WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Урядовий контроль – ефективний спосіб забезпечення законності в державному управлінні України - Реферат

Урядовий контроль – ефективний спосіб забезпечення законності в державному управлінні України - Реферат

експертизи будь-яких проектів законів перед їх розглядом Верховною Радою України незалежно від суб'єкта їх подання;
o звернення до Президента України з пропозиціями щодо використання ним права вето стосовно прийнятих Верховною Радою України законів;
o звернення до Верховної Ради України щодо визнання поданих урядом законопроектів першочерговими [7, с. 56].
Проведення експертизи проектів законів повинно носити дослідний характер. Для всебічного дослідження на базі Секретаріату Кабінету Міністрів доцільно створити науково-дослідний інститут, в якому б працювали експерти за відповідним напрямом діяльності. А залучення до цієї роботи вчених, мало б важливе значення як для теорії, так і для практики державного управління.
У Кабінеті Міністрів України здійснення контролю забезпечується Управлінням моніторингу Департаменту діловодства та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України.
До основних функцій Управління належать:
а) формування автоматизованої бази даних і робота з інформаційними масивами, які в ній накопичуються в межах компетенції Управління;
б) здійснення технічного контролю за додержанням виконавцями термінів виконання завдань з використанням автоматизованої системи контролю виконання доручень (АС КВД) Секретаріату Кабінету Міністрів;
в) уніфікація процедур зовнішнього і внутрішнього контролю в середовищі АС КВД та забезпечення інформаційного супроводження процесу контролю виконання доручень на всіх його етапах відповідно до вимог Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України;
г) участь у здійсненні інформаційного обміну між автоматизованими системами щодо контролю виконання актів і доручень Президента, Секретаріату Президента України, Верховної Ради та АС КВД Секретаріату Кабінету Міністрів;
д) підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації та автоматизації процесів контролю та обліку документів;
е) контроль за своєчасним опрацюванням і поданням на підпис Президенту України законів України, що надійшли до Кабінету Міністрів для експертизи і візування [8].
При здійсненні контрольної функції Кабінету Міністрів України, в першу чергу, має бути посилений інформаційно-аналітичний характер контролю за органами виконавчої влади, характер діяльності яких у ході адміністративної реформи має набути якісних змін.
Практика свідчить, що система контролю, яка існує в Кабінеті Міністрів України, як це не прикро, охоплює вузьке коло контрольних питань - в основному відслідковує терміни виконання встановлених завдань.
Для вирішення цієї проблеми у складі Управління моніторингу необхідно створити сектор аналітичної роботи, тобто треба відходити не лише від строків виконання, а й здійснювати контроль за якістю виконання у встановлені строки. Проведення аналітичної роботи має позитивно вплинути і на забезпечення законності як при проведенні експертизи законопроекту, так при здійсненні моніторингу.
Процес переходу від контролю щодо видів документів до контролю "за напрямками" (за секторами), який зараз триває, є позитивним фактором удосконалення контролю, переходом до аналітичної роботи. Тобто, якщо раніше співробітник Управління здійснював контроль, наприклад, за виконанням указів Президента України, то із-за великого навантаження він не міг добре розбиратися у всіх сферах, на які був спрямований той чи інший указ. Фактично він міг здійснювати контроль лише за строками, а не за змістом чи якістю виконання. Саме якість виконання (у встановлені законодавством строки) є критерієм при дотриманні законності у державному управлінні України.
Контроль "за напрямками" здійснюється за законами України та іншими нормативно-правовими актами відповідно до сфери управління. Іншими словами, контролем за виконанням законів України, указів Президента, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наприклад, у гуманітарній сфері, займається спеціаліст вузької спеціалізації, що також дозволяє простежити доручення, які надійшли на одну й ту саму тему. Співробітник особисто знає фахівців та експертів, їх професіональний рівень, ставлення до службових обов'язків, що покращує і прискорює роботу щодо контролю, забезпечує законність.
Позитивним є підвищення особистої відповідальності спеціаліста. Якщо раніше, за невиконання указу та розпорядження в одній сфері, могли двічі притягти до дисциплінарної відповідальності, що негативно позначалося на співпраці з керівництвом сектора, то перехід до контролю за секторами виправив цю помилку.
Інформаційний обмін між автоматизованими системами щодо контролю виконання актів і доручень Президента України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України та АС КВД Секретаріату Кабінету Міністрів України відбувається досить слабко, обміну даними як такого немає. Посланням Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2002 році" передбачено створення телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади, об'єднаної з мережами Секретаріату Президента України та Верховної Ради України, - спочатку в регламентному режимі, а згодом в режимі реального часу. Тобто, мова йде про створення в перспективі складної інформаційної системи контролю органів державної влади, та широкомасштабній комп'ютеризації контрольної діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу та закони України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис" підвищить ефективність інформаційного обміну та поліпшить швидкість та якістьконтролю.
Проведене дослідження показало, що урядовий контроль є способом забезпечення законності і відіграє важливу роль у здійсненні ефективного державного управління. Удосконалення контрольної діяльності Кабінету Міністрів України та вирішення проблемних питань, з метою реалізації поставлених державою завдань та забезпечення законності, має важливе значення для розбудови Української держави та її виходу на європейський рівень. Контрольна діяльність Кабінету Міністрів України стосовно органів виконавчої влади не повинна зводитися лише до перевірки виконання як такого, а має враховувати якість виконання, своєчасне виявлення проблем та концентрацію зусиль на коригування ситуації, застосування заходів щодо забезпечення виконання завдань.
Перспективу подальших досліджень у цьому напрямі складають визначення та удосконалення гарантій та шляхів забезпечення законності у державному управлінні України.
Список використаних джерел
1. Соловйов В.М. Президентський контроль як спосіб забезпечення законності в державному управлінні України: Інформ.-аналіт., наук.-метод. бюл. Адміністрації Президента України. - 2004. - № 4. - С. 64-68.
2. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. - М.: Зерцало, 1997 - 672 с.
3. Гаращук В.М. Деякі питання характеристики способів забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998 - С. 37-43
4. Овсянко Д.М. Администpативное пpаво: Учеб. пособие для юpид. фак. и ин-тов / Отв. pед. Г.А.Туманов. - М.: Юpистъ, 1995 - 303 с.
5. Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 черв. 2000 р. № 915 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 24. - Ст. 994. - С. 51-92.
6. Про порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України законів України: Розпорядження Президента України від 30 трав. 1997 р. № 221/97-рп // Офіц. вісн. України. - 1997. - № 22. - С. 32-33.
7. Концепція адміністративної реформи в Україні / Держ. комісія з проведення в Україні адмін. реформи. - К., 1998. - 64 с.
8. Положення про Управління моніторингу Департаменту діловодства та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26 травня 2003 р.
9. Проект Концепції реформи адміністративного права України: Адміністративна реформа в Україні: Док. і матеріали // Укр. прав. часопис. - 1999. - Вип. 4. - С. 35-58.

 
 

Цікаве

Загрузка...