WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне будівництво і державне управління: компаративний аналіз - Реферат

Державне будівництво і державне управління: компаративний аналіз - Реферат


Реферат на тему:
Державне будівництво і державне управління: компаративний аналіз
У функціонуванні будь-якої держави найважливішими є такі її елементи, як організаційна побудова, форми і методи реалізації мети, завдань і функцій держави, її органів, удосконалювання і розвиток організації їхньої діяльності, ефективна взаємодія різних структур державної влади. Цей фактор обумовлює виділення такої спеціальної сфери і виду державної діяльності, як державне будівництво.
Взаємозв'язок таких елементів держави, як її організаційна структура, форми і методи державного управління, взаємини різних складових державного механізму в [1, c. 10] визначається як державність. Елементи державності можуть з'являтися тоді, коли держави як суверенній і незалежній ще не існує на карті: саме так - у рамках СРСР - проходив розвиток державності України. Водночас у незалежній державі поняття державності не тільки зберігає самостійне значення, але і збільшує його, оскільки побудова нової держави здійснюється передусім через реформування державності - тобто, саме процес становлення, удосконалювання і розвитку державності визначається як державне будівництво.
Виходячи з цього, відправними віхами на шляху державного будівництва України треба вважати наступні три події:
- "Декларацію про державний суверенітет України", прийняту Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р.;
- "Акт проголошення незалежності України", прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р.;
- Конституцію України, прийняту на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.
В Основному Законі України закріплені основні принципи побудови держави, такі як:
- суверенітет і незалежність;
- демократизм;
- соціальний характер держави;
- правова держава,
а також визначено, що головною метою держави і діяльності державних органів є людина, її честь, достоїнство, права і свободи.
Крім того, в Основному Законі держави визнане і гарантоване місцеве самоврядування в Україні, що, у свою чергу, послужило підставою для об'єднання понять державного будівництва і місцевого самоврядування в один термін - "державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні", що у [2] уживається з метою позначення організації і діяльності держави, державних органів, органів місцевого самоврядування і їх організаційної структури, форм і методів їхньої діяльності щодо виконання своїх безпосередніх функцій.
Існує широке і вузьке розуміння державного будівництва. Перше містить у собі управлінську діяльність законодавчої, виконавчої, судової гілок влади, Президента України, прокуратури, а також інших конституційних органів держави. У вузькому значенні державне будівництво трактується як діяльність органів виконавчої влади. У першому значенні державне будівництво трактується як галузь соціального або державного управління в широкому розумінні, а в другому - як система правових норм, що регулюють організацію й діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що деякі вітчизняні дослідники виходять із другого, вузького значення, визначаючи державне будівництво як підгалузь конституційного процесуального права.
Певною мірою така характеристика бере свій початок у радянському періоді розвитку української державності, коли саме в юридичній науці була виділена спеціальна галузь державознавства, що мала назву "радянське будівництво". У той час також існувало два підходи: відповідно до першого радянське будівництво вважалося галуззю державного будівництва, відповідно до другого - галуззю соціального управління [3]. Радянське будівництво охоплювало всю державну систему, оскільки в радянській системі не існувало місцевого самоврядування і всі місцеві ради входили в загальну державну структуру. Сьогодні політична система України змінюється, модернізується, тому таке - "вузьке" - трактування цієї спеціальної сфери і виду державної діяльності вже не відповідає реальним умовам та потребам зростаючої Української держави, збіднює її сучасні можливості і звужує перспективи розвитку державного будівництва.
Крім того, змішання державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, по-перше, вносить невизначеність і плутає два функціонально різних по суті поняття, а, по-друге, як це не парадоксально, звужує обрій державного будівництва до його вузького розуміння. Виходячи з цього, змішання понять (також колись ототожнював поняття "держава" і "суспільство" К. Маркс), саме нормативно-правовий фактор природно і логічно виступає як фактор що упорядковує, унаслідок чого державне будівництво і розглядається ледь не як регульоване не тільки Конституцією, але і Законом "Про місцеве самоврядування в Україні". Тим часом рівень охоплення державного будівництва значно перевищує рівень охоплення місцевого самоврядування, і змішувати два цих поняття означає не піднімати друге до масштабу першого, а опускати перше до рівня другого. Подібне змішання веде до приниження ролі державного будівництва і, у кінцевому рахунку, до ослаблення Української держави.
У такому (вузькому) розумінні державне будівництво в Україні є лише системою правових норм [4], що регулює порядок організації і діяльності:
- Верховної Ради України;
- Президента України;
- Кабінету Міністрів України;
- місцевого самоврядування в Україні.
Тоді як у широкому розумінні державне будівництво є системою, у структуру якої входять такі елементи, як:
- Верховна Рада України;
- Президент України;
- Кабінет Міністрів України;
- органи місцевого самоврядування в Україні, що діють на основі єдиних державних принципів і цілей.
Таким чином, широке розуміння державного будівництва зосереджено не тільки в складових його елементах, таких як Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, але і типі утвореної ними структури. Крім центральних і місцевих структур державної влади, до нього сьогодні відносять і структури місцевого самоврядування. Окреме місце в цій системі займають взаємовідносини всіх перерахованих вище структур між собою, а також канали зворотного зв'язку - їх взаємодія із суспільством. Тому зміст державного будівництва охоплює соціальну, політичну, економічну сфери життя державного соціуму і забезпечує за допомогою організації і регулювання суспільних процесів розвиток Української держави.
Таким чином, у своєму широкому значенні державне будівництво в Україні є цілісною системою, і як система має свою внутрішню структуру, у яку входять наступні елементи [1, c. 12-13]:
- Президент України - глава держави;
- Верховна Рада України - єдиний орган державної законодавчої влади;
- Кабінет Міністрів України - вищий орган державної виконавчої влади;
- центральні і місцеві органи виконавчої влади;
- органи місцевого самоврядування в Україні;
- взаємовідносини всіх перерахованих вище елементів між собою, їхня взаємодія із суспільством;
- функції системних елементів як основнінапрями їх діяльності щодо керування економічним,

 
 

Цікаве

Загрузка...