WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання інвестиційної діяльності та гарантії захисту інвестицій - Реферат

Державне регулювання інвестиційної діяльності та гарантії захисту інвестицій - Реферат

органами державної виконавчої влади й управління та включає: планування, визначення умов і виконання конкретних дій з інвестування бюджетних і позабюджетних
коштів.
Державне регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:
o системи податків з диференціацією суб'єктів і об'єктів оподаткування, податкових ставок і пільг;
o проведення кредитної та амортизаційної політики, в т. ч. шляхом прискорення амортизації основних фондів;
o подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
o державних норм, правил і стандартів;
o антимонопольних заходів;
o роздержавлення та приватизації державної власності;
o визначення умов користування землею, водою та Іншими природними ресурсами;
o політики ціноутворення;
o експертизи інвестиційних проектів будівництва;
o ліцензування спеціальних видів робіт у процесі здійснення інвестиційної діяльності в проектуванні, будівництві, вкладенні інвестицій за межі України;
o аналізу стану містобудування, прогнозування його розвитку;
o контролю за дотриманням інвестиційного законодавства , державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, інвестиційних програм і проектів будівництва, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів;
o інших заходів.
Державне регулювання у сфері інвестиційної діяльності здійснюється такими органами:
o Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України;
o Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою Міністрів цієї Республіки;
o місцевими державними адміністраціями;
o органами місцевого самоврядування;
o спеціально уповноваженими на це державними органами: Державним комітетом з будівництва та архітектури - у сфері будівництва; Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку - у сфері інвестування в цінні папери; Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами - при інвестуванні в об'єкти приватизації; Міністерством економіки - щодо реєстрації промислово-фінансових груп (далі ПФГ) та іншими міністерствами й відомствами.
4. Гарантії захисту інвестицій
Вкладення інвестицій здійснюється з метою отримання прибутку чи досягнення іншого соціального ефекту й тісно пов'язане з підприємницькою діяльністю, яка здійснюється на власний ризик і під власну відповідальність підприємця, з метою отримання ним прибутку.
Отже, інвестиційна діяльність пов'язана з певним ризиком для інвестора. Тому обсяг інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх (іноземних) значною мірою залежить від ефективності правових гарантій для інвестора, передбачених законодавством України та міжнародними договорами України, положення яких трансформовані у національне законодавство.
Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності та джерел інвестування, включаючи й іноземні інвестиції. Усім інвесторам (в т. ч. іноземним) забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкоджати управлінню інвестиціями, їхньому використанню та ліквідації
Правові гарантії захисту інвестиції, в т. ч. іноземних, поділяються на:
1) гарантії від зміни законодавства. Ці гарантії означають, що у разі погіршення умов інвестування проти умов укладених інвестиційних договорів на весь строк дії договору зберігають силу договірні умови (ч. 1 ст. 18 Закону "Про інвестиційну діяльність"); Закон "Про режим іноземного інвестування" (ст. 8) гарантує іноземному інвестору у разі погіршення умов інвестування застосування до іноземних інвестицій норм законодавства, що було чинним на момент вкладення інвестицій;
2) гарантії від примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів і посадових осіб. Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону "Про інвестиційну діяльність" і ст. 9 Закону "Про режим іноземного інвестування" інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані, до них також не можуть застосовуватися заходи, тотожні за наслідками.
Закон "Про інвестиційну діяльність" (ч. 2 ст. 18) і ст. 9 Закону "Про режим іноземного інвестування" забороняє державним органам поза межами їхньої компетенції втручатися в інвестиційну діяльність;
3) гарантії відшкодування збитків інвесторам. У разі порушення державними або іншими органами прав інвесторів та інших учасників інвестиційної діяльності, завдані цим збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі названими органами (ч. 2 ст. 18 Закону "Про інвестиційну діяльність", ст. 10 Закону "Про режим іноземного інвестування").
4) гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності передбачають:
а) заборону примусового припинення чи зупинення інвестиційної діяльності, крім визначених законом випадків і причин;
б) гарантування інвестору: права приймати рішення про припинення інвестицій (з відшкодуванням іншим учасникам інвестиційної діяльності втрат від цього) права на повернення вкладених коштів і отриманого від цього прибутку передбаченими законом способами, а щодо іноземних інвестицій - закріплення за іноземним інвестором права на повернення не пізніше шести місяців від дня припинення діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті іноземного інвестування в сумі фактичного внеску, але з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестицій (ст. 21 Закону "Про інвестиційну діяльність", ст. 11 Закону "Про режим іноземного інвестування");
5) гарантії використання доходів, прибутків та інших сум, отриманих в результаті інвестування. Інвесторам гарантується право вільного використання отриманих від інвестування прибутків (доходів) після сплати передбачених законодавством податків та інших обов'язкових платежів, в т. ч. іноземним інвесторам - право безперешкодного та негайного переказу за кордон сум отриманого прибутку (після сплати податків та інших обов'язкових платежів) та інших коштів в іноземній валюті, якщо вони одержані на законних підставах;
6) гарантії судового захисту прав та законних інтересів інвесторів у разі їх порушення будь-якою особою. Пов'язані з інвестуванням спори, в т. ч. спори між іноземними інвесторами та державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій, розглядаються в судах України, усі інші спори за участю іноземних інвесторів розглядаються в судах України або за домовленістю сторін у третейських судах, в т. ч. за кордоном.

 
 

Цікаве

Загрузка...