WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

витіснення з українського ринку імпортних товарів;
- відпрацювати механізми встановлення та реалізації інвестиційних пріоритетів;
- розвивати і комплексно використовувати усі можливі джерела залучення інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних;
- впровадити дієву державну амортизаційну політику, яка забезпечувала б відчутне накопичення інвестиційних коштів і прискорене оновлення основного капіталу підприємств усіх форм власності;
- відновити і зробити дієвою систему державної експертизи інвестиційних проектів, забезпечуючи державну підтримку пріоритетних проектів;
- впровадити механізми гарантування і страхування усіх видів інвестицій від можливих ризиків;
- активно використовувати інвестиційний потенціал регіонів України, забезпечуючи їх орієнтацію на реалізацію загальнодержавних пріоритетів;
- ширше вивчати І впроваджувати позитивний досвід Інвестування економіки країн СНД і дальнього зарубіжжя.
Розрахунки експертів свідчать, що для нормалізації процесу відтворення основного капіталу обсяги його інвестування повинні становити не менше 20% БВП. Для вирішення цього завдання можуть бути запропо-новані найбільш результативні шляхи:
- вдосконалення амортизаційної політики, спрямування її на інтенсивне оновлення та ефективне використання основного капіталу;
- створення пільгових умов при оподаткуванні прибутку, спрямованого на технічне переоснащенім виробничого потенціалу;
- прискорення виведення з експлуатації незадіяних фізично зношених та морально застарілих основних засобів;
- орієнтація грошово-фінансової системи на потреби галузей та регіонів у фінансуванні пріоритетних інвестиційних проектів і програм;
- створення та запровадження комплексної системи страхування і гарантування інвестиційних ризиків;
- створення сприятливих умов для прискорення залучення іноземних інвестицій.
Вітчизняний досвід інвестиційної діяльності за останні роки, а також прогресивні тенденції, які проявляються у цій сфері в розвинених країнах, підтверджують, що основним напрямом подальшого реформування економіки України є стратегічна орієнтація на інноваційний тип розвитку.
Значення такої трансформації визначається комплексом проблем, розв'язуваних у цивілізованому світі за допомогою інновацій. В першу чергу це завершення структурної перебудови економіки і прискорення темпів економічного росту; досягнення високої конкурентоздатності продукції на світовому рийку за допомогою високих темпів оновлення продукції, техніки і технологій; збільшення експорту високотехнологічної продукції; поступового забезпечення необхідних темпів імпортозаміщення; ефективного використання усіх ресурсів - матеріальних, фінансових, природних і людських.
В той же час усі заходи щодо формування сприятливого інвестиційного середовища повинні концентруватися навколо трьох векторів інвестиційної активності: законодавчого визначення інвестиційної та інноваційної політики, залучення до активного інвестування усіх форм господарювання; спрямування обмежених централізованих інвестиційних ресурсів на виконання першочергових, пріоритетних програм.; створення високотехнологічних і конкурентоспроможних виробництв для забезпечення майбутнього прогресу.
Для серйозного покращення стану інвестиційного середовища в Україні необхідно зміцнити інститути державної влади: вдосконалити законодавство, зробити дієвою діяльність судів, викоріняти злочинність та корупцію.
Ця робота повинна проводитись паралельно з винятково важливими структурними зрушеннями - вирівнюванням умов конкуренції та подальшою лібералізацією економіки. Неефективні підприємства не повинні підтримуватися державою та місцевою адміністрацією ні прямо, ні опосередковано. Відчувається гостра потреба у створенні повноцінної інвестиційної інфраструктури, в першу чергу розподільчої та накопичувальної систем (банків, страхових компаній, пайових і пенсійних фондів, фондового ринку, тощо), інвестори повинні мати можливості зниження або ліквідації ризиків шляхом загальноприйнятих у світовій практиці фінансових та правових інструментів.
Створення сприятливого інвестиційного середовища та посилення механізму мотивації довгострокового вкладення коштів пов'язане з використанням як ринкових заходів (розвиток конкуренції, обмеження моно-полізму, забезпечення можливостей ефективного вкладення капіталу у виробництво), так і заходів щодо централізованого державного регулювання інвестиційної діяльності.
Ключовий принцип державної політики по відношенню до внутрішніх Інвесторів полягає в тому, щоб, не втручаючись в їх діяльність, максимально сприяти підвищенню їх Інвестиційної активності та забезпеченню надійного захисту вкладених коштів.
З метою залучення капіталу незалежних інвесторів необхідно створити систему диференційованих податкових пільг, які б компенсували несприятливі чинники інвестиційного середовища: субсидії за рахунок бюджету та інвестування проектів у пріоритетних галузях; звільнення від податків коштів підприємств, які спрямовуються па розвиток свого виробничого потенціалу; надання пільгових кредитів громадянам на житлове будівництво в доповнення до їх власних коштів.
Незважаючи на зростання інвестиційної активності суб'єктів господа-рювання, головна функція стратегічного управління інвестиційною сферою розвитку виробництва повинна залишатися за державою, за її органами управління.
Центральні та місцеві органи державного управління повинні займати ключові позиції у формуванні стратегії інвестиційної політики і визначенні ефективних напрямів капіталізації економіки. При цьому мова повинна йти не про управління дуже обмеженими коштами державного та місцевих бюджетів, а про роль держави у формуванні та реалізації цілеспрямованої, дієвої та ефективної системи управління інвестиційною діяльністю, яка б передбачала перехід від директивного до проектного управління, на засадах якого розвивається виробничий потенціал в усіх цивілізованих країнах.
1 перший крок у цьому напрямі повинен бути спрямований на визначення "точок росту" економіки, вкладення капіталу в які дозволить, створювати осередки економічного пожвавлення. Втягуючи в орбіту свого тяжіння суміжні виробництва іформуючи зони інноваційного прориву, вони будуть створювати хвилі економічного зростання і забезпечать передумови піднесення усього народногосподарського комплексу.
Результати академічних досліджень підтверджують, що оподаткування ще не належить до числа вирішальних факторів здійснення прямих іноземних інвестицій. Наприклад, базова ставка оподаткування прибутку корпорацій у Німеччині - 70,8% (часто цей норматив на практиці зменшується до 50-55% завдяки численним пільгам), проте це не лякає інвесторів.
Аналогічних висновків дійшли і фахівці німецької консультативної групи, які в ході дослідження умов іноземного інвестування в Україні опитали найбільших інвесторів, що працюють у різних галузях. Жоден із нерезидентів не визнав, що недосконала податкова

 
 

Цікаве

Загрузка...