WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційне кредитування в Україні європейським банком Реконструкції та Розвитку - Реферат

Інвестиційне кредитування в Україні європейським банком Реконструкції та Розвитку - Реферат

банк-учасник утримує щонайменше 5 % власності, або їхнім керівникам і службовцям ("інсайдер"), не повинна перевищувати 20 % власного капіталу;
6) загальна сума кредитів, наданих усім інсайдерам, не повинна перевищувати 30 % власного капіталу;
7) загальна сума кредитів і позабалансових зобов'язань, наданих одному позичальнику (враховуючи його дочірні підприємства та інші споріднені структури), не повинна перевищувати 25 % власного капіталу;
8) відношення загальних активів до власного капіталу (включаючи сплачений статутний фонд, резерви та емісійний фонд) не повинно перевищувати 8 %;
9) питома вага коштів від будь-якої юридичної та фізичної особи у загальній сумі ліквідних активів (визначених вище) не повинна перевищувати 35 %;
10) питома вага коштів, залучених на небанківському ринку, в загальній сумі залучених коштів не повинна бути меншою ніж 60 %;
11) повинні бути сформованими належні страхові резерви на покриття сумнівної заборгованості;
12) мінімальна сума сплаченого статутного фонду і резервів повинна бути не меншою ніж З 309 600 дол. США (за висновком належної аудиторської перевірки фінансової звітності за останній звітний період, проведеної згідно з МСБО);
* готувати квартальну і річну консолідовану фінансову звітність згідно з МСБО, причому річна консолідована фінансова звітність повинна пройти аудиторську перевірку міжнародне визнаною бухгалтерською фірмою, прийнятною для ЄБРР, а квартальна консолідована звітність повинна готуватися згідно з МСБО з того часу, як це стане практично можливим у рамках поточної програми НБУ з переведення підзвітних йому українських банків на МСБО;
* узяти на себе зобов'язання перед НБУ щодо збереження належного фінансового стану і забезпечення результатів операційної діяльності, які визначені вище;
* стосовно МСП - створити окремий відділ, забезпечений належно підготовленими спеціалістами з середньострокового фінансування, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів МСП;
* стосовно ММП - створити відділ ММП, забезпечений належно підготовленими кадрами, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів ММП;
* узяти на себе зобов'язання перед позичальником щодо створення протягом першого року участі системи фінансового аудиту використання коштів субкредитів МСП та проходити в рамках проекту аудиторську перевірку згідно з МСБО, яку здійснюватимуть для банку міжнародні аудитори.
II. ЄБРР має право встановлювати додаткові критерії відбору відносно до будь-якої банківської установи.
III. ЄБРР і НБУ спільно переглядатимуть статус будь-якого банку-учасника, стосовно якого виникатимуть обґрунтовані причини вважати, що він не відповідає всім критеріям відбору, визначеним вище у пункті І, із залученням будь-якої інформації, яку вони вважатимуть доцільною, зокрема його квартальної консолідованої фінансової звітності та річного звіту зовнішніх аудиторів. Якщо за результатами такого перегляду ЄБРР дійде висновку, що відповідний банк-учасник не відповідає повністю критеріям відбору, визначеним вище у пункті І, статус банка-учасника для даної банківської установи призупиняється, після чого НБУ припиняє видачу їй коштів. Ця заборона скасовується, коли згадана банківська установа переконає ЄБРР, що вона повністю відповідає і відповідатиме надалі всім вимогам, викладеним вище у пункті І.
Вимоги ЄБРР до МСП - позичальників, проектів і позик.
МСП - позичальник:
1) повинен бути зареєстрованим в Україні юридичною особою і належати до приватного сектору або контролюватися ним;
2) повинен бути платоспроможним та життєздатним з комерційної точки зору;
3) повинен мати не більше ніж 500 постійних працівників;
4) не може бути компанією, пов'язаною із банком-учасником (БУ), який надає позику:
5) не може вносити суттєвих змін до своїх установчих документів (щодо структури акціонерів, виду діяльності тощо) без згоди БУ впродовж усього строку кредиту;
6) повинен бути зі одним обмежувати розмір дивідендів відповідно до зобов'язань щодо обслуговування боргу:
7) активи підприємства перед впровадженням проекту повинні становити не більше ніж 4 000 000 цол. США (на основі відновленої вартості, без урахування вартості землі та будівель):
8) співвідношення "Борг / Капітал" (з урахуванням позики) до та протягом строку впровадження проекту не повинне перевищувати 70 : ЗО;
9) значення коефіцієнта обслуговування боргу для субпроекту і бенефіціант малих та середніх підприємств як при визначенні
рентабельності проекту, так і під час його впровадження повинно бути не меншим ніж 1,5.
Вимоги до проекту:
1) кожен проект затверджується на основі оцінки, проведеної БУ та кредитним радником ЄБРР, включаючи перегляд детального бізнес-плану;
2) проект повинен, у найгіршому випадку, мати позитивну чисту теперішню вартість при ставці дисконту, яка щонайменше урівнювала б майбутні грошові надходження з вартістю кредиту, включаючи відсотки та інші збори;
3) проект повинен бути розроблений із дотриманням відповідних нормативів щодо охорони здоров'я, навколишнього середовища та безпеки праці, зокрема згідно з чинним екологічним законодавством України і природоохоронними вимогами та екологічними процедурами ЄБРР;
4) проект не повинен бути пов'язаним з ігровим бізнесом, виробництвом тютюнових виробів, міцних (із вмістом алкоголю більше 15 %) напоїв, зброї та військового спорядження, а також товарами та діяльністю, занесеною до Природоохоронного списку ЄБРР;
5) мінімальний розмір проекту - 180 000 дол. США;
6) максимальний розмір проекту - 4 000 000 дол. США;
7) бенефіціант або спонсор повинен внести щонайменше ЗО % від вартості проекту з власних коштів (включаючи значну суму в грошовій формі);
8) закупівля товарів і послуг повинна здійснюватися відповідно до правил ЄБРР з тим, щоб товари та послуги купувалися за ринковими цінами та за принципом тендеру, і щоб рішення про капітальні інвестиції приймалися з урахуванням ефективності вкладення коштів на конкурентних засадах.
Вимоги до позики:
1) фінансування у доларах США надаватиметься для:
а) довгострокового фінансування засобів виробництва і пов'язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;
б) короткострокового фінансування витрат на імпортовану сировину і запасні частини для подальшої переробки або використання у виробництві;
в) фінансування лізингу;
г) короткострокового фінансуванняекспортних контрактів;
2) позики не надаватимуться для покриття існуючих зобов'язань приватних підприємств перед БУ або для інвестицій у цінні папери;
3) щодо інвестиційних проектів, ретроактивне фінансування може становити до 35 % суми позики для періоду не більше 3 місяців до схвалення позики;
4) застава, запропонована бенефіціантом як забезпечення субкредиту, повинна покрити щонайменше 120% позики; вона не може передаватися у заставу третім особам до повного повернення позики;
5) бенефіціант повинен підтримувати страхування застави у повному обсязі на весь строк кредиту;
6) мінімальний розмір позики - 125 000 дол. США;
7) максимальний розмір позики - найменша сума із зазначених нижче:
а) 2 500 000 дол. США, при цьому загальна непогашена сума позик одному позичальнику, враховуючи непогашені суми мікро-та мінісубкредитів (або групі позичальників, пов'язаних між собою) не повинна перевищувати 5 000 000 дол. США;
б) 20 % капіталу БУ;
в) 70 % загальної

 
 

Цікаве

Загрузка...