WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Цілі та компетенції як складники європейського управління - Реферат

Цілі та компетенції як складники європейського управління - Реферат

створення, з огляду на тривалість та поступальність процесу європейської інтеграції, дедалі тіснішого союзу європейських народів, в якому рішення приймаються на основі принципу субсидіарності і за своїм характером максимально наближені до громадян [2, с. 136-137; 3, с. 13-14].
Ці досить загальні (або "преамбульні") за своїм змістом цілі Європейського Союзу конкретизуються у ст. 2 (колишня ст. В) Договору про ЄС. Тому щодо них доцільно застосувати розроблену російськими вченими вищезгадану класифікацію, згідно з якою, крім стратегічної мети, можна визначити ще оперативні і тактичні цілі. Щоб зрозуміти їх суть, варто уточнити, що стратегічні цілі "розгортаються" в оперативні, що фіксують великі блоки дій, спрямованих на досягнення перших, а оперативні - в тактичні, що визначають повсякденні і конкретні дії, спрямовані на досягнення перших і других цілей. Деколи стратегічні цілі називають головними, а цілі, що дозволяють їх досягати - забезпечуючими [5, с. 50].
Закріплені (після "преамбульних" або стратегічних цілей) більш конкретні за змістом цілі ЄС у ст. 2 (колишня ст. В) Договору про ЄС можна поділити на оперативні і тактичні. Зокрема, такі цілі, як "сприяння економічному та соціальному прогресу, високому рівню зайнятості, а також забезпечення збалансованого та тривалого розвитку", що фіксують великі блоки дій, спрямовані на досягнення перших (стратегічних) цілей, слід віднести до оперативних цілей.
Закріплені у цій статті такі цілі, як створення простору без внутрішніх кордонів; зміцнення економічної та соціальної солідарності та створення економічного та валютного союзу (ЕВС) складають тактичні цілі, оскільки саме вони визначають повсякденні і конкретні дії на досягнення оперативних і стратегічних цілей.
У вказаній статті закріплені й інші оперативні цілі: утвердження європейської ідентичності на міжнародному рівні шляхом здійснення спільної політики з питань безпеки і зовнішніх справ та поетапної розробки спільної оборонної політики (тактичні цілі), посилення захисту прав та інтересів мешканців країн-членів через запровадження громадянства ЄС, збереження подальшого розвитку Союзу як простору, де панує свобода, безпека і право та гарантована свобода пересування громадян, збереження спільних надбань та їх примноження (тактичні цілі).
Досягнення вищезазначених цілей характеризується такими двома особливостями: по-перше, воно здійснюється з дотриманням передбаченої послідовності їх реалізації та принципу субсидіарності; по-друге, цілі Європейського Союзу, названі у ст. 2 (колишня ст. В) Договору про ЄС, не конкурують з цілями, визначеними в Договорі про Європейське співтовариство вугілля і сталі (1951 р.) (далі Договір про ЄСВС), Договорі про Європейське економічне співтовариство (1957 р.) (далі Договір про ЄЕС) та в Договорі про Європейське співтовариство атомної енергії (1957 р.) (далі Договір про Євратом).
Ще однією особливістю є те, що з цільових настанов Договору про ЄС не випливає жодних правових наслідків, оскільки Європейський Союз не має правосуб'єктності. Тому цільові настанови Договору про ЄС мають швидше політичний і декларативний характер і не зобов'язують до певних дій.
На противагу сказаному вище, навіть достатньо загальні за своїм характером цілі Європейського Співтовариства, закріплені в трьох вищезгаданих засновницьких договорах у межах першої колони структурної побудови Європейського Союзу, мають обов'язкову юридичну силу. Те саме стосується й визначень цілей та завдань, які наводяться в окремих частинах, розділах, главах та параграфах цих договорів.
