WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів - Реферат

Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів - Реферат

на взаємній повазі та розвитку; забезпечення повної та рівної громадянської участі; міські молодіжні парламенти, місцеві референдуми).
" Безпека (індивідуумів та їхнього життєвого середовища, яка може бути реалізована через консультаційний процес, побудований на верховенстві права, солідарності та запобіганні масштабних помилок; обізнаність та підготовленість до природних лих та інших ризиків; управління міськими ресурсами; підтримка мультикультуралізму та толерантності до різноманітності [1].
Добре місцеве врядування забезпечує рамки, які вимагають здійснювати управління містами ефективно та результативно. Врядування - це процес поєднання влади та відповідальності у суспільстві. Це впливає на визначення публічної політики та рішень щодо суспільного життя. Врядування - ширша за уряд категорія, яка включає взаємовідносини між офіційними інституціямита інституціями громадянського суспільства, та стала важливою концепцією міжнародного розвитку. Сьогодні, національні уряди більшості країн декларують свою прихильність до демократії та доброго врядування.
Описуючи концепцію доброго місцевого врядування, ми хочемо привернути увагу до сталого розвитку, що є основним завданням для імплементації доброго місцевого врядування.
Сталий розвиток є чітко пов'язаним з імплементацією концепції доброго місцевого врядування. Головний фактор, який може загрожувати сталому розвитку - слабкі інституції, які проводять програми та заходи через непрозору систему прийняття рішень. Наслідком таких рішень є те, що пріоритети та використання ресурсів не відображають справжні потреби міських мешканців. Якщо рівень схвалення міської політики мешканцями низький, то їх мотивація буде включена в процес прийняття рішень і, відповідно, буде мінімальною. Більш того, закритий процес прийняття рішень є основою поганого управління ("mismanagement", англ.) та корупції. Істотні вигоди досягаються завдяки побудові прозорості, підзвітності та участі всіх зацікавлених сторін у процесі прийняття рішень. На цьому шляху, темпи розвитку ростуть, та ведуть до активної участі та партнерства з приватним сектором, сектором громадянського суспільства та з громадою. Все це веде до сталого розвитку.
Перше визначення сталого розвитку з'явилось у звіті Брантландської Комісії ("Brundtland Commission", англ.) 1987 р.: "Розвиток, це задоволення потреб сучасності без компромісів щодо спроможності майбутнього покоління задовольнити власні потреби."
Концепція сталості/сталого розвитку була центральною у розвитку підходу дбайливого ставлення до навколишнього середовища. В подальшому цю ідею на Світовій Конференції щодо навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. було розвинуто в практичному плані в концепції Порядок денний 21 ("Agenda 21", англ.) та Місцевий порядок денний 21 ("Local Agenda 21", англ.). Цю концепцію з того часу приймають все більше і більше міст у країнах світу. Використання ресурсів за рахунок зловживання середовищем, що раніше вважалося "ціною за розвиток", зараз вже неприйнятним.
На цій конференції було також рекомендовано, щоб порядок денний та акції, необхідні для покращання навколишнього середовища світу, були адаптовані до місцевих умов. Цей порядок денний був названий місцевий порядок денний 21. Резюмуючи: "Кожна місцева влада має вступити у діалог з громадянами, місцевими організаціями та приватними підприємствами та прийняти місцевий порядок денний 21" [4].
З метою запровадження в Україні доброго управління та місцевого порядку денного 21 треба вирішити певні протиріччя та реформувати місцеві державні адміністрації, в тому числі запровадити реальні механізми для децентралізації влади та розподілу повноважень. Місцеве самоврядування є одним з ключових компонентів взаємовідносин між громадянином, суспільством та державою.
Взаємне бажання та готовність держави, муніципальної громади, інститутів громадянського суспільства, громади та, безпосередньо, громадян до реформування системи місцевого та регіонального врядування дає підстави для розробки Національної Стратегії Підтримки (НСП) таких реформ, яка б поєднувала стратегічні завдання та пріоритети імплементації. Відповідно до досвіду Європейського Союзу важливі три ключові фази розвитку НСП:
" Характеристика та розуміння національної НСП.
" Аналіз ситуації в країні.
" Уточнення міжнародної стратегії-відповіді (в випадку Європейського Союзу - Європейська Комісія).
Подальшими кроками мають стати:
" Розвиток національної політики щодо міст/місцевого самоврядування;
" Створення офіційних інституцій та структур для розвитку спроможності цих інституцій для підтримки програм децентралізації;
" Запровадження відкритих, підзвітних та "партисипативних місцевих влад" - здійснення врядування через участь громадян у процесі прийняття рішень;
" Підтримка національних програм, спрямованих на розвиток спроможності здійснення місцевого управління - управління на місцевому рівні;
" Підтримка програм спрямованих на поширення Місцевого порядку денного 21;
" Запровадження та фінансування Фонду місцевого розвитку [2].
Також необхідне прийняття, з важливими змінами, враховуючи внутрішні обставини, технологій доброго врядування, які вже використовуються в країнах Європейського Союзу, а саме методу аналізу участі ("participatory analysis", англ.), що використовується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерланди [1].
У той же час процес реформування включає кілька особливостей та/або загроз, які потрібно взяти до уваги:
" Ідеї, направлені на зміну політики, що беруть початок від людей з практичним досвідом, а не від верхівки ієрархічної державної установи;
" Може бути небезпечно починати використання підходів нового публічного управління ("New Public Management", англ.) в ситуації, коли елементи "старої системи державного управління" не працюють, або існує необхідна умова щодо збереження старого публічного управління для запровадження компонентів нового публічного управління;
" Управління якістю ("Quality management", англ.) може працювати якщо споживачі добре поінформовані. Організаціям

 
 

Цікаве

Загрузка...