WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Концепції державного регулювання економіки - Дипломна робота

Концепції державного регулювання економіки - Дипломна робота

зайнятості працездатного населення і забезпечення соціального захисту громадян;
охорона навколишнього середовища та забезпечення раціонального природокористування;
формування фінансово-бюджетної політики та її реалізація через механізм оподаткування, розподіл та перерозподіл бюджетних асигнувань;
кредитно-грошове регулювання, контроль за грошовим обігом; проведення цінової політики;
здійснення зовнішньоекономічної діяльності та організація міжурядових відносин, створення державного валютного фонду; "розвиток місцевого самоврядування;
розміщення державних замовлень на виробництво продовольства, товарів та послуг, що фінансуються з держбюджету;
управління виробництвом електроенергії, розвитком енергетичної бази України та забезпечення нею народногосподарських потреб;
організація внутрішньодержавних комунікаційних мереж і шляхів сполучень (залізничний, автомобільний, морський, річковий, повітряний транспорт), інженерних комунікацій (трубопроводи, лінії електромереж, кабельні мережі) та їх комутація у міжнародну систему;
здійснення заходів щодо конверсії;
реалізація програм роздержавлення, приватизації власності;
державна підтримка підприємництва, стимулювання конкуренції; виробленнямеханізмів та ефективно діючих структур захисту державного ринку;
стимулювання модернізації технології, інноваційної діяльності освоєння нових видів продукції та послуг;
забезпечення найраціональнішого викбристання земельних ресурсів, раціонального розміщення на території України промислових споруд і об'єктів;
забезпечення належного рівня профілактики та охорони здоров'я, безкоштовного лікувацня хворих у державних медичних закладах;
безкоштовне забезпечення досягнення достатнього мінімуму загальної та спеціальної освіти в державних школах і спеціальних навчальних закладах;
організація розвитку національної культури; організація діяльності національної пошти, телеграфу та інших видів зв'язку;
інформування населення з внутрішньо- та зовнішньедержавних питань через державні засоби масово? інформації,
Елементи і засоби державного регулювання економіки
Аналіз економічної ситуації в Україні та практика державного регулювання у країнах з розвинутою економікою свідчить, що до складу основних елементів державного регулювання ринку включають: правове і адміністративне регулювання, цільові комплексні програми, державне підприємництво, індикативне планування, стратегічне планування, бюджетно-фінансове, грошово-кредитне та цінове регулювання, структурно-інвестиційну, галузеву, науково-технічну, соціальну політику та ін.
Державне регулювання грунтується на певній системі засобів впливу на ринок, їх можНа розділити на дві великі групи: засоби прямого державного впливу (державне замовлення і ліміти, фінансування цільових комплексних програм і деяких галузей з державного бюджету і т.ін.) та засоби опосередкованого впливу (податки, субсидії, ціни тощо).
Серед основних засобів державного регулювання слід виділити законодавчі акти;
прогнози розвитку народного господарства і кон'юнктури ринку; цільові комплексні програми; ліміти;
державні замовлення і державні контракти; державні інвестиції;
держбюджет, бюджетні дотації, субсидії, субвенції, пільги; податки і податкові пільги; державні кредити;
операції з державними цінними паперами на відкритому ринку; соціально-економічні нормативи; різні галузеві норми і стандарти; норми амортизації;
система фіксованих, граничних і вільних цін; індексування цін;
індексубання доходів населення; встановлення прожиткового мінімуму і заробітної плати; встановлення єдиної тарифної системи; встановлення заробітної плати ".державних установах; встановлення системи пенсій, стипендій, допомог; ліцензії; митні податки та збори .
Суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки
Державне регулювання ринкової економіки в Україні здійснюється державними органами республіки (рис.4). їх можна розділити на дві великі незалежні групи: 1) підпорядковані Верховній Раді; 2) підпорядковані Кабінету Міністрів. Перша група суб'єктів регулювання утворюється Верховною Радою України і функціонує в рамках законодавства України. Передусім до ЇЇ складу входять незалежні органи, що керуються тільки законом і при відхиленні їх діяльності від Закону справу вирішує лише суд; це Державна інспекція торгівлі цінними паперами (нагляд за фондовою біржею), Державна інспекція організованого товарного ринку (нагляд за товарною біржею). Державна екологічна інспекція, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Державна інспекція організації безпечного бедення робіт в народному господарстві, Державний антимонопольний комітет" Державна податкова інспекція, Державне агентство економічної, екологічної та соціальної безпеки.
Верховній Раді України безпосередньо підпорядковуються Національний банк України, Міністерство статистики. Головне архівне управління національної безпеки. Фонд деожавного майна. До органів, які підпорядковуються Кабінету Міністрів, належать міністерства і державні комітети (див. рис.4). Вони виконують функції щодо захисту держави та особи і державного регулювання економіки, в тому числі економічного регулювання, управління державно-моно-полістичним комплексом товарів і послуг, розвитку соціальної інфраструктури, сприяння розвитку ринкових відносин.
Макроекономічне регулювання в Україні переважно здійснюють Міністерство економіки , Міністерство фінансів, Міністерство праці.
Управлінням розвитку соціальної інфраструктури займаються міністерства: охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури.
Державно-монополістичну організацію виробництвапродукції та послуг, а також сприяння розвиткові ринкових відносин забезпечують Міністерство енергетики і електрифікації, Міністерство зв'язку, Міністерство транспорту. Міністерство машинобудування, воєнно-промислового комплексу та конверсії, Міністерство сільського господарства та продовольства, Міністерство у справах будівництва та архітектури, Міністерство охорони навколишнього середовища, Міністерство промисловості, Державне управління митного контролю.
Органи державного управління, які безпосередньо підпорядковані Верховній Раді, здійснюють державне регулювання переважно із застосування грошово-кредитної політики і правових важелів, а органи підпорядковані Кабінету Міністрів - через державне підприємництво й індикативне планування.
У процесі розвитку ринкових відносин структура суб'єктів державного регулювання та їх функції можуть зазнати певних змін, але суть їх діяльності лишається сталою і полягає у впливі на об'єкти державного регулювання з метою ефективної реалізації економічної політики держави.
Об'єктами державного регулювання, ринку є сфера підприємництва, інфраструктура ринку, некомерційна сфера діяльності. Взаємодія суб'єкту та об'єкта в процесі державного регулювання залежить від прийнятої в державі міри втручання її в економіку, але будь-якому випадку має грунтуватися на вимогах об'єктивних економічних законів, стимулювати (а не стримувати) розвиток під-приємництва.
Межі державного регулювання
Параметри регулювання ринку

 
 

Цікаве

Загрузка...