WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

як у 1999 році.
Потрібно також відмітити, що обсяг виробленої товарної продукції кожного року монотонно зростає. А от щодо рентабельності продукції, то зауважимо, що у 2000 році (порівняно до 1999 року) вона знизилась, проте далі знову відмічається її збільшення, хоч рівень рентабельності у 2002 році ще не досяг рівня 1999 року. Спостерігається такий же спад прибутку від реалізації 2000 року за рахунок збільшення собівартості продукції та послуг.
Фактично, згідно з даними статистичної та бухгалтерської звітності у 2001-2002 роках ТзОВ "СП "Інтерплит" здійснювало такі види діяльності:
Види діяльності підприємства за 2001-2002 роки.
Статистичні коди по видах діяльності Види діяльності
15230 Виробництво будівельних деталей з деревини і плит на дерев'яній основі
71130 Оптова торгівля недержавних організацій
71250 Роздрібна торгівля недержавних організацій
15290 Інші деревообробні виробництва
20200 Виробництво дерев'яних панелей
У 2001 році до складу основних засобів товариства відносились:
- основні засоби, як внесок у статутний фонд;
- основні засоби в операційній оренді;
- придбано за рік на суму 167652,00 гривень.
Аналіз дебіторської заборгованості.
Найбільшу питому вагу у складі дебіторської заборгованості товариства становить, станом на 01 січня 2002 року заборгованість за відвантажену продукцію на загальну суму 309,2 тисяч гривень. Станом на 01 січня 2003 року вона зросла І становить 764,4 тисяч гривень, що складає 247,2 %.
Реалізація продукції (надання послуг) іншим підприємствам проводиться по одноразових довіреностях, вимогах, листах.
Для зменшення росту дебіторської заборгованості товариству необхідно застосовувати до боржників економічні санкції, проводити нарахування та стягнення пені, направляти матеріали до арбітражних судів.
ТзОВ "СП "Інтерплит" сплачує податок на прибуток І ПДБ в Надвірнянську ОДПІ. Детальніше про сплату податків можна довідатись з таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Про сплату податків підприємством до ОДПІ.
№o Види податків Роки
1998 1999
2000 2000
2001 2002
Податки до держбюджету
1. Податок на прибуток (30%) 9720 - 109860 - -
2. ПДВ (20%) 171439 229401 881783 1246334 1631762
3. Фонд Чорнобиля (5%) 27828 3353 - - -
4. Аморт. податок 7508 - 31066 - - -
5. Інноваційний фонд (1%) 43565 225946 448306 625013 710956
6. Облавтодор (1,2%) 311255 553609 384711 410134 350620
Податки до місцевого бюджету
7. Податок з власників транспорту 178 1494 3959 4850 6153
8. Комунальний податок (1,70 гри. / чол..) 5540 8414 12814 14116 15310
9. Патент торговий (1 60 грн.) 393 5033 1449 2502 3610
10. Забруднення навколишнього середовища - - 4355 4502 4905
11. Плата за воду - - 2546 2908 3340
12. Плата за геологію - - 272 344 415
13. Прибутковий податок з громадян 47080 246802 715917 924341 1151245
14. Гербовий збір за імпорт 750 2350 267747 315140 397253
15. Податок на землю - - 15200 15200 15200
Місцеві податки по страхуванню
16. Пенсійний фонд (32%) 148745 520105 1401824 1903120 2603253
17. Фонд безробіття (1,5%) 8538 32663 80348 110354 173451
18. Соцстрах (4%) 23421 55009 113893 225110 356523
Всього:
545299 1689299 3792028 4893023
6254128 6254128
Таким чином, у даному питанні було розглянуто виробничо-господарську діяльність ТзОВ "СП "Інтерплит" за період з 1998 року по 2002 рік, тобто від початку його Існування. Здійснено фінансовий аналіз діяльності СП та зроблено відповідні висновки.
2.2. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій на прикладі ТзОВ "СП "Інтерплит".
Удосконалення методів визначення економічної ефективності на сучасному етапі не можна уявити без застосування кількісних методів аналізу економічних процесів і використання відповідного математичного апарату. Економіко-математичне моделювання, яке є потужним засобом наукового пізнання, дозволяє вивчати різні аспекти економічних процесів. При складанні моделей визначення економічної ефективності доцільним, на мій погляд, є підхід, згідно з яким цей процес інтерпретується як розробка і впровадження різноманітних заходів, програм і проектів, що підвищують ефективність інвестицій. Згідно з цим, удосконалення методів визначення економічної ефективності інвестицій повинно розглядатися як процес розробки і впровадження програми заходів чи інвестиційних проектів на певному проміжку часу.
В основі складання цих моделей в умовах ринкової економіки лежать показники, що відображають співвідношення витрат і доходів за інтересами учасників.
До системи показників, що характеризують ефективність інвестиційного проекту, слід віднести насамперед такі [21, с. 15]:
- показники комерційної (фінансової) ефективності, що враховують фінансові результати реалізації проекту його безпосередніми учасниками;
- показники бюджетної ефективності, які відображають наслідки здійснення проекту для державного, обласного чи місцевого бюджетів;
- показники економічної ефективності, що виходять за рамки прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту.
Оцінка витрат і доходів здійснюється в межах розрахункового періоду, тривалість якого визначається з урахуванням:
- тривалості створення, експлуатації та ліквідації об'єкта;
- середньо нормативного терміну експлуатації - основного технологічного обладнання;
- досягнення бажаного прибутку;
- вимог інвестора.
При оцінці витрат і доходів можуть використовуватися базисні, світові, прогнозні та розрахункові ціни.
Базисні ціни, як правило, застосовують на стадії досліджень інвестиційних можливостей, прогнозні і розрахункові - на стадії техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) інвестиційних проектів.
Під базисною розуміють ціну, що склалася на певний момент часу t0 і вважається незмінною протягом усього розрахункового періоду [20, с. 9].
Прогнозна ціна Ц(t) продукції чи ресурсу на кінець t-го періоду (року) визначається за формулою
Ц(t) = Цб/(t,t0) (2.1)
де Цб - базисна ціна продукції чи ресурсу;
(t,t0) - коефіцієнт (індекс) зміни цін продукції чи ресурсів відповідної групи на кінець t-гo року відносно до початкового моменту обчислень.
Розрахункові ціни застосовуються при обчисленні інтегральних показників ефективності, якщо поточні значення витрат і доходів виражені прогнозними цінами. Це необхідна умова порівняння результатів, одержаних за різних рівнів інфляції. Розрахункові ціни визначаються за допомогою дефлятора, що відповідає індексу загальної інфляції. Остання має досить велике значення при вартісному визначенні доходів і витрат, її вплив на ефективність інвестиційного проекту можна врахувати шляхом коригування майбутніх надходжень чи коефіцієнта дисконтування за допомогою індексу

 
 

Цікаве

Загрузка...