WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Особливості інвестування в товариство з обмеженою відповідальністю і в товариство з додатковою відповідальністю - Реферат

Особливості інвестування в товариство з обмеженою відповідальністю і в товариство з додатковою відповідальністю - Реферат

значно менша, ніж в АТ, публічність діяльності (за сучасним українським законодавством, якщо ТОВ не є емітентом облігацій підприємства, то воно не зобов'язано публікувати звіти про фінансово-господарські результати своєї діяльності);
o можливість контролю з боку товариства за складом учасників за допомогою механізму відступлення частки та прийому у товариство спадкоємців померлих учасників і правонаступників учасників - юридичних осіб, які зазнали реорганізації; це забезпечує недопущення до участі у товаристві небажаних осіб;
o можливість виключення з ТОВ учасника, який грубо порушує свої обов'язки перед товариством;
o відсутність контролю з боку антимонопольних органів за створенням, діяльністю, реорганізацією та ліквідацією ТОВ, запридбанням значних за розмірами часток у його статутному фонді, якщо товариство не належить до монополістів на ринку певного товару;
o відсутність притаманних для учасників повного товариства і повних учасників командитного товариства обмежень конкурувати з товариством.
До негативних ознак ТОВ належать:
для учасників
o обмеженість можливості акумулювати значні за розмірами кошти через неможливість застосування підписки на частки і обмежений рух учасників;
o неможливість відступлення неповністю сплаченої частки;
o загроза виключення з товариства у разі порушення обов'язків перед ним;
o передбачена законом необхідність формувати ревізійну комісію у складі щонайменше трьох учасників товариства, що унеможливлює створення ТОВ у складі двох осіб;
для кредиторів товариства:
o обмеження можливості покриття боргів товариства лише за рахунок майна останнього, усунення від додаткової відповідальності за зобов'язаннями товариства його учасників, які повністю сплатили свої частки, й обмеження відповідальності учасників, які не повністю сплатили свої частки, розмірами несплаченої частки; зазначені обставини створюють для кредиторів ТОВ ризик неповного покриття заборгованості товариства.
ТОВ нерідко ототожнюють із акціонерним товариством закритого типу. Ці товариства мають чимало спільних рис, що зумовлено належністю їх до об'єднань капіталів, а також створенням організаційно-правової форми ТОВ на базі використання прийнятних для малого бізнесу рис АТ. До таких рис належать:
o уже згадувана належність ЗАТ і ТОВ до об'єднань капіталів, для участі у яких досить зробити лише майновий внесок - сплатити частки або акції (з деякими застереженнями щодо ТОВ, про які вже згадувалося);
o наявність в обох згаданих товариствах основного капіталу, що іменується статутним, мінімальний розмір якого визначається законом; він поділяється на частки (в ЗАТ - акції), розмір яких визначається установчими документами;
o можливість створення згідно зі ст. 1 Закону "Про господарські товариства" (далі - Закон) кількома засновниками (мінімум двома, оскільки, говорячи у множині про осіб, які можуть бути учасниками господарського товариства, цей закон не вказує їхню мінімальну кількість); при цьому засновниками (учасниками) можуть бути фізичні та/або юридичні особи, що мають відповідний обсяг право- і дієздатності;
o обов'язкова наявність у ЗАТ і ТОВ поряд зі статутним фондом резервного (страхового) фонду, якого має становити не менше ніж 25 відсотків статутного фонду і відрахування до якого мають здійснюватися у розмірі не менше ніж 5 відсотків чистого прибутку товариства (ст. 14 Закону);
o статус юридичної особи, якого за українським законодавством господарські товариства набувають з моменту державної реєстрації;
o відокремленість майна товариств, що належить їм на правах власності, від майна його засновників і учасників (акціонерів), а це своєю чергою зумовлює відокремленість відповідальності товариства ї його учасників (акціонерів) за зобов'язаннями товариства та неможливості зарахування боргу товариства третій особі боргом останньої учаснику (акціонеру) цього товариства і навпаки;
o щодо принципу відповідальності за своїми зобов'язаннями, то у ЗАТ і ТОВ вона обмежується лише наявним у них власним майном, а учасники (акціонери) за борги товариства власним майном не відповідають, а лише ризикують втратити можливість повернення своїх вкладів (вартості своїх акцій) у разі відсутності (недостатності) у товариства коштів (майна) для задоволення вимог кредиторів;
o для обох товариств, що розглядаються, характерним є обмежений рух їхніх учасників: у ТОВ можливе відступлення частки, як правило, іншому учаснику товариства, якщо установчими документами не обумовлено інше; а в ЗАТ акції розподіляються лише серед його засновників, можливість " відчуження акцій обмежується забороною розповсюджувати їх шляхом підписки та продавати/купувати на біржі;
o ЗАТ і ТОВ відповідно до закону мають діяти на підставі двох установчих документів - установчого договору та статуту, зміст яких визначається законом (статті 4, 37, 51 Закону України "Про господарські товариства" - далі Закону); . .
o обидва зазначені товариства мають подібні принципи і органи управління: вищий орган - загальні збори учасників (акціонерів); виконавчий орган - правління (ЗАТ), дирекція чи директор (ТОВ); контролюючий орган - ревізійна комісія; .
o не допускається звільнення акціонерів ЗАТ і учасників ТОВ від повної сплати акцій (часток); строк для повної сплати обмежується одним роком, механізм відповідальності та наслідки за несвоєчасну сплату акцій (часток), згідно зі ст. 33 і ч. 3 ст. 52 Закону, однакові;
o акціонери ЗАТ і учасники ТОВ мають подібні права (ст. 10 закону) і обов'язки (ст. 11 закону);
o припинення діяльності та розподіл коштів (майна) цих товариств при їх ліквідації відбувається в загальному для усіх господарських товариств порядку (статті 19-21 закону);
o обидва види товариств мають право випускати облігації, а також створювати дочірні підприємства, й інші, представництва;
o притаманна відкритим акціонерним товариствам публічність діяльності не обов'язкова для ЗАТ і ТОВ якщо вони не є емітентами облігацій, що пропонуються для відкритого продажу.
Подібність значної частини ознак ЗАТ і ТОВ не виключає, однак, їхньої відмінності. Це зумовлено наявністю у ТОВ окремих рис повного

 
 

Цікаве

Загрузка...