WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат

Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат

комплексу:
o щодо переробних та несільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу - шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства, акції яких розподіляються/продаються в першу чергу серед працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб (за приватизаційні майнові сертифікати), а також за власні кошти та компенсаційні сертифікати у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів); в другу чергу - недержавним сільськогосподарським підприємствам (їм передається 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, власник коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств), в третю чергу - працівникам підприємств-суміжників (тобто організацій, з якими підприємство, що приватизується, перебуває в договірних відносинах); при Цьому розподіл акцій між цими підприємствами здійснюється пропорційно до обсягів сировини, зданої на об'єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у середньому за 5 років, що передують приватизації;
o щодо радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств - можливість перетворення їх за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) у колективні сільськогосподарські підприємства чи відкриті акціонерні товариства з обов'язковою безоплатною передачею працівникам підприємств, що приватизуються, та прирівняних до них осіб частки державного майна, відповідно до їх трудової участі (перша черга); після цього наступає друга черга - передача частки майна такого підприємства за приватизаційні майнові сертифікати працівникам даного підприємства та прирівняним до них особам, а у разі згоди загальних зборів (зборів уповноважених) - за готівку на виплату до 5 років; у разі відсутності такої згоди підприємство за рішенням державного органу приватизації перетворюється на відкрите акціонерне товариство з наданням права на придбання акцій на пільгових умовах за приватизаційні майнові сертифікати, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, ще й членам їхніх сімей та особам, зайнятим у соціальній сфері на селі. Якщо після цього залишаються нереалізованими акції відкритого акціонерного товариства, створеного на базі майна державного підприємства, що приватизується, то можлива їх реалізація за грошові кошти на конкурентних засадах.
За загальним правилом (крім передбачених законом випадків) застосовуються переважно конкурентні способи приватизації, що забезпечує надходження інвестицій та вкладення останніх в об'єкти приватизації. Неконкурентні способи приватизації державних підприємств (зокрема викуп) застосовуються щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом, а щодо об'єктів малої приватизації цей спосіб застосовується у випадках, якщо: а) об'єкт не був проданий на аукціоні за конкурсом; б) об'єкт включено до переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу, чи в) об'єкт був зданий в оренду з правом викупу згідно з договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України "Про оренду державного та комунального майна".
Порядок продажу об'єкта малої приватизації шляхом викупу регулюється розділом III (статті 10-12) Закону України "Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", а також Положенням про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 30 липня 1998 р. № 1511.
Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні, за конкурсом відповідно до (статей 13-21) розділу IV Закону України "Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" здійснюється за наявності не менше як двох покупців.
Продаж об'єкта приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу суму, а продаж за конкурсом - у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта чи за рівних умов - найвищу ціну. Застосування цих способів приватизації передбачає обов'язковість опублікування щонайменше за 30 днів до дати проведення аукціону, конкурсу в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації та місцевій пресі інформації про об'єкт приватизації, яка повинна містити такі відомості:
o назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;
o обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
o кількість та склад робочих місць;
o баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки;
o відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними;
o початкову ціну продажу, умови продажу та експлуатації об'єкта, у тому числі платіжні засоби, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки за придбані об'єкти;
o суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта;
o назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації; кінцевий термін прийняття заяви на участь у аукціоні, конкурсі;
o час та місце особистого ознайомлення з об'єктом; І
o час та місце проведення аукціону, конкурсу;
o адресу, номер телефону, час роботи служби по організації, аукціону, конкурсу;
o іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.
Щоб зареєструватися як покупці, учасники аукціону, конкурсу повинні: 1) сплатити встановлений державним органом приватизації реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також шляхом безготівкового перерахування на відповідний розрахунковий рахунок внести грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта як гарантію серйозності своїх намірів (ці кошти зараховуються в рахунок плати за об'єкт приватизації, що сплачується по-купцем-переможцем аукціону, конкурсу, а всім іншим учасникам повертаються після закінченні аукціону, конкурсу); 2) подати заяву на участь в аукціоні (щонайменше за три дні до початку аукціону і сім днів до початку конкурсу), маючи при собі такі документи:
o документ, що посвідчує фізичну особу чи представникаюридичної особи, їхні повноваження;
o квитанцію про сплату реєстраційного внеску;
o документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта;
o декларацію про доходи у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;
o нотаріально посвідчені документи - для покупців - юридичних осіб.
Аукціон проводиться відповідним органом приватизації чи уповноваженою ним особою на підставі укладеного між ними договору.
Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону.
Аукціон проводиться ведучим (ліцитатором), який до початку торгів повинен описати об'єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни продажу об'єкта. Переможцем аукціону вважається покупець, який запропонував найвищу ціну. З ним укладається договір купівлі-продажу об'єкта приватизації, що був предметом торгу на аукціоні.
Проведенню конкурсу передує створення державним органом приватизації конкурсної комісії зі спеціалістів, експертів, представника відповідної місцевої ради народних депутатів та представника трудового колективу об'єкта, що приватизується.
Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу, які затверджуються відповідним органом приватизації.
До умов конкурсу відносяться зобов'язання продавця щодо:
o здійснення

 
 

Цікаве

Загрузка...