WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Проблема синтезу методологій розвитку України - Реферат

Проблема синтезу методологій розвитку України - Реферат

розвитку.
Змістовно близькій методології модернізації є методологія реформування, яка відрізняється значною строкатістю. Вона зводиться до доктрин, що суперечать одна одній: від доктрини лівого реформізму через соціал-демократичний реформізм, троцькістсько-ліберальний реформізм і ліберальний реформізм.
Процеси реформування, які протікають в Україні, мають істотні недоліки:
По-перше,спостерігається неоднозначність розуміння самих реформ, їх характеру, спрямованості і змісту, що призводить до їх нечіткості і непослідовності.
По-друге, реформування загалом уявляється уповільненим, нерідко є імітаційним, що призводить до втрати можливостей і потенціалу країни.
По-третє, воно поки має "доганяючий" характер, тобто передбачає повторення пройденого іншими країнами шляху.
Україні необхідна власна модель реформування, яка передбачає форсований, атакуючий розвиток у напрямі подолання наслідків кризи, входження країни в постіндустріальну цивілізацію і співтовариство демократичних держав.
Країна потребує розробки такої моделі модернізації суспільства, яка могла б інтегрувати досягнення європейської цивілізації з можливостями і особливостями країни, держави і суспільства.
Це повинна бути органічна модернізація, тобто системні перетворення суспільства, які враховують його реальні стани і можливості. Органічна модернізація плавно переводить суспільство з одного стану в іншій.
Принципово важливо, щоб реформування суспільства відбувалось не за рахунок людей, а супроводжувалося стійким зростанням життєвого рівня населення, якості його життя. Завдання політиків, учених і управлінців полягає в тому, щоб не просто знизити ціну реформ, а зробити її позитивною і підвищити технологічну ефективність оновлення.
В останні місяці після президентських виборів в Грузії і Україні стала дуже популярною методологія ліберального троцькізму. Нашим завданням не є розгляд політичного контексту цієї методології. Спинимося лише на її змісті і можливих наслідках для суспільства. Ліберальний троцькізм являє собою типову еклектику лібералізму і революції. Ліберальне суспільство тут мислиться як результат перманентного революційного насильства над упертим в своєму традиціоналізмі суспільством. При цьому методологічним архетипом в цій доктрині є стара, як світ, модель чистилища, яким і виступають перманентні революційні потрясіння. Основними прийомами потрясінь практикуються революційна доцільність, кадрові десанти, PR-технології, соціальна боротьба, які повинні забезпечити своєрідну динамічну рівновагу суспільства, "бурю в склянці води". Головне завдання перманентної революції полягає в тому, щоб максимально активізувати ліберальні сили в суспільстві, розвинути в ньому творчу соціальну напруженість, яка забезпечила б пробудження, очищення і реформування суспільства. Достоїнство цієї методології в активізації реформ. Основний недолік у тому, що "підйом температури суспільства", його розігрівання, по-перше, може призвести до гальмування соціально-економічної активності, зменшення вкладень інвестицій в економіку, а також падіння активності організації виробництва, оскільки "гроші люблять спокій", а, по-друге, такі дії можуть викликати до життя несанкціоноване локальне революційне розбирання, яке щонайбільше зіпсує соціально-психологічний клімат у суспільстві, а в гіршому випадку призведуть до ослаблення господарської активності, а, отже, - до зниження рівня життя населення і поразки революціонерів на парламентських виборах. Важливо й те, що в умовах перманентних потрясінь досить складно закріпити інновації і створити режим законності.
Вимагають спеціального дослідження можливості таких доктрин, як ідеї трансформації, стійкого розвитку, глобалізації. Це пов'язано з тим, що вони мають загальний характер, досить сильно ідеологічно вичерпані. Найбільш перспективними є ідеї саморозвитку і системної саморегуляції, узгодження, формування оптимальних балансів розвитку.
Як показує аналіз, кожна з методологій має свої переваги і недоліки, використані і невикористані можливості. Кожна з них сама по собі не може забезпечити інтелектуальний супровід державного управління. Найбільш перспективним методологічним підходом для пояснення і побудови політики, реалізації завдань практики державного управління, на наш погляд, є концептуальний синтез, тобто формування методологічної доктрини, яка базувалася б на системній інтеграції напрацьованих підходів. Мова йде про те, щоб за допомогою своєрідної методологічної атестації сформованих підходів визначити кожному з них своє місце в науці і можливості в практиці та синтезувати їх в рамках єдиної, більш об'ємної доктрини.
Основні концептуальні підходи, що пояснюють розвиток України, вимагають спеціальних і систематичних методологічних досліджень, які при всій їх уявній абстрактності відіграють винятково важливу роль у формуванні інтелектуального капіталу українських реформ.
Список використаних джерел
1. Белоус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. Глобальные трансформации и стратегии развития: Монография. - К.: Орияне, 2000. - 424 с.
2. Гальчинский А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2002. - 336 с.
3. Горбатенко В. АВ ОYО: друге народження ідеї модернізації, або синтагма постмодернизації // Людина і політика. - 1999. - № 1(1). - С. 29-33.
4. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. - М.: ООО Изд-во "АСТ",ООО "Тразиткнига"; СПб.: Terra Fantastica, 2004. - 602 с.
5. Дашутін Г.П., Михальченко М.І. Український експеримент на терезах гуманізму. - К.: Парламент. вид-во, 2001 - 335 с.
6. Ильин В.Н. Гуманитарная социология. Новый взгляд на обществоведение. -М.: Едиториал УРСС, 2003. - 304 с.
7. Кремень В., Ткаченко В. Україна у контексті глобалізму. - К.: Видав. центр "Друк", 1998. - 61 с.
8. Лоурсон Т., Гэррод Дж. Социология. А - Я: Словарь-справочник / Пер. с англ. К.С.Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.
9. Масионис Дж. Социология. - 9-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 752 с.
10. Михальченко М.И. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. -Дрогобич: ВФ "Видродження", 2004. - 488 с.
11. Михальченко М., Самчук З. Україна доби межичасся. Блиск та убозтво куртизанів. - Дрогобич: Видав. фірма "Відродження", 1998. - 288 с.
12. Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформація, модернизация или лимитроф Европы. -К.: Ин-т социологии НАНУ, 2001. - 440с.
13. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? - К.: Ин-т социологии НАЕУ, 2001. - 440 с.
14. Михальченко Н.И., Андрущенко В.П. Беловежье. Л.Кравчук. Украина 1991 -1995. - К.: Укр. Центр духовной культуры, 1996. - 512 с.
15. Моисеева Л.А. История цивилизаций. Курс лекций. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...