WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Місцеві органи самоврядування - Реферат

Місцеві органи самоврядування - Реферат

законності, Ради народних депутатів забезпечують виконання Конституції та законів України. Органи місцевого та регіонального самоврядування є правочинними розглядати питання, віднесені законодавством України до їх відання. При цьому реалізують вони надану їм компетенцію самостійно. А керувати місцевими Радами може лише закон.
Ідея самостійності окремих рівнів органів самоврядування проявляється і в субординації правових актів, які вони приймають. Рішення Рад, їх виконавчо-розпорядчих органів, прийнятих в межах своєї компетенції, якщо вони не суперечать Конституції України і чинному законодавству, є обов'язковими для виконання. Законом України про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування передбачається відповідальність у разі невико-нання рішень органів самоврядування (ст. 57); рівно ж як і органи самоврядування несуть відповідальність за законність та наслідки прийнятих ними рішень (ст. 58). Спори про відповідальність вирішуються в суді абоарбітражному суді. А якщо органи місцевого та регіонального самоврядування своїми діями порушують Конституцію України і чинні закони, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому вимогу компетентних органів про припинення незаконних дій, їх повноваження за рішенням Верховної Ради України можуть бути достроково припинені. Закон передбачає (ст. 59) й інші випадки можливого дострокового розпуску органів самоврядування. Так проявляється принцип законності в діяльності самоврядних органів та обов'язковості їх рішень, прийнятих у межах закону.
Принцип самостійності і незалежності Рад народних депутатів не означає відсутності їх взаємодії. Закон (ст. 4) дозволяє місцевим Радам різних рівнів перерозподіляти між собою окремі повноваження в галузі господарського і со-ціально-культурного будівництва з урахуванням місцевих демографічних, територіальних, економічних умов і національних особливостей.
Місцеві самоврядувальні органи проводять свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради. Сесії скликаються головою Ради в міру необхідності, але не менш як два рази на рік, а позачергові сесії можуть скликатися за пропозицією не менш як третини від загальної кількості обраних депутатів Ради, а також за пропозицією постійної комісії, виконавчого комітету Ради, голови місцевої державної адміністрації. Перша сесія новообраної Ради скли- кається відповідною територіальною виоорчою комісією не пізніше як через місяць після виборів.
Органи самоврядування є правочинними розглядати питання, віднесені законодавством України до їх відання. Є, однак, перелік питань, які можуть вирішуватися виключно на пленарних засіданнях Ради. Їх ще називають виключною компетенцією представницьких органів самоврядування. Так, виключно на пленарних засіданнях Ради вирішують питання про визнання повноважень депутатів;
обрання голови, заступника голови Ради і звільнення з посади або прийняття їх відставки; утворення і обрання постійних та інших комісій Ради, зміну їх складу, обрання голів комісій; утворення виконавчого комітету Ради; заслуховування звітів утворюваних Радою органів та оцінка їх діяльності. На пленарних засіданнях затверджуються плани і програми економічного та соціального розвитку території Ради, місцеві економічні програми, плани приватизації об'єктів комунальної власності, місцеві бюджети та зміни, що до них вносяться, звіти про виконання бюджету, приймаються рішення про про-ведення місцевого референдуму та деякі інші питання.
Важливу роль у роботі самоврядних органів відіграють постійні комісії Рад, які є відповідальними перед Радою і їй підзвітні.' Постійні комісії обираються Радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради. Рада утворює комісії: мандатну, з питань депутатської діяльності та етики; з питань планування, бюджету і фінансів, а також при необхідності постійні комісії з інших питань господарського і соціально-культурного будівництва, визначає їх кількісний склад. Строк повноважень постійних комісій такий, як і Ради, котра їх утворює. Обираються комісії у складі голови і членів комісії, причому кандидатуру голови комісії пропонує голова Ради. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть обиратися голова, заступник голови Ради. Протягом строку своїх повноважень Ради мають право реорганізувати систему своїх комісій, вносити зміни до їх складу.
З лютого 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування", згідно з яким органами місцевого самоврядування в Україні виступають сільські, селищні, міські, районні та обласні Ради. Вони наділяються власною компетенцією, в межах якої діють самостійно. Одночасно обласні, районні. Київська та Севастопольська міські Ради виконують функції органів державної виконавчої влади.
Ради обираються строком на чотири роки. Кількісний склад Рад визначається самими Радами, але має становити не більше як 75 депутатів для обласної. Київської і Севастопольської" міських та Рад міст з районним поділом і не більше як ЗО - для інших Рад. Голови обласних, районних, міських, селищних і сільських Рад обираються безпосередньо населенням, вони ж за посадою очолюють виконавчі комітети відповідних Рад. Кількісний склад виконавчого комітету визначає Рада на пленарному засіданні, персональний склад виконкому пропонується головою відповідної Ради і затверджується Радою.
У сільських, селищних, міських (міст районною підпорядкування) Радах за їх рішенням виконавчі комітети можуть не утворюватися, у цих випадках виконавчі функції здійснює юлова Ради.
Голови сільських, селищних, міських, районних і обласних Рад "і'л очолювані ними виконавчі органи підзвітні і підконтрольні відповідним Радам. З питань здійснення делегованих їм повноважень державної виконавчої влади вони

 
 

Цікаве

Загрузка...