WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Поняття та види корпоративної форми інвестування. Акціонерна форма інвестування. Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товари - Реферат

Поняття та види корпоративної форми інвестування. Акціонерна форма інвестування. Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товари - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Поняття та види корпоративної форми інвестування. Акціонерна форма інвестування. Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товариств
Корпоративна (в т. ч. акціонерна) форма інвестування - це вкладення коштів в акції підприємств що мають форму акціонерних товариств, і в статутні фонди (майно) інших підприємницьких організацій корпоративного типу. До таких організацій належать: господарські товариства (акціонерне, з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повне товариство і командитне товариство), виробничий кооператив, господарські об'єднання, промислово-фінансові групи. Кожна з цих господарських організацій має свої специфічні риси, що обумовлюють особливості інвестування до статутних фондів (майна) таких товариств.
Інвестиції, що здійснюються у корпоративній формі, досить різноманітні, що викликає необхідність їхньої класифікації. Останню можна здійснювати за різними ознаками.
В залежності від господарського результату такого інвестування розрізняють:
портфельні інвестиції - вкладення коштів в незначні за обсягом (1-5% статутного фонду) пакетів акцій або відповідної частки у статутний фонд (майно) підприємницької організації корпоративного типу з метою отримання дивідендів; як правило, так званий портфельний інвестор, вкладає інвестиції в кілька, а то й у значну кількість підприємств, страхуючи себе від значних збитків, ш° можуть бути спричинені негараздами в роботі котрогось з таких підприємств;
фінансові інвестиції - придбання значних за розміром (від 10 до 40% статутного фонду) часток (пакетів акцій) у статутному фонді (майні) підприємці з метою перепродажу їх стратегічним інвесторам, якщо вартість акцій досягає максимального росту,
стратегічні інвестиції - вкладення коштів у придбання контрольного пакету акцій або відповідної частки в майні (статутному фонді) підприємства з метою здійснення над ним контролю і отримання максимального прибутку чи досягнення іншого необхідного інвестору, соціального результату від діяльності такого підприємства (наприклад, Убезпечення інших господарських організацій, що належать інвестору чи в яких він бере участь, проекцією такого підприємства).
Залежно від організаційно-правової форми підприємницької організації, у статутний фонд (майно) якого вкладаються інвестиції, розрізняють:
o акціонерну форму;
o форми товариства з обмеженою відповідальністю;
o товариства з додатковою відповідальністю;
o повного і командитного товариства;
o в окремих випадках - виробничого кооперативу.
Специфіка інвестування в зазначені види господарських організацій залежить від їхніх характерних рис та належності до певного виду - товариства, що належить до об'єднань капіталів, або до товариства, що є персональним об'єднанням (об'єднанням осіб).
Об'єднаннями капіталів визнаються такі господарські організації корпоративного типу, в яких домінують майнові елементи (основним обов'язком їхніх учасників є внесення вкладів); персональна участь може бути необов'язковою (в акціонерному товаристві), чи незначною (в товаристві з обмеженою відповідальністю та товаристві з додатковою відповідальністю1).
Персональними об'єднаннями визнаються такі підприємницькі організації корпоративного типу, учасників, яких (або їх частина) мають приймати не лише майнову, а й персональну участь (трудову, вести справи товариства) в діяльності товариства. До таких організацій належить повне і командитне товариство, а також значною мірою виробничий кооператив.
Від виду підприємницької організації, в яку інвестор вкладає кошти, залежать обсяг і характер його прав та обов'язків, ступінь ризику та відповідальності (в передбачених законом випадках). Так участь у підприємницьких організаціях, що належать до об'єднань капіталів, найменш обтяжлива для інвестора, оскільки вимагає переважно йот майнової участі, а також пов'язана з незначним ризиком за результати фінансово-господарської діяльності такої організації (акціонери та учасники товариства з обмеженою відповідальністю ризикують коштами, сплаченими за акції чи внесеними як вклади, а учасники товариства з додатковою відповідальністю, крім ризику втрати сплаченого вкладу несуть обмежену додаткову відповідальність у межах, визначених установчими документами товариства чи законом (довірчі товариства).
Учасники персональних об'єднань мають брати не лише майнову, а й персональну участь у товаристві. Остання може полягати у веденні справ товариства (повне і командитне товариство), чи у трудовій участі (виробничий кооператив), хоча обов'язки вкладників командитного товариства та асоційованих членів сільськогосподарського виробничого кооперативу обмежуються лише внесенням вкладу. Учасники персональних товариств або їх частина (повні учасники в командитному товаристві) зазвичай несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства, якщо закон не передбачає іншого.
Більш ґрунтовно визначитися з особливостями корпоративної форми інвестування залежно від організаційно-правової форми підприємства, до статутного фонду (майна) якого вкладаються інвестиції, можна лише на підставі аналізу характерних рис підприємницьких організацій корпоративного типу.
Акціонерна форма інвестування
Особливо важливе значення в господарському житті України набули акціонерні товариства, У формі яких функціонує більшість великих та середніх підприємств різних секторів економіки. Ця форма широко застосовується у процесі приватизації майна державних підприємств (за деякими винятками, передбаченими законодавством: щодо малих підприємств, радгоспів та деяких інших державних підприємств агропромислового комплексу)
До характерних рис акціонерного товариства, правове становище якого визначається статтями 24-29 Закону України "Про господарські товариства", а також статтями 1-23, що регулюються правові основи діяльності усіх видів господарських товариств, належать такі:
o господарська організація корпоративного типу;
o поділ статутного капіталу на частки рівної номінальної вартості, що іменуються акціями;
o відповідальність АТ за своїми зобов'язаннями лише власним майном;
o відсутність у акціонерів субсидіарної майнової відповідальності за зобов'язаннями товариства, якщо вони (акціонери) повністю сплатили свої частки;
o наявність статусу юридичної особи;
o обов'язковість двох установчих документів - установчого договору та статуту;
o значний ступінь державного регулювання діяльності товариства;
o мінімальна кількість засновників - двоє;
o засновники - фізичні та/або юридичні особи;
o обов'язковість

 
 

Цікаве

Загрузка...