WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Правовий режим іноземного інвестування - Реферат

Правовий режим іноземного інвестування - Реферат

Фондом державного майна України згоди галузевого міністерства (відомства) на створення спільних підприємств (за участю іноземного інвестора) будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких передається майно, що державною власністю;
Декрет Кабінету Міністрів України "Про держав не мито" від 18 грудня 1992 р., що встановлює ставки державного мита;
Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992, що забороняє державним підприємствам створювати та брати участь у підприємницьких структурах і визначає, що правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності зі змішаною формою власності (в т. ч. спільних підприємств за участю іноземних інвесторів) є державні органи приватизації;
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р.;
Указ Президента України "Про утворення Національного агентства України з реконструкції та розвитку" від 2 червня 1996, який передбачив створення такого агентства та визначив його функції (формування та реалізація державної політики щодо залучення та використання кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, іноземних інвестицій);
Указ Президента України "Про Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні" від 11 травня 1997 р;
Указ Президента України "Питання Палати незалежних експертів з питань іноземних інвестицій" від 14 травня 1997 р.;
Указ Президента України "Про Положення про Національне агентство України з питань розвитку та Європейської інтеграції" від 23 квітня 1998, відповідно до якого це агентство має здійснювати міжвідомчу координацію з питань міжгалузевого економічного та соціального співробітництва України з Європейським Співтовариством, брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення кредитів, міжнародної технічної допомоги та іноземних інвестицій;
Указ Президента України "Про деякі питання іноземного інвестування" від 7 липня 1998;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні" від 14 березня 1994 р. № 1672; такі зони створюються законами України (наприклад, закони "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" від 24.12.1998 р. та "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" або Указом Президента України, який видається відповідно до Перехідних положень Конституції України (наприклад, Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" від 18.06.1998 р. № 657)5;
"Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій", затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" від 7 серпня 1996 р.;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями" від 5 вересня 1996 р.;
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" від 30 січня 1997 р. № 112;
Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товарисів" від 22 серпня 1997 р. № 9132;
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Про затвердження Положення про форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 5 жовтня 1995 р. № 753.
2. Поняття та види іноземних інвестицій
Іноземними інвестиціями визнаються цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:
o іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
o валюти України:
а) при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);
б) при первинному інвестуванні, якщо валюту України придбано за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України;
в) при вкладенні коштів в об'єкти приватизації за умови подання державним органам приватизації відомостей про джерела надходження таких коштів;
o будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;
o акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) v статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства Інших країн), виражених у конвертованій валюті;
o грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками та мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора чи міжнародними торговельними звичаями;
o будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора чи міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
o прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства чи договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
o інших цінностей відповідно до законодавства України.
Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.
Перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України.
3. Об'єкти іноземного інвестування
Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України, а саме:
o основні фонди діючих підприємств та об'єктів соціального

 
 

Цікаве

Загрузка...