WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

підприємства, що було створено не так давно, його структура є досить раціональною та ефективною. Проте це не означає, що вона не потребує вдосконалення. Сьогодні в будь-якій сфері діяльності найбільш важливий фактор - інформація, її швидкий обіг, якість, кількість. Для покращення будь-то виробничої чи управлінської діяльності підприємства, керівництву не завадило б подбати про більший взаємозв'язок функціональних підрозділів, про більш жорсткі терміни надання інформації;
2. Існує кілька методів оцінки ефективності інвестицій та показників ефективності. Одні з них розглядають як якісні, що характеризують доходність одиниці капіталу, а інші - як абсолютні, тобто такі, що відображають масштаб отриманого доходу. На мою думку, і ті, і ті показники слід застосовувати паралельно для отримання більш чіткої картини про ефективність інвестиції;
3. Враховуючи міжнародний досвід залучення інвестицій можна сказати, що в окремих випадках податкові важелі можуть стати не тільки важливим, а й вирішалтььним спонукальним мотивом для інвесторів. Йдеться про податкові гавані та ар шорні загони. Отож, загальнодержавна політика повинна забезпечити узгодження інтересів держави та інвесторів з врахуванням існуючого співвідношення пропозиції і попиту на ринку капіталів, реальних можливостей нашої країни.
" щодо ефективності залучення прямих іноземних інвестицій:
1. Для вдосконалення інвестиційної та фінансово-господарської діяльності спільного підприємства "Інтерплит" пропонується створити спеціальний комітет для поглиблення аналізу діяльності та виробітку стратегічних цілей в рамках стратегії використання залучених інвестицій, а також створити відділ, який би працював тільки з ринками;
2. Створюючи стратегію підприємницької діяльності необхідно приділити особливу увагу можливим ризиком в їх діяльності. Стратегія маркетингу розповсюдження продукту повинна складатися з таких розділів: цільові ринки та комплекс маркетингу. Для того, щоб завоювати міжнародні ринки з будь-якого виду продукції або послуг, необхідно мати точну інформацію про потенційних споживачів, їх бажання, можливості, платоспроможність.
3. Для усунення негативних тенденцій та стимулювання іноземного інвестування в економіку України доцільно вдатися до комплексу заходів, орієнтуючись на такі принципи:
- незавершеність ринкових перетворень - основний стимулюючий чинник у формуванні сприятливого щодо інвестиційної діяльності економічного середовища;
- забезпечення стабільності політичної системи та довготривалого, незмінного курсу діяльності уряду додасть впевненості зарубіжному інвестору;
- успішне функціонування приватних власників закладає основу привабливості інвестиційного клімату країни;
- гарантування стабільності нормативно-правових документів щодо умов іноземного інвестування покращить довіру іноземних підприємств до законодавчого поля України;
- проведення виваженої політики стимулювання залучених іноземних ресурсів шляхом диференційного підходу до податкових та інших пільг забезпечить не лише збільшення припливу капіталу, а й надасть змогу стимулювати та спрямувати його потоки з урахуванням відповідних пріоритетів розвитку економіки України.
Додаток 1
Структурна схема ТзОВ "СП "Інтерплит".
Додаток 9.
Довідка. Про основні показники фінансово-господарської діяльності.
№ Показники Роки
1998 1999 2000 2001 2002
1. Виробництво товарної продукції в діючих цінах, тис. грн. 5797,6 25814, 3 75074,3 125120 156215,3
2. Обсяг продукції в порівняльних цінах (на01.01.**.р), тис. грн. 7198,3 28801,2 70563,8 128315,6 223113,5
3. Темпи зростання товарної продукції в порівняльних цінах до відповідного періоду
,% 289,2 245,0 105,6 121,1
4. Собівартість товарної продукції, тис. грн. 7802,9 23930 71459,1 92001,2 11507,5
5. Затрати на 1 грн.тов. прод., коп.. 1,067 0,927 0,95 0,91 0,87
6. Рентабельність
продукції -6,3 +7,9 +5,1 +5,9 +6,6
7. Обсяг реалізації продукції всього з СП, тис. грн.
- в т.ч. по бартерних операціях
- в % до обсягу реалізації 5956,1
4092,5
68,7 24593, 4
19283, 3
78,4 74494
37567
50,4 82653
52628
53,2 912116
61015
55,4
8. Виручка від реалізації, тис. грн. (без ПДВ) 6945,9
36514, 4 81631 92115 102120
9. Собівартість
реалізованої продукції, послуг 7213,3 35936, 6 77024 84051 89317
10. Прибуток (+), збиток (-) від реалізації, тис. грн. 266,4 577,8 460,7 520,3 583,2
11.
Позареалізаційний
прибуток (збиток), тис. грн. 77,5 372,6 165 230 263,2
12 Разом прибуток (збиток), тис. грн. 343,9 205,2 4772 5036 5812
13. Використання прибутку тис. грн. 28,7 950,4 4171 4923 694
14. Балансовий прибуток
(збиток), всього, тис. грн. 372,6 740 601 653 694
15. Результат від іншої реалізації, тис. грн. 183,7 204,6 210,7 296,3 306,2
16. Наявність власних обігових коштів, тис. грн. 574,2 1590,2 2880 3106 3901
17. Товароматеріальні цінності та запаси, всього тис. грн. 1253,2 6426,9 7674 8216 8914
- в т.ч. виробничі запаси 825,9 4080,8 4750 5117 5921
- незавершене виробництво 23,2 1248,1 2197 2561 2910
- готова продукція 333,7 1063,2 727 1017 1023
18. Довгострокові зобов'язання, тис. грн. 1141,4 1141,4 300 210 186
19. Дебіторська заборгованість тис. грн. 2486,9 987,9 1072 1120 1207
20. Кредиторська заборгованість, тис. грн. 1421,4 4763,4 4854 4617 4312
- в т.ч. по розрахунках з бюджетом 15,8 34,5 456 420 393
- по оплаті праці 43,5 170,5 388 283 167
- пенсійному фонду 21,7 64,9 172 115 110
- позабюджетним фондам 31,5 34,4 - -
- за товари 1155,6 4345,5 3838 3120 2604
21. Середньоспискова чисельність, всього, чол. 291 426 561 583 603
- в т. ч. чисельність в еквіваленті до зайнятих 185 426 552 570 584
22. Кошти направлені на споживання всього 504,2 1745,7 4420,0 6015,2 6789,4
23. Середньомісячна зарплата, грн. 141 333,5 656 703 785
24. Середньорічна вартість основних фондів, тис. 3171,1
грн.
25. Залишкова вартість основних фондів, тис. 2968,8 3128,7 5766 6027 7001,4
грн.
26. Незавершене
капвкладення, тис, грн. - - 150 150 200
27. Статутний фонд, тис. грн. 3800,0 5320,0 7244 8312 8994
28. Збитки минулих років тис. грн. - _ - - -
29. Затрати на капремонт, тис. грн. 348,7 374,0 392 405
0. Адміністративні витрати - - 2829 3024 728
31. Витрати на збут - _ 686 707 728
32. На інші цілі - - 496 502 590
33. Податок на прибуток - _ 160 160 160

 
 

Цікаве

Загрузка...