WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Цінності державного управління - Реферат

Цінності державного управління - Реферат

оцінювання, допомагають оцінювати явища суспільного, політичного життя, управлінські дії та рішення
Контролююча функція Виступають засобом м'якого контролю за діяльністю людей, забезпечують контроль державної влади та її інститутів
Функція зразка Цінності являють собою деякі зразки, точки відліку, від яких вимірюється значущість сущого для людини, формують зразки моделей роботі органів державної влади, місцевого самоврядування
Функція ціліпокладання Активізують цілі, формують їх зміст, розгортають цілі діяльності громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування, держави
Регулятивна функція Регулюють життєдіяльність людей і суспільства, відносин між громадянами, з одного боку, і органами державної влади і місцевого самоврядування - з іншого
Комунікативна функція Цінності виступають засобом і предметом комунікацій, забезпечують обмін і взаємодію учасників комунікаційних процесів з питань вирішення проблем громадян
Інтеграційна функція Об'єднують людей в їх діяльності, забезпечують єдність громадян у складі політичних партій, громадських організацій, територіальних громад, держави
Конфліктна функція Коли цінності різко не збігаються, вони виступають причиною конфліктів всередині груп і між ними
Прогностична функція Дозволяють індивіду або групі передбачувати наслідки своїх дій
У вивченні цінностей сучасної України великий інтерес являють дві проблеми: по-перше, характеристика реального стану ціннісної системи суспільства;по-друге, вплив його ціннісних змін на державне управління.
Що стосується першої проблеми, то при її розв'язанні Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України зроблена спроба експертної оцінки значущості тих або інших цінностей для розвитку суспільства. Результати цього опитування подані в табл. 2.
Таблиця 2
Оцінка важливості цінностей для розвитку суспільства
Цінності Низький Високий
1. Національно-культурні 2 6 24 41 27
2. Патріотизм 3 10 20 35 32
3. Інтернаціоналізм 15 24 36 19 6
4. Глобалізм 10 33 39 13 5
5. Комуністичні або соціалістичні 26 46 21 6 1
6. Соціал-демократичні 13 34 37 14 2
7. Капіталістичні 12 39 31 16 2
8. Гуманізм 4 10 33 32 21
9. Мир та злагода 3 5 24 34 34
10. Свобода 1 9 20 39 31
11. Родинні 2 8 19 34 37
12. Духовність 2 9 16 26 47
13. Релігійність 8 15 29 30 18
14. Християнські 6 12 38 25 19
15. Матеріальні 6 15 29 35 15
16. Європейські 8 16 33 33 10
17. Американські 17 34 42 5 2
18. Слов'янські 9 15 30 28 18
Як видно з табл. 2, найбільш високу оцінку отримують такі цінності, як: духовність - 73%, сімейні цінності - 71%, свобода - 70%, мир і злагода - 68%, національно-культурні цінності - 68%, патріотизм - 67%. Цінностями другого ешелону виступають: гуманізм - 53%, матеріальні цінності - 50%, релігійність - 48%, христіанські цінності - 44%, європейські цінності - 43%. Не отримують підтримку українців комуністичні й соціалістичні цінності - 71% низької підтримки, капіталістичні - 51%, американські - 51%, соціал-демократичні - 47%. Ціннісну картину сучасного українського суспільства в її перевагах можна розглядати в рамках тенденції зсуву від цінностей тоталітарної колективності до пріоритетів цінності людини, його свідомості в системі рушійних сил саморозвитку суспільства.
Виникаючі зміни в ціннісному просторі українського суспільства істотно впливають на державне управління. Можна погодитися з Ю.П.Сурміним, який вважає, що сьогодні потрібна серйозна творча діяльність усього суспільства зі створення й освоєння ціннісної системи держави. Держава повинна взяти на себе тягар турбот про цю ціннісну систему, забезпечити діалог у суспільстві громадян, які належать до різних ціннісних сегментів. При цьому принципово важливо домагатися того, щоб воно не розглядалося не як деяка недиференційована, абстрактна цінність, а оцінювалося людьми інституційно, конкретно [3].
Висновки
1. Нині зростає роль цінностей в державному управлінні, які виконують функції соціалізації, оцінювання, контролю, зразка, цілепокладання, регулювання, комунікації, інтеграції, прогнозу і конфлікту.
2. Спостерігається стійке посилення різноманіття цінностей і ціннісних систем у державному управлінні; йде стрімкий розвиток ліберальних, національно-патріотичних, корпоративних та інших ціннісних систем.
3. Виникає необхідність формування цілого пласта культури ціннісної культури суспільства та його найважливішої складової ціннісної системи влади.
Перспективи подальших розвідок. Істотною проблемою поки залишається оздоровлення ціннісних аспектів державного управління, боротьби з корупцією, а також розробки і реалізацій технологій ціннісної трансформації державного управління в аспекті європейської інтеграції.
Список використаних джерел
1. Брожик В. Марксистская теория оценки. - М.: Прогресс, 1982. - 259 с.
2. Дашутін Г.П., Михальченко М.І. Український експеримент на терезах гуманізму. - К.: Парлам. вид-во, 2001. -335 с.
3. Сурмін Ю.П. Ціннісні процесі пострадянського суспільства: методологічний аспект: Зб. наук. пр. УАДУ: Сучасні проблеми державного управління / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - Вип.1. - 320 с.
4. Філософський енциклопедичний словник. - К.: Абрис, 2002. - 742 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...