WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне управління у сфері економіки - Курсова робота

Державне управління у сфері економіки - Курсова робота

етапи. На першому - розраховуються очікувані показники за збереження існуючих зовнішніх умов (кон'юнктури ринку і політики інституційного регулювання), а також внутрішніх факторів (структурних і технологічних змін). На другому - з урахуванням можливих змін. Кожен з прогнозів має супроводжуватись оцінкою можливих економічних і соціальних наслідків.
Третя функція - стратегічне планування розвитку економіки. її метою є визначення, обґрунтування і прийняття рішень з обрання пріоритетних напрямків позитивної зміни динаміки економічних процесів шляхом здійснення заходів антикризового регулювання для забезпечення курсу економічного зростання у періоді, що прогнозується. Пріоритетного значення тут набувають такінапрямки, як приватизація, конверсія підприємств, тобто переорієнтація на випуск такої продукції, що користується попитом, розвиток інформаційних, інноваційних та інших інфраструктур.
Четверта функція полягає в організації процесів економічного регулювання, тобто у розробці та вдосконаленні економічних механізмів. Економічні механізми виражають економічну технологію, тобто послідовність операцій впливів на процеси в економіці.
П'ята функція - це реалізація проектних рішень, основною формою якої є розробка і затвердження програм введення нових господарських механізмів і коригування існуючих. Процес реалізації цих рішень з необхідним інформаційним, методичним, програмним забезпеченням після відповідного затвердження запроваджується в дію. При цьому аналізована функція у порядку зворотнього зв'язку служить підґрунтям для контролю за процесом реалізації рішень і відповідного коригування першої функції - аналізу та оцінки економіки.
Державного регулювання вимагають всі галузі економіки, однак, враховуючи рамки даної наукової роботи було здійснено дослідження державного регулювання таких основних з них, як фінансова сфера, митна справа, агропромисловий комплекс та дорожнє та транспортне господарство, в управлінні якими діяльність державних органів займає провідне місце.
Список нормативно-правових актів та використаної літератури:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
2. Закон України "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 22, ст.105.
3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 5-6, ст. 30.
4. Закон України "Про єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 19, ст.259.
5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 29, ст. 377.
6. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 20, ст.272.
7. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 29, ст. 238.
8. Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" від 17 жовтня 1990 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, № 45, ст.602.
9. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 39, ст.261.
10. Закон України "Про транспорт" від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 51, ст.446.
11. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27.
12. Концепція Національної програми відродження села на 1995-2005 роки
13. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 38-39, ст.288
14. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене указом Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99.
15. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре, 1997.
16. Аграрне право України. - К.: Юрінком, 1996.
17. Административное право России. Особенная часть: Учебник для вузов (Отв. редактор проф. Д. Н. Бахрах. - М., 1997.
18. Административное право. Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М.: Юристъ, 1999.
19. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2003. - 896с.
20. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2001.
21. Аникина Н. В. К разработке советского антимонопольного законодательства // Сов. гос. и право. -1990.- №10.- С. 31-37.
22. Басин Ю. Г. Правовая модель хозяйственного расчета // Сов. гос. и право, 1988. - №4. - С. 50-57.
23. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Посібник. - Ірпінь: Державна податкова адміністрація України: Український фінансово-економічний інститут, 1998.
24. Державне регулювання економіки / І.Р. Михасюк, А.Ф. Мельник, М.І. Крупка, З.М. Залога; За ред. І.Р. Михасюка. - Львів: Національний університет ім. їв. Франка, "Українські технології, 1999.
25. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. - К., 1999.
26. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і проблеми України. - Тернопіль, 1995.
27. Крупин А. Государственное регулирование АПК в условиях рынка / АПК: экономика, управление. - 1992. - № 2. - С. 43.
28. Мамутов В. К. Правовое обеспечение условий для развития соревнования в экономике // Гос. и право. - 1992. - № 8. - С. 56-64;
29. Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе // Гос. и право. 1993. - № 6. - С. 104-105.
30. Опрышко В. Ф. Государственная приемка продукции: организационно-правовые вопросы // Сов. гос. и право. - 1988. - № 6. - С. 69-77.
31. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
32. Офіційний вісник України. - 2000. - № 20. - С. 29.
33. Рубин Ю., Шустов В. От монополии - к рыночной экономике // Хозяйство и право, 1990. - № 6. - С. 50. Крупномасштабный экономический эксперимент: организационно-правовые и экономические проблемы: "Круглый стол" журнала "Советское государство и право" // Сов. гос. и право, 1985. - № 6. - С.42-64.
34. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. - К., 2000.
35. Тихомиров Ю. А. Публичное право. - М., 1995.
36. Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования: Пер. с англ. - М, 2000.
37. Юсупов В. А. Актуальные проблемы административного права // Сов. гос. И право. - 1991.-№ П. - С. 36

 
 

Цікаве

Загрузка...