віку;
іноземні громадяни, що працюють в Україні.
Безробіття - це незайнятість працездатного населення у суспільному виробництві, яке бажає мати роботу для задоволення особистих і суспільних потреб, це явище, за якого частина економічно активного населення не може використати свою робочу силу.
Безробіття - це різниця між кількістю осіб, що входять до складу робочої сили, та кількістю зайнятих у певний момент часу. В умовах ринкової економіки розрізняють такі види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.
Фрикційне безробіття - це безробіття, пов'язане з добровільною зміною найманими робітниками місця роботи чи з періодами їх тимчасового звільнення.
Структурне безробіття - це безробіття, викликане невідповідністю професійної підготовки робочої сили структурі виробництва.
Циклічне безробіття - це безробіття, викликане циклічним стискуванням виробництва.
Природний рівень безробіття - це рівень безробіття при відсутності циклічної форми безробіття.
Рівень безробіття (Rб) - це питома вага робочої сили, незайнятої в кожний певний час. Він розраховується за формулою:
,
де Кб - кількість безробітних;
Кпр - кількість працездатних.
Точність виміру безробіття залежить від правильності визначення кількості безробітних та працюючих.
Економіка суспільства зазнає суттєвих економічних збитків від безробіття. У практиці використовується закон Оукєна, що формулюється так: "Перевищення на 1 % поточного рівня безробіття над рівнем безробіття при повній зайнятості дорівнює відставанню реального об'єму чистого національного продукту від потенційного чистого продукту на 2,5 %". Тобто кожен відсоток безробіття призводить до втрат 2,5 % чистого національного продукту.
2. ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Студенти повинні знати, як формується ринок праці в Україні. Ринок праці - це система відносин, яка виражає попит і пропозицію робочої сили.
Умовами виникнення ринку праці є, по-перше, юридична свобода і здатність власника робочої сили за власним розсудом розпоряджатися своїми здібностями до праці. Але цієї умови недостатньо тому, що юридична свобода поки що не примушує власника продавати свою робочу силу. Тому другою умовою виникнення ринку праці є відсутність у людини всього необхідного для ведення свого господарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів існування. Проте за сучасних умов мова вже не йде про абсолютну відсутність будь-яких інших засобів чи умов існування. Адже деяка частина найманих працівників є власниками цінних паперів, нерухомості і т. п., з яких одержує дохід, але все-таки змушена продавати свою робочу силу. Необхідність у продажу своєї робочої сили виникає тоді, коли дохід з інших джерел є недостатнім для одержання всіх необхідних для життя засобів. За цієї умови людина мусить економічно продавати свою робочу силу. Але, як відомо, поява на ринку продавця товару ще не гарантує його продаж - для цього потрібен ще й покупець. Тому третьою умовою виникнення ринку праці є поява на ньому покупця - підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність до праці потрібних йому працівників.
Ефективне функціонування ринку праці можливе за наявності ряду умов, до яких належать: по-перше, повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили в поєднанні з їх економічною відповідальністю; по-друге, відносини агентів на ринку праці - це відносини договорів та угод між рівноправними партнерами; по-третє, функціонування ринку праці тим ефективніше, чим активніша конкуренція між власниками робочої сили за право зайняття робочого місця та роботодавців за залучення кваліфікованої робочої сили; по-четверте, повинен існувати баланс між робочими місцями, сукупною пропозицією робочої сили та грошовою масою заробітної плати; по-п'яте, наймані працівники та роботодавці для захисту своїх інтересів можуть об'єднуватись у спілки.
Серед заходів щодо сприяння зайнятості та соціального захисту населення можна назвати такі:
надання допомоги громадянам у працевлаштуванні;
організація професійної перепідготовки кадрів;
професійна орієнтація працівників та учнівської молоді;
створення додаткових поточних місць;
сприяння підприємницькій діяльності.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯРИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ
Студенти повинні мати уяву про те, що відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці і нормативних актів про зайнятість населення при здійсненні державної політики зайнятості, необхідно керуватися такими принципами:
забезпечення рівних можливостей усім громадянам, незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, віку, політичних переконань, відношення до релігії, в реалізації права на працю і вільний вибір виду діяльності;
сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, яка запобігає безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;
добровільність праці, відповідно до якої зайнятість основана на вільному

 
 

Цікаве

Загрузка...