WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні - Реферат

Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні - Реферат

випадку:
- ймовірність виникнення проблемних ситуацій між структурними складовими вказаного суспільства, викликаних діаметрально протилежними інтересами, буде фактично виключена;
- стирання принципових відмінностей в інтересах окремих соціальних прошарків суспільства призводить до їх поступової інтеграції;
- держава, задовольняючи інтереси все більш інтегрованих у своїх потребах прогресивного розвитку соціальних верств суспільства, усе більшою мірою може задовольняти інтереси все більшої кількості своїх громадян, тобто наближатися до мети, заради якої вона (держава) фактично створюється та існує.
При цьому принциповим є те, що підвищення соціальної однорідності суспільства має здійснюватися з урахуванням прав і свобод людини, внаслідок чого в остаточному підсумку кінцевою метою буде все більш повна реалізація вказаних прав і свобод, що можливо в умовах правової держави з розвиненими, а отже, і дієздатними інститутами громадянського суспільства.
Разом з тим, автор переконаний, що формування основ громадянського суспільства має базуватися на численному середньому класі, незважаючи на те, що створення його в Україні стикається зі значними об'єктивними та суб'єктивними труднощами, подолання яких потребує фундаментальних наукових досліджень та розробкина їх основі відповідних організаційно-правових, соціально-економічних та управлінських механізмів.
Отже, такі феномени, що характерні для сучасних розвинених демократичних країн, як: середній клас, громадянське суспільство і правова держава формуються одночасно і являють собою лише різні форми репрезентації одного і того самого процесу, суть якого відображає трансформацію тоталітарної держави в демократичну. Саме тому деякі дослідники стверджують, що "… формирование среднего класса, гражданского общества и правового государства - это тесно взаимосвязанный процесс социальной трансформации, основанной на множестве объективных и субъективных предпосылок, который не является произвольным процесом …" [3, с. 453].
Загалом, виконаний автором аналіз літературних джерел [1-20] дозволяє дійти висновку, що серед найбільш важливих напрямів подальшого формування громадянського суспільства в Україні, слід виділити:
" подальше реформування політичної системи;
" реформування державної служби;
" дослідження політико-правових та економічних аспектів взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства і втілення їх результатів у практику державотворення;
" вивчення методологічних основ формування політичної нації та втілення їх результатів у практичну діяльність органів державної влади;
" встановлення закономірностей формування громадянського суспільства з урахування культурно-історичних та соціально-економічних особливостей розвитку українського суспільства;
" обґрунтування системи індикаторів (показників), які б дозволяли здійснювати моніторинг процесу формування та функціонування громадянського суспільства і на його основі розробляти практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності;
" комплексне дослідження впливу процесів глобалізації на формування інститутів громадянського суспільства в Україні та його врахування у практичній діяльності органів державного управління.
На нашу думку, виконання сукупності завдань на вказаних напрямах дозволить розробити ідеологію формування громадянського суспільства в Україні, яка б базувалася на комплексному розв'язанні проблеми підвищення загальної соціальної однорідності суспільства як цілісного процесу формування середнього класу, громадянського суспільства та правової держави.
Втілення в життя вказаної ідеології фактично є необхідною і достатньою умовою забезпечення прав і свобод людини, подолання поки що значною мірою неупорядкованих взаємовідносин між індивідом і суспільством та суспільством і державою шляхом встановлення й суворого дотримання законів, що, у свою чергу, сприятиме соціально-політичній стабільності в Україні.
Список використаних джерел
1. Закон України про основи національної безпеки України // Уряд. кур'єр. - 2003. - 30 лип.
2. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 408 с.
3. ХХІ век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности / Под науч. ред. О.П.Лановенко. - К.: Стилос, 2004. - 572 с.
4. Нижник Н.Р., Ситник Г.П. Безпека людини в умовах громадянського суспільства // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 138-166.
5. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. / За заг. ред. П.В.Мельника, Н.Р.Нижник. - Ірпінь, 2000. - 304 с.
6. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. -Т. 1. - 424 с.
7. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ.конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - Т. 1. - 472 с.
8. Мельниченко В. Напрями і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук. - К., 2001. - С. 30-39.
9. Шинкарук В. Громадянське суспільство, держава, ідеологія // Розбудова держави. - 1994. - № 5. - С. 53-56.
10. Краткий политологический словарь / Под ред. С.Г. Рябова, З.И.Тимошенко.-К.: РАПО "Укрвузполиграф" - 1992. - 104 с.
11. Социологический справочник / Под общ. ред. В.И.Воловича. - К.: Политиздат Украины, 1990. - 382 с.
12. Дзлієв М.И., Потрубач Н.Н. Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности (Курс лекций). - М., 1996. - 185 с.
13. Карл Поппер. Відкрите суспільство та його вороги / Пер. з англ. О.Коваленка. - К.: Основи, 1994. - Т. 1. - 444 с.
14. Сорос Дж. Утвердження демократії / Пер. з англ. О.Коваленка. - К.: Основи, 1994. - 224 с.
15. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К., 2002. - 409 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...