WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Емпірична оцінка потреб щодо змісту навчання у галузі місцевого управління - Реферат

Емпірична оцінка потреб щодо змісту навчання у галузі місцевого управління - Реферат

співробітників місцевих органів влади, представників депутатського корпусу, приватного бізнесу, громадських організацій, жителів п'яти міст України і Росії про ефективність роботи органів місцевого управління. Ми виходили з уявлень про те, що саме ефективність їхньої діяльності є критичною функцією в умовах побудови як системи місцевого самоврядування, так і державного управління в цілому. Про це свідчать результати соціологічних досліджень [5], такою була публічна позиція ПрезидентаУкраїни [3]. Проблема забезпечення ефективності адміністративно-управлінської діяльності є центральною в Концепції адміністративної реформи [1].
Модель ефективності муніципального управління
Наша робоча гіпотеза допускала, що в подібних дослідженнях необхідно використовувати інструмент оцінки ефективності муніципального управління, адекватний особливостям того соціокультурного і професійного середовища, в якому проводиться дослідження. Тому на попередньому етапі дослідження була реконструйована концептуальна модель ефективності муніципального управління, яка існує у вітчизняній професійній практиці. Вона була отримана за допомогою узагальнення уявлень співробітників місцевих органів влади, представників депутатського корпусу, приватного бізнесу, громадських організацій, жителів міст, тобто представників різних статусних груп про фактори, що визначають ефективність муніципального управління.
Отримані дані показують, що наші респонденти, в цілому, надавали великого значення "людському фактору": особистісним стосункам і особливостям, неформальним правилам. Істотно меншою була роль "організаційного фактора", тобто принципів, умов, правил, норм, законів, що містять зразки поведінки і діяльності, незалежно від особливостей конкретних людей. На відміну від цього в західній управлінській традиції, навпаки, чітко виражений акцент саме на "організаційному факторі": системі і правилах роботи, координації діяльності різних галузей влади.
Українські респонденти частіше вказували на роль перших облич у системі управління містом, їхньої орієнтації на нововведення, виконавську дисципліну, орієнтацію службовців на традиційне, нормоване поводження. Російські респонденти більше уваги надавали ролі комунікації, особистості керівників, системі стосунків між ними, ініціативності, ролі індивідуального професіоналізму. Таким чином, респонденти обох країн провідну роль відводять різним аспектам людського фактора, ролі особистості, звертають увагу на дефіцит матеріальних засобів і фінансового забезпечення, необхідного для виконання їхніх функціональних завдань, явно зацікавлені в зрозумілій та прозорій державній політиці і раціоналізації законодавства.
Отримані дані вказують на збереження в пострадянських країнах традиції жорсткої ієрархії в системі муніципального управління. Провідна роль у діяльності муніципальних органів влади належить першим особам і активності команди найбільш близьких до них співробітників, що володіють відповідними повноваженнями. Систематично вказувалося на те, що інноваційна діяльність без включення в неї перших осіб не має сенсу.
При цьому відзначалися і характеристики, пов'язані з демократичними принципами організації муніципального управління. Це виявлялося у визнанні необхідності прояву ініціативи не тільки з боку перших керівників міста, але і з боку співробітників органів муніципального управління, а також населення. Визнається необхідність обліку потреб і запитів населення в плануванні й організації діяльності органів виконавчої влади, захисту інтересів різних верств населення. Зв'язок муніципальної влади з населенням розглядається як реальна умова адекватності діяльності адміністративно-управлінських структур і забезпечення якості муніципального управління в умовах демократичних виборів.
Респонденти зверталися також до проблематики адміністративної реформи. Вказувалося на розрив центру і регіонів, а також суперечливість наслідків реформи місцевого самоврядування і державної служби.
На основі отриманого набору висловлювань про фактори ефективності був сформований опитувальник і проведене опитування співробітників місцевих органів влади, представників депутатського корпусу, приватного бізнесу, громадських організацій, жителів п'яти міст України і Росії. В опитуванні взяли участь 158 респондентів. За допомогою пошукового факторного аналізу отриманих даних були виділені два рівні узагальнених показників ефективності у вигляді факторів ефективності місцевого управління. Фактор 1 узагальнює фактори 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Аналогічно фактори 2, 3, 4, 5 містять у собі відповідні фактори другого рівня. Кожний з факторів другого рівня, наведений у табл. 1, містить кілька конкретних джерел або умов ефективності управління містом. Їх докладне представлення є предметом окремої статті.
Таблиця 1
Два рівні системи узагальнених факторів ефективності муніципального управління за результатами емпіричного дослідження
№№ Назви факторів
ФАКТОР 1. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ МУНІЦИПАЛЬНИХ КЕРУЮЧИХ
1.1. Соціально орієнтована самостійність і відповідальність
1.2. Ефективна організаційна поведінка
1.3. Системний підхід до роботи
1.4. Націленість на результати й етика роботи
1.5. Гнучкість мислення
ФАКТОР 2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ
2.1. Провідна роль керівників міста, орієнтована на інтереси жителів
2.2. Співорганізація різних учасників муніципального управління
2.3. Реалістична бюджетно-фінансова політика
2.4. Політичне забезпечення управління
2.5. Опора на потенціал міста
2.6. Ефективні робочі контакти
2.7. Любов до міста
ФАКТОР 3. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
3.1. Стимулююча організаційна культура
3.2. Ефективне стратегічне планування
ФАКТОР 4. ХАРАКТЕР ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
4.1plus: Жорстка ієрархічна адміністративна структура
4.1minus: Справедливість, законність і відкритість професійних відносин
4.2. Відсутність подвійних стандартів в організаційних відносинах
4.3. Спрямованість на інтереси жителів і роботу з ними
ФАКТОР 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИХ КЕРУЮЧИХ
5.1. Забезпечення діяльності на робочому місці
5.2. Зовнішнє забезпечення діяльності муніципального керуючого
5.3. Стійкість становища муніципального керуючого
Методика власне оцінки потреб до змісту навчання
На другому етапі проводилася власне оцінка потреби в навчанні на підставі аналізу

 
 

Цікаве

Загрузка...