WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Поняття та види корпоративної форми інвестування. Акціонерна форма інвестування. Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товари - Реферат

Поняття та види корпоративної форми інвестування. Акціонерна форма інвестування. Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товари - Реферат

інвестування в статутні фонди акціонерних товариств
Акціонерна форма інвестиційної діяльності зазнає державного регулювання як і будь-яка інша форма інвестування. Однак державне регулювання порядку створення, функціонування і припинення діяльності акціонерних товариств має свої особливості. Насамперед це стосується ступеня такого регулювання. Він є більш значним порівняно з іншими організаційно-правовими формами підприємницької діяльності. Це зумовлено:
а) значною вагою акціонерних товариств в економічному житті (в цій організаційно-правовій формі функціонує більшість великих і середніхпідприємств у країнах ринкової і перехідної економік, в т. ч української економіки);
б) тим фактором, що діяльність АТ зачіпає інтереси значних верств населення - споживачів, найманих працівників, кредиторів, облігаціонерів, а також численних акціонерів, більша частина яких (дрібні акціонери) не має реальної можливості впливати на прийняття рішень в АТ;
в) акумулюванням цими товариствами великих капіталів за рахунок залучення коштів численних інвесторів - акціонерів і (меншою мірою) облігаціонерів;
г) відокремлення в АТ капіталу власності від капіталу функції, що означає здійснення управління справами АТ не всіма власниками акцій, а переважно професіоналами-менеджерами, з яких формується виконавчий орган товариства часто-густо на засадах трудового договору (контракту);
д) тяжінням АТ до монополізму;
е) наявність у АТ статусу інституціонального емітента цінних паперів.
В Україні державне регулювання підприємницької діяльності здійснюється: на законодавчому рівні - Верховною Радою України, яка приймає нормативні акти вищої юридичної сили, що визначають правовий режим власності, правові засади та гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; (ст.92 Конст.України)
Президентом України в межах його компетенції (зокрема, шляхом прийняття указів економічного характеру з неврегульованих законами питань у порядку, передбаченому Перехідними положеннями Конституції);
Кабінетом Міністрів України у встановлених ст. 116 Конституції межах, міністерствами та відомствами згідно з наданою їм компетенцією Державне регулювання ринку цінних паперів, одним із основних учасників якого є акціонерні товариства як емітенти цінних паперів (насамперед акцій), покладено на підпорядковану Президенту України і підзвітну Верховній Раді України Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі ДКЦПФР), яка діє згідно із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. і Указом Президента України від 14 лютого 199/ р. № 142/97, яким було затверджене Положення про ДКЦПФР, а координацію діяльності усіх державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів здійснює Координаційна рада .
Крім основних функцій (формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних; координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних; здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері; захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень; сприяння розвитку ринку цінних паперів; узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення ДКЦПФР:
o встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і бігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск;
o встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск;
o видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;
. здійснює реєстрацію випусків цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;
o встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів на території України;
o встановлює порядок і видає дозволи на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює Ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери;
o встановлює порядок складання звітності учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України;
o роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери (що має забезпечити оперативність і уніфікованість усунення суперечностей та невідповідностей в діючих нормативних актах;
o приймає акти законодавства у формі рішень Комісії, які не підлягають державній реєстрації (що є виключенням із загального нормативних актів, встановлених Указом Президента України "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств і відомств та інших органів державної виконавчої влади" від 3 жовтня 1992р. № 493/92, затвердженим на його підставі Кабінетом Міністрів України відповідним Положенням
Указом Президента України "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів") від 27 червня 1996 р. № 468/963 та ін.
Виконуючи покладені на неї завдання та функції ДКЦПФР користується досить значними правами наданими їй відповідно до ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України", в т. ч.:
o робити висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;
o встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики від операцій з цінними паперами в ході здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій);
o виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію спеціальних дозволів (ліцензій), виданих ДКЦПФР, анульовувати дію таких дозволів (ліцензій) у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів ДКЦПФР;
o зупиняти всі операції щодо банківських рахунків

 
 

Цікаве

Загрузка...