WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Банківське інвестиційне кредитування - Реферат

Банківське інвестиційне кредитування - Реферат

можливостей.
До кредитування витрат з технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих підприємств приймаються тільки високоефективні заходи, що забезпечують:
* прискорення науково-технічного прогресу;
* розвиток наукомістких галузей;
* випуск нової високоефективної продукції;
* суттєве підвищення якості продукції;
* підвищення продуктивності праці і скорочення чисельності працюючих;
* розширення виробництва товарів і платних послуг населенню.
При цьому в обов'язковому порядку повинні дотримуватися такі вимоги:
* тривалість здійснення витрат не повинна перевищувати нормативну, а за відсутності норм не повинна перевищувати 2 роки;
* продукція, що передбачена до випуску в результаті здійснення заходів, які кредитуються, повинна відповідати світовому рівню або перевершувати його, бути конкурентоспроможною на світовому ринку і відповідати всім вимогам для реалізації за вільноконвертовану валюту.
Установи банку України приймають на розгляд також заявки на кредитування інноваційних (пов'язаних з підвищеним господарським і фінансовим ризиком) заходів підприємств, але лише за умови, якщо проект, що кредитується, спрямований на:
" впровадження у виробництво новітніх високоефективних наукових розробок (у тому числі по повному циклу), які відповідають світовому рівню, вперше освоюються в серійному та масовому виробництві й орієнтовані на виробництво продукції на експорт, а також суттєво підвищують результативність праці і знижують матеріаломісткість продукції;
" придбання науково-технічної продукції, що призначена для інтенсифікації і технологічного оновлення виробництва;
" реалізацію винаходів і високоефективних раціоналізаторських пропозицій;
" прискорення впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, які сприяють виробництву товарів світового рівня.
При кредитуванні витрат на організацію випуску нової продукції по повному циклу витрат (від науково-технічних розробок і створення дослідних взірців до серійного випуску продукції) довгострокові кредити надаються установами банку на здійснення планових витрат і витрат, необхідність в яких виникає в ході виконання плану.
Об'єктами кредитування є витрати на:
* придбання науково-технічної продукції з усього комплексу робіт чи окремих її видів;
* проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і дослідно-технологічних робіт, виготовлення і випробування дослідних взірців нової техніки і продукції;
* підготовку серійного виробництва, виготовлення установочної партії, підготовку і проведення державної атестації продукції.
При цьому треба мати на увазі, що інвестиційний кредит надається тільки на ті витрати, які не списуються на собівартість продукції (останні мають кредитуватися за рахунок короткострокових позичок).
4. Ціна інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють
Ціна інвестиційного кредиту - це відсоткова ставка, яка передбачається у кредитному договорі з урахуванням: терміну користування позичкою; заходу, що кредитується; забезпечення своєчасності розрахунків позичальника за раніше одержаними позичками та ступеня ризику. Найчастіше вона буває регульованою (плаваючою) за умови щорічного перегляду в бік зростання або зниження.
На рівень відсоткових ставок за інвестиційними кредитами впливають такі фактори:
* зміна відсотків за депозитами;
* офіційно оголошений індекс інфляції;
* можливості одержання довгострокового інвестиційного кредиту в інших банках на більш пільгових умовах;
* характер партнерських взаємовідносин із позичальником, його фінансове становище, тривалість та міцність зв'язків;
* альтернативні варіанти вкладення (інвестування) коштів в інші активи з метою одержання максимального доходу;
* можливий ризик кредитування, особливо інноваційних проектів;
* витрати з оформлення позички та проведення банківського, моніторингу;
* розмір позички;
* строк позички та інші фактори.
Відсотки за інвестиційними позичками сплачуються за фактичну кількість днів користування позичкою і нараховуються на суму залишку заборгованості за позичкою:
С% = ( В к · З к · Д ) / (360 · 100%),
де С% - сума нарахованих відсотків;
В к - відсоток за кредит;
З к - поточна заборгованість за кредитом;
Д - кількість днів у поточному періоді
У розвинутих країнах використовують такі методи розрахункувідсоткових ставок.
1. Нарахування відсотків за принципом "вартість плюс". При нарахуванні відсотків банк повинен керуватися вартістю залучених коштів та операційними витратами банку. Це означає, що банки встановлюють ставку за кредит за принципом "вартість плюс" на основі таких компонентів:
* вартість залучення відповідних ресурсів для банку;
* банківські операційні витрати;
* компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов'язань позичальника;
* бажана маржа прибутку за кожним кредитом для здійснення достатніх виплат на користь акціонерів банку.
Таким чином, модель нарахування відсотків мас такий вигляд:
Відсоткова ставка за кредит
= Вартість залучення
відповідних ресурсів для банку
+ Банківські
операційні витрати
+ Компенсація банку за рівень ризику невиконання зобов'язань позичальника
+ Бажана маржа прибутку банку
Кожен із наведених компонентів може бути вираженим у формі річних відсотків відносно суми кредиту. Наприклад, у банк надійшла заявка на одержання кредиту. Банк може залучити кошти на депозит під 10 % річних, операційні витрати на аналіз, видачу та контроль оцінюються в 2 %. Кредитне управління може рекомендувати добавити 2 % для компенсації ризику за несвоєчасне погашення кредиту, крім того встановлюють на рівні 1 % бажану маржу прибутку.
Таким чином, банк запропонує кредит позичальнику за ціною 15 % (10 % + 2 % + 2 % + 1 %).
2. Модель цінового лідерства. Одним із недоліків моделі "вартість плюс" є те, що банк повинен точно знати свої витрати для нарахування відсотків без урахування фактора конкуренції з боку інших кредиторів. Тому в банківській практиці з'явилась нова модель - "цінового лідерства", в основі якої лежить базова, або довідкова ставка "прайм-рейт", що є найнижчою відсотковою ставкою, яку пропонують найбільш кредитоспроможним клієнтам за короткостроковими кредитами. Ставка "прайм-рейт" щорічно розраховується за формулою простої (незваженої) середньої арифметичної з індивідуальних ставок групи провідних банків.
Фактична ставка за кредит будь-якому конкурентоспроможному позичальнику нараховуватиметься за такою формулою:
НАДБАВКА
Відсоткова ставка за кредит
= Базова ставка, або прайм-рейт, включаючи бажану маржу банку
+ Премія за ризик невиконання зобов'язань, яка виплачується не першокласними банками Премія за ризик, пов'язаний зі строковістю, яка виплачується за довгостроковими кредитами
Ця модель найбільш притаманна інвестиційним позичкам, бо включає премію за ризик, пов'язаний зі строковістю кредиту, оскільки за довгостроковими кредитами банки можуть понести більші збитки, ніж за короткостроковими. Розмір премій за ризик визначається банком у кожному конкретному випадку окремо, для чого складають такі таблиці (див. табл. 2.1):
Таблиця 2.1
Категорія ризику
Премія за ризик, %
1.
Відсутність ризику
0,00
2.
Мінімальний ризик
0,25
3
Стандартний ризик
0,50
4.
Особливий ризик
1,50
5.
Ризик вище стандартного
2,50
6.
Сумнівний кредит
5,00
Наприклад: підприємець бере кредит строком на 3 роки на купівлю обладнання. Ставка за такий кредит становитиме на рівні 14% (10% - базова ставка, або прайм-рейт, плюс 2 % за ризик, непогашення позички та 2 % за ризик, пов'язаний зі строковістю кредиту).

 
 

Цікаве

Загрузка...