WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Культура влади – легітимність влади - Реферат

Культура влади – легітимність влади - Реферат


Реферат на тему:
Культура влади - легітимність влади
Актуальність статті полягає в спробі окреслити риси, притаманні природі політичних відносин, що є найцікавішим аспектом вивчення діяльності держави, її владних структур. Розуміння сутності характеру владних відносин є основою розуміння природи політичних процесів, які відбуваються у суспільстві, а також визначити особливості взаємозв'язку між її ланками, що формує і визначає культуру політичної влади.
На тему дослідження теоретичних питань політичного процесу вийшло чимало публікацій. Слід відзначити роботи українських вчених В.Авер'янова, Ю.Бадзьо, В.Бакуменка, В.Бондаренка, Б.Гаєвського, М.Головатого, В.Князєва, О.Кордуна, В.Лугового, М.Михальченка, Н.Нижник, М.Пірен, А.Пойченка, В.Ребкала, С.Рябова, В.Скуратівського, В.Троня, В.Шаповала, В.Шахова, Л.Шкляра та ін. Серед російських науковців питання політичної діяльності розглядаються в роботах Г.Атаманчука, В.Афанасьєва, Г.Ашина, К.Гаджиєва, В.Межуєва, В.Меркулова, Л.Сморгунова, О.Шаброва та ін. Багато європейських та американських вчених, які зосередили свої дослідження на діяльність політико-адміністративних систем сучасних держав, такі як Г.Алмонд, Е.Арато, Р.Арон, Б.Бозман, Л.Вайд, Е.Вайнінг, Т.Веймер, Б.Гурне, Т.Дай, Р.Далтон, Д.Коен, Р.Керрі, Л.Пал, Дж.Пауел, Ф.Фукуяма, С.Хантінгтон, К.Худ та ін. Метою статті є спроба розглянути поняття легітимності влади в перехідний період, період трансформації.
Теорія поділу влади передбачає існування трьох незалежних гілок державної влади. Між ними існує механізм стримування і противаг, який забезпечує неможливість надмірної концентрації влади в одному із владних інститутів. Поділ влади поширюється і на недержавні політичні інститути. Скажімо, всередині партії можуть існувати органи, що виконують представницьку, виконавчу і судову функції.
Механізм стримувань і противаг, очевидно, слід впроваджувати у структуру будь-якої політичної організації з метою запобігання концентрації влади в руках одного лідера або елітного клану.
Отже, влада - це можливість і здатність одних соціальних суб'єктів здійснювати свою владу, впливати на інших за допомогою примусу, права, авторитету.
Влада, владовідносини є необхідний механізм регулювання життя суспільства, забезпечення його єдності. Влада є головним елементом, який пов'язує все політичне в суспільстві в єдину політичну систему і який визначає зміст поняття "політика". Оскільки політика знаходить свій вияв у керівництві, управлінні, організації, примусі та в інших явищах, спрямованих на упорядкування життя суспільства, то влада як змістовний складовий елемент усім їм іманентно властива. Немає політики без влади і влади без політики. Саме навколо влади, виражених у ній політичних інтересів і потреб, розгортається політична життєдіяльність. Вона структуралізується, організується у певну систему, і ця система є політичною системою суспільства. Влада є одним із стрижнів, навколо якого формується цілісність політичної системи. Від змісту, сутності, механізму функціонування влади залежить характер і спрямованість політичної системи [1, c. 115].
Проблеми легітимності влади в Україні
Конституція України визначила правові межі державного примусу щодо суспільства і громадян. Однак через недосконалість інститутів судового і не судового захисту прав громадян, особливо в частині процесуальних процедур, а також незрілості громадської культури, державного монополізму в інформаційному просторі, влада часто вдається до не правових засобів примусу: неконституційних домагань, шантажу, підкупу, бюрократичних зволікань у вирішенні тієї чи іншої справи, репресивних переслідувань та ідеологічних маніпулювань громадською думкою (формування вигідних для влади стереотипів, дискредитація людей, незручних або небезпечних для її панування). Треба наголосити, що подібні форми примусу поширюються на всі владні відносини, у тому числі й політичні [2, c. 66-72].