Цілі Співтовариства постійно доповнювались під час інтеграційного процесу. Це відбувалось в межах послідовного процесу ревізії засновницьких договорів, що розпочався із середини 80-х років (Загальний Європейський Акт, Маастрихтський, Амстердамський, Ніццький договори). Так, наприклад, в рамках Амстердамського договору до Договору про Європейське Співтовариство було включено таку нову цільову настанову, як утвердження принципу рівності між чоловіками та жінками.
У ст. 2 (колишня ст. 2) Договору про Європейське Співтовариство вміщено перелік першочергових (або стратегічних) цілей Співтовариства: гармонійний, збалансований і стабільний розвиток економіки в рамках Співтовариства; високий рівень зайнятості; висока ступінь соціальної захищеності; рівність чоловіка та жінки; постійне економічне зростання, що не веде до інфляції; високий рівень конкурентоспроможності та конвергенція економічного потенціалу; високий рівень охорони навколишнього середовища і якісне покращання екологічних параметрів довкілля; збільшення тривалості та покращання якості життя; сприяння економічній і соціальній згуртованості та солідарності між країнами-членами.
У ст. 4 (колишня ст. За) Договору про Європейське Співтовариство закріплені подальші (або оперативні) цілі Співтовариства, що є дійсними для всіх країн-членів: цінова стабільність; підтримка економічної політики, яка ґрунтується на принципі відкритої ринкової економіки та вільної конкуренції.
Слід зауважити, що після ратифікації Договору про КЄ та зі вступом його в дію в 2007 р. цілі Європейського Союзу втратять свій декларативний характер і матимуть обов'язкову юридичну силу, оскільки Союз стане суб'єктом права (стаття І-7 Договору про КЄ) [4, с. 19].
Якщо детальніше проаналізувати положення ст. І-3 Договору про КЄ, то можна виявити закріплені в новому (чи в майбутньому, тобто з 2007 р.) Євросоюзі, крім стратегічної мети, про що йшла мова вище, оперативні і тактичні цілі.
До оперативних цілей можна віднести такі, згідно з якими Союз надає своїм громадянам простір свободи, безпеки й правосуддя без внутрішніх кордонів та єдиний ринок з вільною й неспотвореною конкуренцією (ч. 2 ст. І-3 Договору про КЄ); працює заради стабільного розвитку Європи, на ґрунті збалансованого економічного зростання, конкурентоспроможної соціальної ринкової економіки, спрямованої на цілковиту зайнятість та соціальний поступ, з високим рівнем захисту та дедалі кращим станом довкілля. Союз сприяє науковому та технічному прогресові (п. 1 ч. 3 ст. І-3 Договору про КЄ); у відносинах з іншим світом Союз підтримує та поширює свої цінності та інтереси. Він підтримує мир, безпеку та стабільний розвиток планети, солідарність та взаємне шанування народів, вільну справедливу торгівлю, викорінення злиденності та захист прав людини, зокрема прав дитини, а також суворе дотримання й розвиток міжнародного права, зокрема шанування принципів Статуту ООН (ч. 4 ст. І-3 Договору про КЄ) [4, с.17-18].
До тактичних цілей можнавіднести такі цілі, згідно з якими Союз бореться проти соціального вилучання та дискримінації, підтримує соціальну справедливість та захист, рівність жінок та чоловіків, солідарність поколінь, захист прав дитини; підтримує економічне, соціальне та територіальне гуртування та солідарність держав-членів; шанує своє багате культурне та мовне розмаїття й забезпечує захист та дальше збагачування культурної спадщини Європи. Для досягнення зазначених цілей Союз залучає належні засоби залежно від обсягу компетенцій, що їх надає Конституція.
ІІ. Розглядаючи повноваження Європейського Співтовариства (далі - ЄСпв) і повноваження Європейського Союзу (далі - ЄС), необхідно звернути увагу, передусім, на той перелік завдань, який надає ЄСпв та ЄС характер квазі-держави і охоплює відповідні сфери їх діяльності. З огляду на

 
 

Цікаве

Загрузка...