WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Правовий режим іноземного інвестування - Реферат

Правовий режим іноземного інвестування - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Правовий режим іноземного інвестування
ПЛАН
1. Законодавство, що регулює режим іноземного інвестування в Україні
2. Поняття та види іноземних інвестицій
3. Об'єкти іноземного інвестування
4. Форми здійснення іноземних інвестицій
5. Державна реєстрація іноземних інвестицій
6. Правове становище іноземного інвестора. Підприємства з іноземними інвестиціями
7. Інвестиційні договори за участю іноземних інвесторів
8. Система гарантій для іноземних інвесторів
9. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон
1. Законодавство, що регулює режим іноземного інвестування в Україні
Зусилля України як молодої незалежної держави інтегруватися у світове співтовариство відбувається в умовах реформування відносин власності і структурної перебудови економіки всередині країни. Велике значення як стимулятора розвитку ринкових відносин за цих умов набуває залучення і оптимальне використання інвестицій, в т. ч. іноземних.
Переваги іноземних інвестицій над іншими видами економічної допомоги незаперечні. Вони виступають додатковим джерелом інвестування у вітчизняне виробництво, його модернізацію, розробку та запровадження нових технологій (не збільшуючи при цьому зовнішнього боргу країни, а навіть сприяючи отриманню коштів для його погашення), а також завдяки виробничій та науково-технічній кооперації забезпечують інтеграцію вітчизняної економіки у світову.
Потреба української економіки в іноземних інвестиціях набагато більша, ніж їх фактичне вкладення. Причин такого становища чимало. Значну роль у залученні іноземних інвестицій в Україні відіграє якість правового регулювання іноземних інвестицій та його стабільність.
Правовий режим іноземного інвестування в Україні регулюється національним законодавством України та міжнародними договорами України, що після їх схвалення Верховною Радою України імплементуються у національне законодавство.
Національне законодавство, що визначає правовий режим іноземного інвестування, базується на нормативних актах господарського законодавства, які вивчалися в курсі "Господарське право".
До них слід віднести:
Конституцію України, зокрема її положення по забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України та гарантування захисту прав усіх суб'єктів, в т. ч. права власності (ч. 4 ст. 13), права приватної власності (ст. 41), права громадян на підприємницьку діяльність (ст. 42) та ін.;
Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991, щодо форм, основних засад і порядку здійснення підприємницької діяльності в Україні;
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. щодо створення державою рівних умов усіх форм власності та гарантій їх захисту;
Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. щодо основних засад створення, функціонування та припинення діяльності підприємств в Україні;
Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991 р. щодо порядку випуску та обігу цінних паперів в Україні;
Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. щодо загальних засад здійснення інвестиційної діяльності в Україні незалежно від її суб'єктів;
Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. щодо основних засад створення та діяльності цих товариств;
Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р.1 щодо умов і порядку дії таких договорів в Україні;
Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 14 березня 1995 р.2 щодо порядку надання в оренду майнових комплексів державних і комунальних підприємств;
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 р. щодо порядку створення та функціонування транснаціональних промислово-фінансових груп в Україні;
Закон України "Про приватизацію державного майна" від 19 лютого 1997 р. щодо права іноземних суб'єктів господарювання виступати в ролі покупців у процесі приватизації та порядку набуття ними права власності на об'єкти приватизації, щодо повноважень органів приватизації (Фонду державного майна, його регіональних відділень та представництв) виступати з боку держави засновниками підприємств зі змішаною формою власності.
Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997р.1 щодо порядку здійснення лізингових операцій в Україні та інші закони;
Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 р.5 щодо особливості створення та діяльності спільних підприємств, в яких беруть участь державні суб'єкти господарювання;
Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19 лютого 1994 р. щодо порядку створення та діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;
інші нормативні акти, що регулюють основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.
Розділ інвестиційного законодавства що визначає режим іноземного інвестування містить нормативні акти, в тій чи іншій мірі спеціально присвячені цьому питанню. До них належать:
Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р., що визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України (як уже згадувалося, це третій з моменту набуття Україною незалежності нормативний акт, що регулює пов'язані з іноземним інвестуванням питання; першим нормативним актом такого характеру був Закон України "Про іноземні інвестиції" від 18 вересня 1991 р., дію якого було призупинено Декретом Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20 травня 1993, що діяв до набуття чинності однойменним законом від 19 березня 1996 р.);
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р., який визначає іноземне інвестування як різновид зовнішньоекономічної діяльності та встановлює особливості, принципи та (Норми здійснення останньої;
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 р., що визначає правові засади створення та функціонування таких зон;
Закон України "Про концесії" від 16 липня 1999 р.;
Митний кодекс України від 12 грудня 1992 р., що визначає порядок обкладення митом валютних та майнових цінностей, які ввозяться в Україну, в т. ч. товари, що ввозяться іноземним інвестором для реалізації чи власного споживання;
Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р.6, що визначає особливості правового становища іноземних громадян в Україні, в т. ч. іноземних інвесторів - фізичних осіб;
Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 р., що визначає особливості здійснення таких операцій на території України;
Декрет Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" від 15 грудня 1992, якийпередбачає необхідність отримання

 
 

Цікаве

Загрузка...