WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Поняття, види та форми інвестиційної діяльності. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин - Реферат

Поняття, види та форми інвестиційної діяльності. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин - Реферат

інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.
Залежно від виду інвестицій (портфельні, фінансові чи стратегічні, внутрішні чи зовнішні) відповідно розрізняють портфельних, фінансових та стратегічних інвесторів, а також внутрішніх й іноземних.
Крім інвесторів учасниками інвестиційних правовідносин можуть виступати:
o виконавці - суб'єкти господарювання, що здійснюють практичні дії щодо реалізації інвестицій (наприклад, проектні, будівельні, впроваджувальні та інші організації, що виконують роботи, виготовляють продукцію, надають послуги, необхідні для реалізації інвестицій);
o банки та інші фінансові структури, що надають кошти для вкладення інвестицій;
o інвестиційні інститути, серед яких чільне місце посідають інвестиційні фонди таінвестиційні компанії, довірчі товариства (виконують роль фінансових посередників на ринку інвестицій);
o органи державного, регіонального, галузевого, міжгалузевого тощо господарського управління (господарські міністерства та відомства, виконкоми місцевих рад народних депутатів, господарські об'єднання тощо);
o органи державного регулювання в сфері інвестиційної діяльності (в т. ч. Державний комітет України у справах архітектури, містобудування та житлової політики).
Об'єкти інвестиційних правовідносин - це об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в які вкладаються інвестиції (виробництво, підприємства, господарські товариства, основні фонди, техніка, технології, соціальна сфера, довкілля тощо).
Зміст інвестиційних правовідносин - права та обов'язки інвесторів та інших учасників інвестиційної діяльності, що визначаються законом та укладеними між зазначеними особами договорами.
Стаття 7 Закону України "Про інвестиційну діяльність" визначає основні права суб'єктів інвестиційної діяльності, в т. ч. загальні для всіх учасників такої діяльності права:
o на розміщення інвестицій в будь-які об'єкти, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено законодавством України;
o самостійно визначати цілі, напрями, види і обсяги інвестицій, залучати для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у т. ч. шляхом організації конкурсів і торгів;
o за рішенням інвестора володіти, користуватися і розпоряджатися інвестиціями, а також результатами їхнього здійснення відповідно до встановленого законом порядку і умов укладеного між ними (учасниками інвестиційної діяльності) договору;
o залучати фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску у встановленому законодавством порядку цінних паперів і позик.
Окремо за інвестором закріплюються права:
o самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися об'єктами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України;
o набувати необхідне для здійснення інвестиційної діяльності майно у громадян і юридичних осіб безпосередньо чи через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою.
Основні обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності передбачаються ст. 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність".
Окремо за інвесторами закріплюються такі обов'язки:
o подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснення інвестицій;
o одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних держаних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво;
o одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог.
До загальних обов'язків учасників інвестиційної діяльності належать наступні:
o додержуватися державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством України;
o виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред'являються в межах їхньої компетенції;
o подавати в установленому порядку бухгалтерську та статистичну звітність;
o не допускати недобросовісної конкуренції та виконувати вимоги антимонопольного регулювання;
o для виконання спеціальних видів робіт, що потребують відповідної атестації виконавця, одержати ліцензію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відносини між учасниками інвестиційної діяльності регулюються укладеним між ними договором, що умовно можна іменувати інвестиційним.
Інвестиційні правовідносини неоднорідні. Залежно від стадій інвестиційного циклу розрізняють:
o правовідносини на передінвестиційній стадії;
o правовідносини на стадії інвестицій - вкладення коштів;
o правовідносини на експлуатаційній стадії.
Залежно від сфери інвестиційної діяльності розрізняють інвестиційні правовідносини у сферах:
o капітального будівництва;
o промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей народного господарства;
o іноземного інвестування;
o приватизації;
o корпоративного підприємництва;
o лізингу.
Узагальнюючи вищесказане можна дати таке визначення інвестиційних правовідносин:
Інвестиційні правовідносини - це різновид господарських правовідносин, що складаються (виникають) між суб'єктами інвестиційної діяльності (інвесторами та іншими учасниками цієї діяльності) щодо підготовки, реалізації інвестицій, відшкодування витрачених коштів і отримання прибутку (доходу) чи досягнення соціального ефекту.
Сутність правового регулювання інвестиційної діяльності з метою її стимулювання полягає, з одного боку, в створенні сприятливих умов і гарантій інвесторам, конкурентного середовища на ринках праці, капіталів, товарів, а з другого боку - визначення правового статусу суб'єктів інвестування та їхніх організаційно-правових форм.

 
 

Цікаве

Загрузка...