WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційне законодавство - Реферат

Інвестиційне законодавство - Реферат

сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997 р., Закон СРСР "Про кооперацію в СРСР" від 26 травня 1988 р., "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 р. (визначає антимонопольні заходи у сфері підприємницької діяльності, в т. ч. щодо корпоративних її форм);
o правове регулювання інноваційної діяльності: поняття інноваційної діяльності та форми її здійснення визначаються Законом України "Про інвестиційну діяльність" (ст. 3), а пільги щодо оподаткування інноваційної діяльності Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (п. 7.14 ст. 7); питання створення та діяльності Державного інноваційного фонду регулюються постановами Кабінету Міністрів України "Про створення Державного інноваційного фонду" від 18 лютого 1992 р. № 77 та "Питання Державного інноваційного фонду" від 2 березня 1998 р. № 243, яким затверджено Положення про цей фонд; правове становище технопарків та інноваційних структур регулюються Положенням про порядок створення та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 546.
Однак важливість і складність інноваційної діяльності потребує спеціального правового регулювання в межах спеціального закону, в зв'язку з чим розроблено проект Закону України "Про інноваційну діяльність", який перебуває на розгляді у Верховній Раді України;
o правове регулювання лізингу: основним нормативним актом, що регулює пов'язані з лізингомвідносини є Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р.;
o особливості інвестиційної діяльності в окремих галузях народного господарства.
2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
Інвестиційно-правові норми - це встановлені компетентними органами в офіційному порядку і зафіксовані в спеціальних правових документах індивідуально не персоніфіковані правила здійснення інвестиційної діяльності як різновиду господарської діяльності.
Інвестиційно-правові норми - це різновид господарсько - правових норм. Отже, їм притаманні ті самі ознаки, що і господарсько-правовим нормам:
o частина інвестиційно-правових норм звичайна за своєю структурою, тобто ці норми складаються з гіпотези, диспозиції та санкції;
o однак більшість інвестиційно-правових норм відрізняється неповною структурою. До них належать:
норми-принципи (в яких визначаються принципи здійснення інвестиційної діяльності, укладання інвестиційних договорів тощо);
норми-заборони, в яких відсутні санкції (що містяться в інших нормативних актах);
компетенційні норми - наприклад, щодо визначення компетенції Держбуду України, управлінь містобудування та архітектури на місцях, центрів ліцензування тощо;
техніко-економічні норми (визначають порядок здійснення певних технологічних процесів або параметри здійснення господарської, в т. ч. інвестиційної, діяльності).
До техніко-економічних норм належать:
ДСТ- державні стандарти, які встановлюють організаційно-методичні та загально-технічні вимоги до об'єктів інвестування, в т. ч. будівництва та промисловості продукції будівельного призначення, забезпечуючи їхню розробку, виробництво (виготовлення) та експлуатацію (використання); затверджуються відповідним господарським міністерством, відомством, а у сфері будівництва - Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбудом України);
ДБН - державні будівельні норми - розробляються на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування (вишукування, проектування, зведення, реконструкції, планування та забудови населених пунктів і територій), а також у галузі організації, технології, управління та економіки будівництва - затверджуються Держбудом України;
ВБН - відомчі будівельні норми - розробляються зацікавленими відомствами за погодженням з Держбудом України за відсутності ДБН, а також у разі необхідності встановлення вимог, що перевищують або доповнюють вимоги ДБН, з урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств цього відомства;
РБН - регіональні будівельні норми - містять регіональні правила забудови населених пунктів і територій; розробляються місцевими державними адміністраціями за погодженням з Держбудом України;
ТУ - технічні умови - встановлюють вимоги до конкретних видів промислової продукції будівельного та іншого призначення, її використання, пакування, маркування, приймання, контролю та випробування, транспортування та зберігання; затверджуються заінтересованими організаціями за погодженим з Держбудом України або іншим відомством до сфери якого належить організація виробництва відповідної продукції.
До інвестиційно-правових норм з неповною структурою належать також рекомендаційні норми (в сучасних умовах розвитку ринкових відносин набувають особливого значення); їхня суть полягає в тому, що держава рекомендує певний порядок дій для суб'єктів інвестиційної діяльності (в т. ч. у сфері капітального будівництва), але не наполягає на ньому.
Прикладом таких актів є: Положення про підрядні контракти в будівництві України, затверджені науково-технічною радою Держкоммістобудування, (протокол № 9 від 15 грудня 1993 р.); з питання застосування санкцій за порушення договірних будівельних зобов'язань - Правила про договори підряду на капітальне будівництво, затверджені постановою Радою Міністрів СРСР від 26 грудня 1987р. № 1550 - щодо регульованих договорів (тобто таких, які укладаються не на підставі державного замовлення); зразки внутрішніх документів відкритого акціонерного товариства (Статут відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ), Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду ВАТ, Положення про фонди ВАТ, Положення про спостережну раду ВАТ тощо), затверджені розпорядженням Фонду державного майна України від 5 травня 1996 р. № 71-р., Примірний договір фінансового лізингу та Примірний інноваційний договір, що передбачає застосування фінансового лізингу, розроблені та затверджені Міністерством у справах науки і техніки (наказ від З березня 1998 р. № 59) і зареєстровані у Міністерстві юстиції 26 березня 1998 р. за № 204/2644.

 
 

Цікаве

Загрузка...