WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Об'єкти та суб’єкти приватизації державного майна - Реферат

Об'єкти та суб’єкти приватизації державного майна - Реферат

табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів і будинків відпочинку, які знаходяться на самостійних балансах).
Однак з метою захисту суспільних інтересів встановлено обмеження (заборона) щодо приватизації окремих категорій об'єктів. Так, за загальним правилом об'єкти, що мають загальнодержавне значення, не підлягають приватизації (до них, зокрема, відносяться майнові комплекси підприємств, основним видомдіяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення). Закон України "Про приватизацію державного майна" (ч. 2 ст. 5) визначає чотири категорії об'єктів, що мають загальнодержавне значення:
1) об'єкти, що забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність Держави, її економічну незалежність, та об'єкти Права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України;
2) об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей;
3) об'єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян внаслідок неконтрольованого виготовлення, використання чи реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв;
4} об'єкти, що забезпечують життєдіяльність держави в цілому.
Вичерпний перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України у формі відповідного закону (див.: Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації).
Щодо об'єктів, які мають загальнодержавне значення, але водночас потребують технічного переозброєння, відновлення виробництва та поліпшення фінансово-економічного стану (наприклад, підприємства Збройних Сил України) або об'єктів, діяльність яких вимагає контролю з боку держави з метою захисту суспільних інтересів протягом певного періоду, передбачена особлива процедура: можливість корпоратизації таких підприємств (тобто перетворення у відкриті акціонерні товариства) з наступним відчуженням фізичним та" юридичним особам, що можуть бути покупцями у процесі приватизації, не всіх, а частини акцій. У власності держави зберігається або контрольний пакет акцій (51 відсоток акцій або 50 відсотків і одна акція), чи 25 відсотків плюс одна акція, що забезпечує контроль (вирішальний чи значний) з боку держави за діяльністю таких акціонерних товариств.
Лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України приватизуються майнові комплекси, що належать до об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації до групи Г, в тому числі:
o підприємства-монополісти на ринку відповідних товарів України, визнані такими у встановленому порядку;
o підприємства військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою;
o підприємства, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України (при цьому перелік таких об'єктів затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України).
5. Суб'єкти приватизації державного майна
Суб'єкти приватизації це учасники приватизації, що мають відповідний для цього обсяг право- та дієздатності (правосуб 'єктності).
До суб'єктів приватизації належать: державні органи приватизації, покупці (їх представники), посередники.
Єдину систему державних органів приватизації становлять Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах та органи приватизації в Автономній Республіці Крим.
Державні органи приватизації здійснюють повноваження власника державного майна у процесі приватизації та відповідно до цього:
o розробляють проекти державних програм приватизації та передають їх на затвердження Верховній Раді України;
o змінюють у процесі приватизації організаційну форму державних підприємств;
o продають майно, що перебуває у державній власності, у процесі приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єктів незавершеного будівництва, а також акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств;
o створюють комісії з приватизації;
o затверджують плани приватизації державного майна, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;
o укладають угоди щодо проведення підготовки об'єктів приватизації та їх продажу, а також угоди Щодо проведення експертної оцінки вартості об'єктів приватизації;
o здійснюють ліцензування комісійної, представницької та комерційної діяльності з приватизаційними паперами;
o виступають з боку держави засновниками підприємств зі змішаною формою власності;
o контролюють виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна;
o здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.
Продаж майна, що є комунальною власністю, здійснюють органи, які створюються місцевими радами.
Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:
o фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства) за винятком працівників державних органів приватизації (крім випадків використання ними приватизаційних паперів); для спільної участі в приватизації громадяни можуть створювати господарські товариства, в тому числі з членів трудового колективу підприємства, що приватизується;
o юридичні особи, зареєстровані на території України, крім: а) юридичних осіб, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; б) органів державної влади; в) органів місцевого самоврядування; г) юридичних осіб, майно яких перебуває у комунальній власності; на покупців - юридичних осіб покладається обов'язок подати державному органу приватизації документ про розподіл статутного Ф9НДУ СЄРЄД учасників;
o юридичні особи інших держав.
Посередники - це такі учасники приватизаційного процесу, які обслуговують покупців у процесі приватизації державного майна або виконують окремі функції чи завдання державних органів приватизації щодо продажу, експертної оцінки державного майна тощо.
Розрізняють дві категорії посередників: фінансові посередники та оперативні посередники.
Фінансові посередники обслуговують обіг приватизаційних паперів, забезпечують функціонування та обслуговування ринку цих паперів, а також зниження ризику покупців при розміщенні вкладів в об'єкти приватизації. До них належать довірчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії,

 
 

Цікаве

Загрузка...