WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат

Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат

першочергове придбання акцій за їхньою номінальною вартістю: а) на суму і за рахунок приватизаційного майнового сертифіката, а також б) за власні грошові кошти на половину суми виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката (а з 1 травня 1999 р. - першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю виключно за грошові кошти на суму до 750 грн.);
o наявність у керівних працівників такого підприємства права на додаткове придбання за грошові кошти акцій за їхньою номінальною вартістю на загальну суму до 5 відсотків статутного фонду товариства з відстрочкою оплати на 1 рік за умови внесення не менше ЗО відсотків вартості придбаних акцій;
o до виконання плану продажу акцій рішення про участь ВАТ у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств та промислово-фінансових групах приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
o закріплення за акціонерами права вимагати викупу акцій, що належать їм на праві власності, у разі, якщо вони голосували проти прийняття загальними зборами акціонерів рішень:
1) про реорганізацію ВАТ;
2) про укладання угод або кількох взаємопов'язаних угод щодо придбання чи відчуження майна ВАТ, вартість якого перевищує 25 відсотків балансової вартості активів товариства на дату прийняття такого рішення1;
o реалізація плану продажу акцій дозволяє скликати збори акціонерів, прийняти новий статут ВАТ, створити систему органів відповідно до Закону "Про господарські товариства", а також обрати склад цих органів, тобто перетворити формальне ВАТ у реальне ВАТ;
Майнові комплекси частини державних підприємств на початку 90-х років були здані в оренду трудовим колективам цих підприємств. Приватизація майнових комплексів великих і середніх державних підприємств, зданих в оренду, здійснюється також переважно шляхом створення на їх базі відкритих акціонерних товариств. Таким акціонерним товариствам притаманні певні особливості, а саме:
o можливість створення за наявності таких умов:
1) якщо здане в оренду майно може бути об'єктом приватизації та щодо нього не передбачається застосування обмежень (певного порядку приватизації);
2) якщо майно здавалося в оренду без права викупу чи право викупу передбачалося договором оренди, укладеним після набрання чинності Законом "Про оренду державного і комунального майна";
3) якщо орендар згоден виступити разом з державним органом приватизації засновником відкритого акціонерного товариства на базі майнового комплексу державного підприємства (його структурного підрозділу), зданого в оренду;
4) затвердження державним органом приватизації плану приватизації (плану розміщення акцій);
o засновниками такого ВАТ виступають державний орган приватизації (з боку держави) та орендар в особі господарського товариства, створеного членами трудового колективу державного підприємства (його структурного підрозділу), майно якого було надане в оренду;
o роль установчого договору такого ВАТ виконує рішення засновників про створення товариства;
o реєстрація створеного ВАТ відбувається в загальному для всіх суб'єктів підприємницької діяльності порядку, але без внесення відповідної плати за реєстрацію;
o з моменту державної реєстрації договір оренди вважається розірваним, діяльність підприємства, створеного на базі орендованого майна, припиняється, а правонаступником орендаря стає створене ВАТ;
o статутний фонд ВАТ формується за рахунок державного майна, зданого в оренду (якщо законом не встановлена заборона або особливий порядок (обмеження) приватизації такого майна) та майна, що є власністю орендаря;
o таке ВАТ є неповноцінним, оскільки до моменту реалізації плану продажу акцій та скликання перших загальних зборів акціонерів, керівництво підприємством покладається на адміністрацію орендного підприємства, що приватизується;
o на вартість свого внеску орендар отримує акції створеного ВАТ, а акції, що відповідають частці держави в статутному фонді ВАТ, продаються згідно з законодавством про приватизацію;
o наявність у членів трудового колективу орендного підприємства, що виступило засновником такого ВАТ, загальних ( права на першочергове придбання акцій ВАТ, що належать державі, за їх номінальною вартістю на суму та за рахунок приватизаційного майнового сертифіката, а також за грошові кошти на половину суми приватизаційного
майнового сертифіката) і додаткових пільг (права на придбання акцій ВАТ, що належать державі, за їх номінальною вартістю за рахунок компенсаційних сертифікатів у межах 25 відсотків статутного фонду, але не більше ніж на суму одного приватизаційного
майнового сертифіката на кожного члена організації орендарів, якщо частка майна орендаря з урахуванням вартості акцій, придбаних на пільгових умовах членами трудового колективу, у статутному фонді ВАТ становитьменше 25 відсотків) ;
o із завершенням реалізації плану продажу акцій,! Що належать державі у такому ВАТ, скликаються загальні збори акціонерів і відбувається перетворення неповноцінного ВАТ у повноцінне (затверджується новий статут ВАТ, формуються його органи відповідно до Закону "Про господарські товариства"). Особливість застосування вищезазначених способів приватизації щодо різних груп об'єктів визначаються Державною програмою приватизації на поточний рік. Так, Державна програма приватизації на 1998 р. передбачала такі способи приватизації для окремих груп об'єктів:
o для об'єктів групи А - продаж на аукціоні, за конкурсом і викуп;
o для об'єктів груп Б, В і Г - шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі державного майна підприємства, зі збереженням передбачених законодавством пільг їх працівникам та особам, які мають право згідно з законодавством на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю, та з дотриманням таких квот застосування приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів:
до 60 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи Б;
до 50 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи В;
до 25 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи Г;
o для об'єктів незавершеного будівництва групи Д: продаж на аукціоні, за конкурсом - за наявності двох і більше покупців;
продаж за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві з забезпеченням ним умов, за яких продається об'єкт;
o для об'єктів групи Е:
шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом та іншим конкурентним способом, встановленим законодавством України - у разі відсутності згоди недержавних засновників (учасників) підприємств зі змішаною власністю на перетворення такого підприємства у ВАТ;
відповідно до установчих документів підприємства з іноземними інвестиціями і згідно з порядком, що визначається Фондом державного майна України та погоджується з Антимонопольним комітетом - якщо держава володіє акціями (частками, паями) у підприємстві з іноземними інвестиціями.
Державна програма приватизації на 1999 р. в основному зафіксувала аналогічні положення щодо застосування способів приватизації щодо окремих груп об'єктів, за винятком:
можливості використання як способу платежу приватизаційних майнових сертифікатів та компенсаційних сертифікатів при приватизації будь-яких об'єктів;
наявності об'єктів групи Б.
Державною програмою приватизації на 1999 рік також передбачено віднесення готелів, об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які знаходяться на самостійному балансі, незалежно від їх балансової вартості до об'єктів групи А та відповідне застосування до них способів приватизації, які передбачаються для об'єктів малої приватизації.

 
 

Цікаве

Загрузка...