WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат

Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Порядок та способи приватизації державного майна
1. Порядок приватизації державного майна
Приватизаційний процес складається з декількох етапів, а саме:
1 етап - опублікування списку об'єктів, що підлягають приватизації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі;
2 етап - прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта на підставі поданої заяви чи виходячи з завдань Державної програми приватизації; ініціатива щодо приватизації об'єкта може виходити від державних органів приватизації, а також осіб, які можуть бути покупцями у процесі приватизації;
3 етап - опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта у виданнях Державних органів приватизації, місцевій пресі;
4 етап - створення комісії з приватизації, склад якої затверджується державним органом приватизації протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію. До складу комісії входять за принципом однакового представництва представники господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується, в тому числі і від представницького органу трудового колективу, інші особи (чи їхні представники), які подали заяву на приватизацію, представники місцевих рад, фінансових органів, державного органу приватизації, Антимонопольного комітету України або його територіального відділення, органу, уповноваженого до прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним державним майном. За рішенням комісії до її роботи можуть залучатися експерти, консультанти та інші спеціалісти, яким надається право дорадчого голосу на засіданнях комісії. Для забезпечення гласності та прозорості процесу приватизації у роботі комісії можуть брати участь народні депутати України. Діяльність комісії регулюється Положенням, затвердженим Фондом державного майна України. Основне завдання комісії - розробити план приватизації об'єкта та і забезпечити проведення оцінки вартості об'єкта; приватизації;
5 етап - проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої приватизації);
6 етап - затвердження державним органом приватизації розробленого створеною ним комісією плану приватизації (плану розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації) або альтернативного плану, якщо такий розроблявся трудовим колективом підприємства, що приватизується, чи іншими покупцями; план приватизації об'єкта повинен передбачати строки та способи приватизації, початкову ціну об'єкта приватизації (розмір статутного фонду господарського товариства), рекомендовані форми платежу, квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів, розміри пакетів акцій за напрямками їхньої реалізації, умови післяприватизаційної експлуатації об'єкта приватизації (забезпечення технологічної єдності виробництва, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів, циклів, технологій, порядок використання майна, що підлягає приватизації); разом з планом приватизації об'єкта державним органом приватизації затверджується (як додаток до плану) акт оцінки вартості об'єкта приватизації;
7 етап - реалізація затвердженого плану приватизації чи плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації чи корпоратизації, тобто укладання угод приватизації (купівлі-продажу державного майна);
8 етап - здійснення державним органом приватизації контролю за виконанням угод приватизації.
2. Способи приватизації державного майна
Приватизація державного майна здійснюється різноманітними способами.
Закон України "Про приватизацію державного майна" від 19 лютого 1997 р. у ч. 1 ст. 15 визначає такі способи приватизації:
o продаж частини державного майна кожному громадянину України за приватизаційні папери;
o продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за , конкурсом, у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів;
o продаж акцій (часток, паїв), що належать державі в господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність і конкуренцію покупців;
o продаж на конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, чи контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства за умови подання покупцем бізнес-плану чи техніко-економічного обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників , підприємства, пропозицію інвестора з зазначенням , максимального розміру інвестиції, строків і порядку її внесення, а також декларацію для покупців - фізичних осіб;
o викуп майна державного підприємства згідно з альтернативним планом.
Продаж частини державного майна кожному громадянинові України за приватизаційні папери (приватизаційні майнові сертифікати) та компенсаційні сертифікати - як спосіб приватизації широко застосовувався до 1 травня 1999 р. При цьому застосування приватизаційних паперів мало місце як за викупу, так і конкурентних способах приватизації.
Використання приватизаційних майнових сертифікатів було універсальним способом приватизації, оскільки застосовувалося у процесі приватизації різних об'єктів і могло поєднуватися з іншими способами - викупом, продажем об'єкта приватизації на конкурентних засадах, акціонуванням державних та орендних підприємств. Як засіб платежу приватизаційні майнові сертифікати у процесі приватизації державного майна могли використовувати:
o члени господарського товариства, створеного на базі трудового колективу об'єкта малої приватизації, з метою викупу цього об'єкта;
o члени трудових колективів (та прирівняні до них особи) великих та середніх державних підприємств, що перетворювалися на відкриті акціонерні товариства у процесі приватизації, з метою придбання акцій такого товариства за їхньою номінальною вартістю;
o сільськогосподарські товаровиробники, члени трудових колективів підприємств-суміжників переробних підприємств агропромислового комплексу, що приватизувалися шляхом їхнього акціонування, з метою придбання акцій таких акціонерних товариств;
o члену орендного підприємства, на базі якого створювалося відкрите акціонерне товариство, з метою придбання акцій, що випускалися на державну частку в майні такого товариства, за їхньою номінальною вартістю;
o члени сімей працівників радгоспів і деяких інших сільськогосподарських підприємств, працівники соціальної сфери на селі з метою придбання частки майна таких підприємств;
o громадяни України, що отримали приватизаційні майнові сертифікати та не мали можливості їх використати за місцем основної роботи (оскільки працювали на підприємствах, що не підлягають
приватизації, або у соціальній сфері), з метою вкладення приватизаційних майнових сертифікатів у відкриті акціонерні товариства, акції яких були виставлені для продажу на сертифікатнихаукціонах; при цьому такі громадяни могли безпосередньо звертатися до центрів сертифікатних аукціонів або до фінансових посередників (довірчих товариств, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній).
Законом України "Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" у розділах III і V передбачені способи приватизації, що застосовуються до майна невеликих державних підприємств: продаж об'єкта малої приватизації шляхом викупу, а також продаж цих об'єктів на аукціоні, за конкурсом.
Закон України "Про особливості приватизації підприємств агропромислового комплексу" статтями 2-4, 5-7 передбачає два способи приватизації майна підприємств агропромислового

 
 

Цікаве

Загрузка...