WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Особливості інвестування в господарські товариства, що належать до персональних об'єднань - Реферат

Особливості інвестування в господарські товариства, що належать до персональних об'єднань - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Особливості інвестування в господарські товариства, що належать до персональних об'єднань
Інвестування у статутні фонди (майно) підприємницьких організацій, що належать до персональних об'єднань, має свою специфіку. Інвестор у такому випадку має брати персональну участь у діяльності такої організації, за винятком тих випадків, коли він виступає у ролі вкладника командитного товариства або асоційованого члена сільськогосподарського виробничого кооперативу. Але для того, щоб визначитися з особливостями правового становища інвестора в цих товариствах, слід розглянути риси останніх.
В узагальнюючому вигляді основні риси повного товариства, правове становище якого регулюється статтями 66-74 Закону України "Про господарські товариства" (а також статтями 1-23, що регулюють правове становище усіх видів господарських товариств), можна визначити так:
o господарська організація корпоративного типу
o різновид господарського товариства;
o установчий документ - установчий договір;
o мінімальна кількість засновників / учасників - два;
o наявність у товариства власного майна, що формується за рахунок вкладів учасників, виробленої продукції, отриманого прибутку, набутого за рахунок прибутку та на інших законних підставах майна;
o відсутність законодавчих вимог до розміру та порядку формування основного (статутного) капіталу (ці питання регулюються установчим договором товариства);
o відсутність органів товариства, оскільки управління справами товариства здійснюється самими учасниками;
o порядок управління справами товариства визначається в його установчому договорі;
o можливість використання таких схем управління: управління здійснюється спільно всіма учасниками; управління доручається одному учасникові; управління доручається частині учасників, які діють на підставі підписаного рештою учасників доручення;
o повна відповідальність товариства за власними зобов'язаннями (тобто усім майном, що належить йому на праві власності);
o субсидіарна повна (необмежена) відповідальність учасників товариства за зобов'язаннями останнього; при цьому учасники товариства відповідають перед кредиторами останнього як солідарні боржники;
o обмежений рух учасників; зміна складу учасників можлива за умов:
а) відступлення частки учасника (її частини) іншим учасникам або третім особам за згодою усіх учасників;
б) правонаступництва У разі реорганізації учасника-юридичної особи чи спадкування у разі смерті учасника-фізичної особи, якщо решта учасників товариства дала згоду на вступ до товариства таких учасників;
в) виходу учасників товариства, про що він має заздалегідь повідомити (за три місяці - якщо товариство було створено не на невизначений строк, за шість місяців - лише за наявності поважних причин, якщо товариство було створене на визначений строк);
г) виключення учасника з повного товариства, що може мати місце у разі, якщо учасник систематично не виконує свої обов'язки чи перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства;
д) виділення частки учасника-боржника на вимогу його кредиторів;
o наявність законодавче встановлених обмежень для учасників конкурувати з повним товариством (тобто здійснювати від свого імені та в своїх інтересах угоди, однорідні з цілями діяльності товариства, а також брати участь у будь-яких товариствах, крім акціонерного, які мають однорідну з повним товариством мету діяльності); порушення зазначених заборон вимагає від учасника товариства компенсувати збитки, заподіяні товариству такими діями;
o заборона звернення стягнення на частку учасника повного товариства за його власними зобов'язаннями;
o можливість ліквідації повного товариства на вимогу кредиторів одного з учасників, якщо товариство відмовляється виділити частку учасника-боржника для задоволення вимог кредиторів.
До позитивних рис повних товариств належать
для учасників:
o простота створення;
o наявність одного установчого документу - установчого договору;
o незначний ступінь регулювання з боку держави внутрішніх відносин у товаристві та визначення цих відносин установчим договором;
o відсутність законодавчих вимог до розміру статутного фонду товариства;
o простота управління, що здійснюється самими Учасниками, та відповідно - відсутність органів товариства, що ускладнює і збільшує вартість управління справами;
для кредиторів:
o значні можливості повного покриття заборгованості товариства за рахунок майна останнього, а у разі його недостатності - за рахунок майна учасників;
o можливість звернутися за відшкодуванням покритого майном товариства боргу останнього до будь-якого з учасників (усіх або частини учасників, що володіє (володіють) на праві власності не обхідним для цього майном.
До негативних рис для учасників повного товариства належать;
o необмежена субсидіарна (додаткова) відповідальність за зобов'язаннями товариства;
o солідарний характер такої відповідальності;
o заборона конкурувати з товариством;
o складний порядок виходу з товариства (необхідність попередження про вихід щонайменше за три місяці, а у разі, якщо товариство було створене на визначений строк, - за шість місяців і за наявності для цього поважних причин);
o ризик виключення з товариства учасника, що не виконує покладені на нього обов'язки.
Наступною організаційно-правовою формою, в якій може здійснюватися інвестування, є командитні товариства, в яких також переважають особисті елементи над майновими, хоча і меншою мірою, ніж у повному товаристві. Правове становище командитного товариства визначається статтями 75-83 Закону України "Про господарські товариства" (а також статтями 1-23, що регулюють діяльність усіх видів господарських товариств).
Коротко визначити характерні риси командитного товариства за українським законодавством можна таким чином:
o господарська організація корпоративного типу;
o різновид господарського товариства;
o наявність статусу юридичної особи;
o обов'язковість одного установчого документу - установчого договору;
o наявність власного майна, що формується за рахунок вкладів учасників, виробленої продукті, отриманих доходів та майна/коштів, набутих на інших законних підставах;
o відсутність законодавчих вимог до розміру. статутного фонду та порядку його формування (ці питання регулюються установчим договором);
o наявність двох категорій учасників, як мінімум, по одному учаснику кожної категорії: а) повних учасників (правове становище яких аналогічне правовому становищу учасників повного товариства) вкладників (які в управління справами не беруть участі і ризик яких за зобов'язаннями товариства обмежений розмірами сплаченого вкладу; сукупна частка вкладників обмежується 50 відсотків статутного фонду товариства);
o відсутність органів товариства, оскільки управління справами здійснюється повними учасниками;
o порядок управління справамитовариства (зокрема, у тому разі якщо в товаристві двоє і більше повних учасників) визначається установчим договором;
o можливість реорганізації у повне товариство, якщо вибувають усі вкладники;
o обов'язкова ліквідація командитного товариства у разі вибуття з нього усіх повних учасників.
Наявність двох категорій учасників у командитному товаристві зумовлює порівняння їх правового становища як учасників-інвесторів.

 
 

Цікаве

Загрузка...