WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Принципи соціальної політики держави - Реферат

Принципи соціальної політики держави - Реферат

від інших ринків своїми особливостями.
Усунути безробіття в короткі строки неможливо, але можна і необхідно здійснювати заходи середньо- і довгострокового характеру.
По-перше, держава повинна створювати і здійснювати програми, призначені спонукати підприємства до інвестування виробництва, його розширення і створення нових робочих місць.
По-друге, держава має застосовувати важелі впливу на підвищення конкурентоспроможності підприємств. Це досягається за умови повного використання дорогоцінного виробничого устаткування шляхом застосування гнучкого графіку роботи, скорочення невиправдано високих витрат.
По-третє, в країні мають здійснюватись заходи по підвищенню кваліфікації працюючих, тому що багато людей втрачають роботу черезнедостатню кваліфікацію.
П'ятий принцип. Держава повинна створювати можливості для громадян країни щодо їхнього залучення до участі в суспільному житті, зокрема у створенні різних рухів, у формуванні страхових фондів, у започаткуванні діяльності кредитних спілок тощо.
Система господарювання і життєдіяльності має відповідати ідеалам цієї свободи. Вона має закріплюватись гарантіями про:
недоторканність людської гідності;
вільний розвиток кожного члена суспільства;
свободу пересування, друку і слова;
вільний вибір професії і місця роботи;
ефективне використання засобів виробництва його власниками.
3. ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ
Розглядаючи це питання, студенти повинні знати, що Україна має бути самостійною, демократичною державою, творення якої поєднує соціальну, національну і політичну ідеї навколо її громадянина.
Модель соціального устрою в Україні повинна забезпечити: свободу, справедливість, братерство та творчу солідарність людей. У країні мають бути:
економічна, політична й ідеологічна багатогранність;
пріоритет прав і свобод людини;
рівноправність усіх форм власності і господарювання;
соціально орієнтована ринкова економіка;
парламентсько-президентська модель державного правління з широкими повноваженнями регіонів, де управління місцевими справами реалізовуватиметься населенням і органами, що ним обираються.
У такому суспільстві мають поєднуватися:
приватна та інші форми власності;
пріоритет національних інтересів;
приватна та патріотична ініціативи;
можливості забезпечення достатку для всіх людей;
щедрість народу України;
справедливе і братнє господарювання.
Слід знати, що основними завданнями соціальної політики в умовах сьогодення є:
- забезпечення стабілізації рівня життя населення;
- сприяння розвитку України як суверенної демократичної, соціальної, правової держави;
- забезпечення конституційних прав і гарантій населенню;
- органічне поєднання політики фінансової стабілізації та економічного зростання з соціальною політикою;
- визначення та здійснення заходів національної безпеки держави у соціальній сфері;
- орієнтація соціальної політики на економічно активне населення, збереження і відтворення трудового потенціалу, утворення необхідної мотивації продуктивної праці, запобігання масовому безробіттю, проведення політики заохочення ефективного платоспроможного попиту населення;
- підвищення якості правових норм, забезпечення збалансованості законодавчих норм та реальних можливостей їх виконання;
- розробка державної стратегії формування середнього класу, механізму дотримання пропорції співвідношення між рівнями доходів різних верств населення;
- здійснення реформ у найважливіших напрямах соціальної політики: трудових відносин та оплати праці, рівня життя, зайнятості та соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку і туризму;
- збалансованість соціальних витрат держави;
- поетапне забезпечення соціальної спрямованості економіки в національних та регіональних економічних програмах;
- наближення національного законодавства до міжнародних стандартів відповідно до Європейської соціальної хартії, рішень ООН, конвенцій МОП, інших міжнародних норм;
- координація діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення державних та регіональних програм.
Студенти повинні мати на увазі, що основні напрями соціальної політики в Україні це такі:
підвищення добробуту за рахунок особистого трудового вкладу, підприємництва та ділової активності;
надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць, фахової перепідготовки осіб, які втратили роботу;
проведення глибокої пенсійної реформи, що буде забезпечувати справедливу систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу особи;
створення адресної допомоги в грошовій та натуральній формах;
сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективному використанню та примноженню;
запобігання комерціалізації, забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури;
широка підтримка сім'ї, материнства та дитинства;
проведення активної екологічної політики.
?
Література
1. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и перспектив развития. - К.: Наук. думка, 1993.
2. Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. - К.: УАДУ, 1995.
3. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под. ред. проф. Т. Г. Морозовой. - М.: Финстат-информ, 1997.
4. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку // Україна: Аспекти праці. - 1997. - № 5.
5. Громадське харчування на сьогодні // Баланс. - 1998. - № 34.
6. Данилишен Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні // Економіка України. - 1996. - № 11.
7. Державна програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний варіант). - К., 1995.
8. Економіка міст / За заг. ред. В. Макуха. - К.: Основи, 1997.
9. Економіка охорони здоров'я. - К.: Здравреформ, 1995.
10. Економіка України / За ред. доц. Б. Ф. Заблоцького. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...