WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

надання кредитів.
- Принцип орієнтації на передовій СП: стратегія розвитку повинна характеризуватися постійним підвищенням рівня короткострокових і довгострокових цілей у порівнянні з показниками, яких досягнуто;
- Принцип альтернативного планування, тобто, необхідність мати альтернативні варіанти рішень для різних економічних ситуацій в умовах нестабільності.
Діяльність підприємства з іноземними інвестиціями в усіх її формах та видах пов'язана з ризиком, ступінь якого змінюється в залежності від розвитку ринкової економіки.
Створюючи стратегію підприємницької діяльності вітчизняній стороні необхідно приділити особливу увагу можливим ризикам в їх діяльності, а саме:
- Брак досвіду роботи на міжнародних ринках, що характеризуються високою конкуренцією;
- Нестикування нашого законодавства з міжнародними нормами;
- Ризик втрати капіталу у випадку збитку (через купівлю акцій, "комерційний, або грошовий кредит);
- Можливість фінансової залежності нашого партнера від іноземного (маючи контрольний пакет акцій) ;
- Високі банківські відсотки за кредит;
- Зміна валютного курсу, підвищення Інфляції;
- Нестабільність ринкової і політичної кон'юнктури;
- Нездатність оперативно І кваліфіковано виявляти (прогнозувати) слабкі сторони західноєвропейських виробників;
- На західних ринках вони є несильними конкурентами (слабка реклама, в західних країнах існує надійний правовий захист проти проникнення іноземних конкурентів на ринок).
Для того, щоб завоювати міжнародні ринки з будь-якого виду продукції, або послуг, необхідно мати точну інформацію про потенційних споживачів, їх бажання, можливості, платоспроможність.
Продукція СП є конкурентоспроможною як на українському так і на західних ринках, та користується попитом, тому що її якість вища за продукцію конкурентів.
Щодо імпорту продукції для власного виробництва, то він є вигідним за рахунок того, що підприємство має іноземну інвестицію одного з виробників даної продукції. Всі комплектуючі запатентовані і патент коштує дорого, якщо його купувати, а підприємство отримує комплектуючі по собівартості.
Для підприємства існують наступні незадовільні фактори:
1. Українські споживачі втрачають довіру до вітчизняних товарів через їх низьку якість;
2. Фірми-конкуренти знайшли своїх постійних споживачів.
Пункт 1 показує, що фірмі потрібно буде затратити зусиль, щоб переконати українських споживачів у високій якості пропонованого продукту, а для цього треба буде витратити значну суму коштів на рекламу і пропаганду. Пункт 2 свідчить про те, що значні витрати будуть потрібні, для того, щоб утримати і розширити частку до запланованої (35%).
Пропонується створити спеціальний комітет на СП "Інтерплит" для поглибленого аналізу діяльності та виробітки стратегічних цілей в рамках стратегії використання залучених інвестицій.
Для формулювання та досягнення цілей підприємству потрібно буде:
- Провести повномасштабне дослідження ринку. Воно проводиться за допомогою внутрішніх джерел інформації (звіти фірми про прибутки, баланс, показники збуту, відомості товарно-матеріальних цінностей, звіти про попередні дослідження, статистичні збірники, періодичні видання, комерційна Інформація), а також спостереження І опитування;
- Проінформувати споживачів про наявність на українському ринку ДСП високої якості за допомогою реклами та пропаганди;
- Збільшити частку ринку і прибутковість від продажу за допомогою стимулювання збуту:
- заохочення споживачів (розповсюдження зразків, премії, конкурси, залікові талони);
- стимулювання сфери торгівлі (заліки за покупку, падання товарів безкоштовно, заліки торговцям, за включення товару в номенклатуру, проведення спільної реклами, проведення торгових конкурсів торговців);
- заохочення власного торгового персоналу фірми (премії, конкурси). Стратегія маркетингу розповсюдження продукту повинна складатися з "наступних розділів: цільові ринки та комплекс маркетингу.
Щоб досягти запланованого прибутку підприємству потрібно працювати на таких ринках: ринок промислових підприємств, ринок проміжних продавців, ринок державних установ. Для роботи на цих ринках фірмі потрібно провести ряд наступних заходів:
- вчасно інформувати споживачів про наявність нових видів продукції, а також переконати їх, що не найкращий із пропонованих товарів за допомогою реклами та пропаганди (радіо, телебачення, престижні періодичні видання), участі у різних виставках. Обов'язково наголосити на конкурентних перевагах продукту СП;
- створити відділ на СП, який би працював тільки з ринками та призначити відповідальну особу на цю роботу;
- розробити систему знижок для роботи лише на ринках промислових підприємств і державних установ.
Для ефективного просування нового товару на внутрішні і зовнішні ринки з метою підвищення його конкурентоспроможності пропонується:
- підвищити рівень контролю за якістю продукції. Для цього відповідальність за якість товарів слід перенести, безпосередньо, на керівників відповідних ділянок виробничого процесу та підзвітних їм осіб. Щоб цей процес був дієвішим, потрібно чітко відпрацювати канали передачі інформації, і це також дасть змогу швидше реагувати на труднощі та ліквідовувати "слабкі місця" товарів через залучення експертів технічного відділу;
- особливу увагу слід звернути на розробку нових видів продукції. Перешкодою цьому є брак фінансування науково-дослідної та інженерно-конструкторської роботи;
- забезпечити участь СП у міжнародних тендерних торгах, ярмарках;
- розробити ефективну рекламну кампанію із залученням спеціалістів відповідних фірм та їхніх рекламних технологій.
Питання про зниження собівартості, а тим самим і про зниження витрат слід ставити першочергову перед керівниками всіх виробничих підрозділів. Ллє це не означає, що багато статей витрат потрібно закрити. Йдеться лише про економне та більш ефективне використання наявних у підприємства матеріальних, людських та фінансових ресурсів. Доцільно також було б переглянути спосіб нарахування собівартості та відпускної ціни. Розглянувши кожну з цих статей можна запропонувати наступне:
- щодо матеріалів, то переглянути ціни постачальників і можливу заміну на тих, хто пропонує нижчі ціни (проте, не на шкоду якостіпридбаних матеріалів);
- самостійне виробництво деяких купованих виробів на виробничих площах СП "Інтерплит".
Оскільки, на СП на даний момент служби сервісу, як такої, практично не Існує, то пропонується організувати таку постійно діючу службу, що дозволить:
- виділитись серед конкурентів високим рівнем обслуговування, як до продажного так і після продажного;
- працюючи на місцях, безпосередньо зі споживачами, ефективніше досліджувати бажання та вимоги покупців, а тим самим оперативніше реагувати на зміни кон'юнктури ринку.
Кожне підприємство чи фірма має дві основні цілі своєї діяльності - залучити нових клієнтів та зробити їх постійними. Просування ріового товару на ринки

 
 

Цікаве

Загрузка...