Що стосується легітимності влади в Україні, то слід визнати, що вона тільки частково відповідає суті у її різних модифікаціях. Легітимність традиційного виду в Україні здебільшого має у своїй основі ті ментальні й поведінкові настанови, які споріднені з комуністичними і націоналістичними традиціями. Одна частина громадян довіряє лише тій державі, яка можлива з відновленням нового Союзу, друга - пов'язує свій успіх з національною державою, вважаючи, що теперішня держава не є національною, оскільки нею правлять "антиукраїнські сили", третя - сподівається на можливість появи такої держави, яка б поєднувала національні державні традиції з сучасним цивілізованим державотворчим ідеалом.
В Україні слабо виражена легітимність харизматичного виду на національному рівні, оскільки немає такого лідера, який би мав підтримку в усіх регіонах України, серед різних соціальних груп і політичних організацій.
Сьогодні в Україні ще не визрів грунт для такої особи, котра на вершині влади буде наділена харизмою реформатора (як Черчіль у Великобританії, Ш. Де Голль у Франції, К.Аденауер у Німеччині, К. Мелем у Аргентині, А. Фухіморі у Перу та ін.).
На початку державного відродження та ще й сьогодні в Україні помітною була харизматичність регіонального і тому тимчасового характеру, яка швидко розвіювалася. Національно-патріотична легітимність має неоднаковий вираз у різних регіонах України. Якщо в Західній Україні вона домінує, то в Центральній та Південній Україні ця легітимність не набула масового характеру. Тобто політика сприймають у масовій свідомості як такого, що говорить українською мовою, шанує національні звичаї, є активним речником сьогоднішнього національного відродження, але не беруть до уваги його колишні й теперішні ділові заслуги та моральні якості.
Соціально-евдемонічна легітимність, яка сягає корінням у радянський патерналізм, сьогодні в Україні найбільше виражена з мінусовим відтінком. Тому що криза довіри до влади існує здебільшого через її нездатність забезпечити добробут населення.
Сучасні цивілізовані форми легітимності влади, такі як правничо-раціональна, раціонально-цільова, на засадах участі, починають тільки формуватися внаслідок кризи цінностей національного романтизму і бюрократичного прагматизму у цінності індивідуалізму й солідаризму, відстоювання своїх прав громадян [3, c. 394].
Правничо-раціональна легітимність ще не сформувалася, оскільки нова Конституція лише створила грунт для неї, але влада і громадяни ще не звикли взаємодіяти у правовому полі. Спокуса порушувати Конституцію з боку вищих органів влади створює прецедент зневіри до правових регуляторів, підриває правничо-раціональну легітимність.
Легітимність на засадах участі зазнає глибокого переосмислення, оскільки попереднє уявлення про "нашу" і "чужу" владу мало ілюзорну основу. Спочатку громадяни думали, що тільки "чужа" влада відчужена від громадян, а "своя", національна, буде дбати про них. На сьогодні значна частина населення розчарувалася у владі й можливостях впливати на неї з метоюпокращання життя і поринула у сферу розв'язання проблем власного виживання. Однак певна частина вважає, що активна участь громадян у політичних процесах є запорукою вдосконалення механізмів влади.
Раціонально-цільова легітимність також тільки формується, оскільки раніше владу оцінювали не за її спроможністю ефективно управляти, а за різними ідеологічними символами (патріотична, космополітична, українська, національна та ін.). Оцінка влади та її представників за конкретними справами є основою подолання політичного шахрайства і шарлатанства.
За рівнем публічності влада в Україні напівприхована, з високим ступенем криптократії. Оскільки 50-60% економіки України перебуває в тіньовому секторі, то, очевидно, таке співвідношення існує і у владних сферах. Тіньова економіка, яка певною мірою є кримінальною, виникла не тільки через закономірності складних суспільних трансформацій перехідного періоду, але здебільшого є породженням союзу між центральними, регіональними і транснаціональними владними структурами, тіньовим бізнесом і кримінальними елементами. Такий симбіоз можливий на взаємовигідних тіньових розрахунках. Приміром, регіональна владна група патронує певні "свої" комерційні структури шляхом надання їм вигідних умов (податкових, кредитних, підтримки їх монопольного становища на ринку), а вони, у свою чергу, підтримують тіньовими доходами владу. Для прикриття злочинних дій і розправи з конкурентами

 
 

Цікаве

Загрузка...