WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Процеси еволюції інформаційних артефактів управління - Реферат

Процеси еволюції інформаційних артефактів управління - Реферат

ланцюгом. Наприклад, якщо тезаурус розробляє аналітик проекту, архітектуру - архітектор, структуру будує проектувальник і т. д., і всі вони повинні обмінюватися інформацією у вигляді тих чи інших ІАр. У разі, коли складність артефакту не перевищує певного порогу, або кілька ролей об'єднуються у особі окремого виконавця, певні фази можуть пропускатися.
Узагальнення ІАр є "реалізаційною послідовністю навпаки", тобто, якщо усі стрілки на рис. 1 повернути у зворотному напрямі, ми отримаємо послідовність узагальнення.
Стадія декомпозиції ІАр, яку ми спрощенозобразили переходом до структурного рівня ІАр, насправді є значно складнішою. На цій стадії здійснюється поділ складного ІАр на окремі, більш прості частини, на що додатково накладаються реалізаційні послідовності та послідовності узагальнення для окремих частин (рис. 2).
Рис. 1. Реалізаційна послідовність
Рис. 2. Декомпозиція
Схема трансляції ІАр, або трансляційна послідовність, наведена на рис. 3. Трансляція може бути виконана двома шляхами: прямим, через "стандартизовану" процедуру переклад (наприклад, переклад з однієї національної мови на іншу), та більш складним, коли інформаційний суб'єкт спочатку виконує узагальнення, а вже потім - нову реалізацію.
Рис. 3. Трансляційна послідовність
З точки зору динаміки ІАр навчання є ні чим іншим, як розширенням глобального тезауруса інформаційного суб'єкта. У цьому контексті можна говорити про рівень компетентності (інформованості) IК суб'єкта, який може бути визначений точно за формулою:
IК( 2Key, 1L, 2^) = ((2 2^) / ( 1L 2^ log2 2^)) N^ log2 ( 1L + 2^),
де 2Key - аналог довжини тезауруса і означає кількість ключових слів даної предметної області, які відомі суб'єкту, а
1L - розмір словника організованості, тобто кількість операторів формалізованої мови, яка застосовується у цій проблемній області.
Важко не помітити, що компетентність інформаційного суб'єкта не є абсолютною величиною. Навпаки, як і будь-яка інформація, вона може бути визначена тільки відносно певного ІАр. Навчання суб'єкта виглядає у цьому контексті як теоретико-множинне об'єднання тезаурусів суб'єкта ( 2Key) та ІАр ( 2^) з урахуванням особистостей організованості ( 1L) останнього.
Поняття "забування" має для нас подвійний зміст. З одного боку, іноді буває дуже прикро, якщо ми не можемо ніяк згадати те, що нам видається досить важливим. З другого, важко увити собі ситуацію, коли б людина нічого не забувала б: та сумарна кількість відомостей, які проходять через мозок людини, є настільки величезною, що вона потонула б у ній так само, як людство тоне у потоках наукової, політичної, побутової та іншої інформації.
Так чи інакше, а процеси забування можуть бути змодельовані та їх наслідки - обчислені, наприклад, за методикою фон Фьорстера [6].
Визначені нами трансформації та операції є базовими процесами динаміки ІАр. Усе інше, що відбувається у ІПУ, - це певна суперпозиція цих базових процесів. Сили, що діють у ІПУ, впливають на хід процесів і викликають їх зміни. А нам відомо, що зміни у процесах, які викликаються певними силами, у фізиці саме і називають динамікою.
Еволюція ІАр
Наші зауваження про те, що архітектура ІАр є фактично його геном знаходять у контексті динаміки ІАр несподіване підтвердження. Уважно придивившись до процесів, що протікають у ІПУ, можна відшукати там такі, які дуже нагадують явища мутації та еволюції.
Між квазіпотенційним станом ІАр та його реалізацією існує взаємно-однозначна відповідність. Фільтрація може призвести до того, що у ІПУ з'явиться нова реалізація ІАр яка фактично походить від певної попередньої архітектури, але сама відповідає вже іншій (найпростіший випадок - трохи скорочений тезаурус, з якого "випали" кілька незрозумілих понять). Якщо така реалізація з'явилася у ІПУ і використовується іншими інформаційними суб'єктами, то що це таке, як не ІАр-мутант? З цього можна природним чином вивести трактування еволюції ІАр.
Еволюція ІАр - це дуже складний процес, який розвивається у просторі і часі. Під "простором" тут розуміється ІПУ, точніше достатня кількість інформаційних суб'єктів, розкиданих у ньому. Кожен із суб'єктів, шляхом фільтрації ІАр, може породжувати їх певні мутації. Головний комунікативний процес є складною композицією вже перелічених нами простих трансформацій та операцій динаміки ІАр та більш складних процесів. На всі ці процеси, якщо вони протікають протягом достатньо дов-гого часу, накладаються динамічні процеси навчання та забування інформації. Таким чином, еволюція ІАр виглядає не набагато простішою, ніж еволюція природних явищ.
Висновки
У класичній фізиці відома так звана "задача про три тіла" - спроба визначити траєкторії руху трьох взаємодіючих гравітаційних мас, хоча б у просторі Ньютона, не враховуючи релятивістських ефектів теорії відносності Ейнштейна, або законів квантової механіки тощо. Згадана задача не має точного розв'язку, не кажучи вже про ситуації із значно більшою кількістю мас. Еволюція ІАр також не може бути описана як однозначний процес, але можна спробувати віднайти для неї принципи відбору, які повинні спостерігатися у будь-якій еволюції.
Такими принципами відбору (цей термін у широкому розумінні був запропонований М. М. Моісєєвим [4]) у динаміці ІАр виступають: (1) закони збереження, (2) принципи економії, найбільш типовим проявом яких у комунікативних (і деяких інших суто "людських" процесах) є боротьба із складністю, (3) існування сталих станів (рівнів) для ІАр, (4) деякі закономірності розвитку природної мови та формальних мов і, звичайно, (5) "зовнішні" по відношенню до динаміки ІАр принципи: соціального розвитку людської спільноти і глобальні закони світової еволюції.
Подальші дослідження передбачають побудову моделей, які допоможуть визначити саме такі закономірності еволюції ІАр, які є характерними для адміністративного управління загалом та для державного управління - зокрема.
Список використаних джерел
1. Панчук А. Інформаційна динаміка знань та державне управління // Вісн. УАДУ. - 1999. - № 4. - С. 356-366.
2. Панчук А.Н. Инфодинамика артефактов управления // Перша міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (26-27 квіт. 2002 р.) - К.: ВНЗ ВМУРоЛ, 2002. - С. 16-25.
3. Кибрик А.Е. Язык // Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С. 604-606.
4. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. - М.: Наука, 1987. - 304 с.
5. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження: Пер. з нім. - К.: Основи, 1995. - 311 с.
6. Бир Ст. Кибернетика и управление производством: Пер. с англ. - М.: Наука, 1965. - 392 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...