WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Концепції державного регулювання економіки - Дипломна робота

Концепції державного регулювання економіки - Дипломна робота

структура економіки України. Вона базуватиметься на існуючому економічному потенціалі, а пріоритетний розвиток отримуватимуть виробництва, які забезпечуватимуть науковий і технологічний прорив на зовнішній ринок;
зовнішньоекономіна діяльність України орієнтуватиметься на залучення іноземного капіталу і одержання іноземних кредитів, створення спільних підприємстб та вільних економічних зон;
передбачається розвиток туризму, відпочинку та інших видів послуг, залучення іноземних фахівців, розширення навчання та стажування за кордоном поряд з розвитком товарообміну як найбільш розвинутого напряму зовнішньоекономічної діяльності;
Україна сприятиме проведенню пайового будівництва нових підприємств та реконструкції діючих з наступним розподілом продукції, що виробляється на їх потужностях за умовами, визначеними окремими договорами;
надаватиметься підтримка господарських суб'єктів у збереженні взаємних поставок продукції і товарів, що входили до складу колишнього СРСР, вживаються заходи щодо запобігання реекспорту продукції, що поставляєтья;
Україна сприятиме виконанню підприємствами і організаціями централізовано регульованих міждержавних поставок продукції і товарів, організації розрахунку і взаємного обміну інформацією про хід взаємних поставок; встановлюватиметься взаємовигідний порядок проїзду транспорту, що належить юридичним і фізичним особам іноземних держав, на своїй території.
Висновки.
Розглянуті в монографії питання, безумовно, не вичерпують всіх сторін державного регулювання економіки перехідного періоду. Некласичність кризи економіки в Україні викликана деякими особливостями у виникненні, які і визначили її суть. До числа цих причин слід.віднести:
- неефективність суб'єктивістської системи господарювання, яка відкидала закони ринкової економіки і грунтувалась на волюнтаристичних рішеннях в користь політичних цілей і амбіцій, і яка протягом багатьох років переважала в системі управління в колишньому СРСР: .
- домінування адміністрування в системі діяльності органів виконавчої влади, яке не може забезпечити достатньої дії на суб'єктів виробничих відносин в умовах розвитку недержавних форм власності:
розпад державної системи планування, розподілу створеного продукту, абсолютного контролю за цінами при відсутності інституціонального і громадського регулювання і умов для цивілізованих ринкових відносин;
- абсолютний монополізм, який панував в економіці адміністративно-командного типу, і який дістався Україні у спадок, і при відпуску контролю за цінами, нерозвинутості конкуренції, антиілонопольного регулюваня викликав гіперінфляцію;
- глибока структурна деформація економіки, яка характеризується домінуванням виробництва продукції важкої промисловості і підприємств ВПК, орієнтацією виробництв на виробничий цикл в рамках єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР, перманентною перенапруженіс-тю відтворюючої структури, деформацією в рівнях економічного розвитку регіонів, внутрігалузевими диспропорціями;
- невизначеність в розподілі економічних функцій між законодавчою та виконавчою владою, між центром та регіонами, переважання мікроекономічного мислення у значної частини працівників державних органів управління, часта зміна урядових структур, нестабільністьзаконодавства.
Таким чином, поряд з чисто класичними причинами кризи в Україні діють причини, які обумовлені хаосом в системі управління і виробництва. Сказане виводить значно ширший спектр проблем державного регулювання економіки перехідного періоду, ніж підняті в даній монографії.
Заслуговують уваги і детального дослідження особливості державного регулювання науково-технічної та інвестиційної діяльності, промислова політика і державне регулювання промислового виробництва, особливості державного регулювання відносин в АПК. Очевидно, що ретельного дослідження вимагають проблема регулювання ринку праці в Україні, питання соціального захисту населення і регулювання рівня життя населення в період формування ринкових відносин. Важливо дослідити особливості формування і регулювання ринку послуг, проблеми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, суть і механізм реалізації регіональної політики України.
Всі ці проблеми вимагають комплексних досліджень і могли б стати об'єктом колективної праці.
Використана література
1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" //Голос України.- 12 червня 1997.
2. Налоговые системы зарубежных стран.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.- С. 21-22, 46-47.
3. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України.-К.: НШСД, 1996.
4. Панасюк Б. Податки як дзеркало економічного і політичного стану країни//Банківська справа.- 1997, № 5 (17).- С.16.
5. Налоговые системы зарубежных стран.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.- С. 46-47.
6. Костиков И. Рынок муниципальных облигаций.// МЭМ0.1999, № 1.-С. 110-115.
7. Украинская инвестиционная газета от 9.12.1997.- С. 9-Ю.
8. Дуленко А. Розвиток ринку цінних паперів. // Економіка України, 1997, № 7. - С. 28-29.
9. Сердюк Д. Палочка-выручалочка-муниципалочка.// Українская инвестиционная газета, 1997, № 9. - С. 7.
10. Бизнес, 1998, № 19.- С. 24.
11. Амелин В. Г. Социология конфликта. - М., 1992. - С.149.
12. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1989. - 190 с.
13. Воронов Ю. П. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - Иркутск, 1974.
14. Дарендорф Р. Елементи теорії соціального конфлікту // Соціологічні дослідження. - 1994. - № 5. - С. 144.
15. Забастовки: отношение населения и взгляд изнутри // Вопросы экономики. - 1990. - № 3. - С. 92-98.
16. Зайцева О. А, Радугин А А, Радугин К. А и др. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Центр, 1998. - 432 с.
17. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М.: Аспект Прогресс, 1994.
18. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М.: Экономика, 1990.
19. " Шляхи розвитку бюджетної системи України " // Ж-л "Фінанси України. - № 4.97р.
20. Р. Мітюкова " Державний бюджет України і бюджетна політика у 1998 році "// Ж-л Фінанси України. - №3.98р.
21. Лютий І.О. " Державний боргіефективність використання Державного кредиту " // Ж-л " Фінанси україни ". - №9.99р.
22. Мельнічука С." Шляхи удосконаленнябюджетного процесу в Україні // Ж-л "Економічний часопис". №4.99р.
23. Бюджетний кодекс України // Голос України.- 2001. - №129.- С. 5-12
24. Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" // Урядовий кур'єр. - 14 березня 2000. - № 46.- С. 4-7.
25. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" // Урядовий кур'єр. - 28 грудня 2000.- № 243.- С. 5-9.
26. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 березня 1997 р. // ВВР.- 1997.- №29.- С. 190
27. Антонов А., Каламбел С. Удосконалення податкової системи // Фінанси України.- 2001.- №5.- С. 82-86
28. Білоконенко О. В. Історія економічних вчень: Конспект лекцій. - К.: Європейський університет, 2001. - С. 75-80.

 
 

Цікаве

Загрузка...