WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційне законодавство - Реферат

Інвестиційне законодавство - Реферат

діяльності), що мають форму господарського товариства тощо.
Аналогічно діють у сфері інвестування інші нормативні акти господарського законодавства.
Спеціальне інвестиційне законодавство - це система нормативних актів, які спеціально присвячені регулюванню інвестиційної діяльності та відносини, що складаються між її суб'єктами. Своєю чергою спеціальне інвестиційне законодавство складається з загальної й особливої частин.
Перша (загальна частина) містить нормативні акти, що стосуються однаковою мірою всіх суб'єктів інвестиційного права, видів і стадій інвестиційної діяльності, а також галузей народного господарства, в яких здійснюється інвестування та встановлюються інвестиційні договірні відносини. Стрижнем загальної частини спеціальногоінвестиційного законодавства є Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 серпня 1991 р. Це основний кодифікаційний акт, який визначає правові й економічні основи інвестиційної діяльності в Україні, а саме:
o розкриває поняття "інвестиції" (ст. 1), "інвестиційна діяльність" (ст. 2);
o визначає види та форми інвестицій та інвестиційної діяльності (статті 1-3 );
o дає поняття капітальних вкладень (ст. 1), визначає їхні джерела (ст. 10);
o визначає об'єкти інвестування (ст. 4);
o дає визначення понять "суб'єкти інвестиційної діяльності", "інвестор" (ст. 5), закріплює їхні основні права (ст. 7) та обов'язки (ст. 8);
o визначає договір як правову форму взаємовідносин між суб'єктами інвестиційної діяльності (ст. 9);
o визначає правові форми державного регулювання в сфері інвестування (ст. 12);
o закріплює порядок прийняття рішень щодо загальноукраїнських (республіканських) інвестицій (ст. 13);
o визначає принципи державного замовлення на капітальне будівництво (ст. 14);
o закріплює основні засади державної експертизи інвестиційних проектів будівництва (ст. 15);
o визначає принципи ціноутворення в сфері інвестиційної діяльності (ст. 17);
o закріплює державні гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності (ст. 18) та захисту інвестицій (ст. 19);
o визначає умови припинення інвестиційної діяльності (ст. 21) та основні засади відповідальності її суб'єктів.
Друга (спеціальна) частина включає нормативні акти, що регулюють особливості здійснення інвестиційної діяльності та функціонування її суб'єктів у певних галузях економіки (сільському господарстві, транспорті, промисловості тощо), сферах інвестиційної діяльності (проектуванні, будівництві, містобудуванні, приватизації державного майна, здійсненні лізингових операцій, інноваційній діяльності, кредитуванні, матеріально-технічному забезпеченні, страхуванні інвестиційних, у т. ч. будівельних ризиків), чи за участю окремих суб'єктів (іноземне інвестування).
Особлива частина інвестиційного законодавства складається з таких розділів:
o правове регулювання капітального будівництва: до цього розділу відносяться нормативні акти, які регулюють особливості правового становища проектних і будівельних підприємств та органів управління будівельним комплексом (наприклад, Декрет Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів" від 19 лютого 1993 р.1; Закон України "Про основи містобудування" від 16 листопада 1992р., який визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в Україні та спрямований на формування повноцінного життєвого середовища; постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської ради народних депутатів, відділу містобудування та архітектури районної, районної й у містах Києві та Севастополі державної адміністрації" від 29 лютого 1996 р., а також особливості договірних відносин у сфері проектування та будівництва (глава 29 Цивільного кодексу України "Підряд на капітальне будівництво", постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві" від 1 вересня 1998 р. № 1369, Положення про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції, затверджені постановою Державного комітету СРСР з науки та техніки від 19 листопада 1987 р. № 4355 та інші);
o правовий режим іноземного інвестування: основним нормативним актом цього розділу є Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. (який визначає особливості правового режиму іноземного інвестування, в т. ч. дає визначення основним термінам - іноземні інвестиції, іноземні інвестори, підприємство з іноземними інвестиціями), а також видані на підставі цього Закону підзаконні нормативні акти;
o правове регулювання інвестування в процесі приватизації державного майна: до цього розділу входять закони України: "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 р. (в редакції Закону від 19 лютого 1997 р.), "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 квітня 1992 р., що діє в редакції Закону від 15 травня 1996 р., "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10 липня 1996 р., та Указ Президента України "Про Державну програму приватизації на 1999 р." від 12 лютого 1999 р. ці нормативні акти визначають принципи та порядок інвестування в процесі приватизації державного майна;
o корпоративна форма інвестування: основними нормативними актами цього розділу є закони України: "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. (зокрема ст. З цього Закону, що визначає правове становище господарських об'єднань); "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 травня 1991 р. та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 травня 1996 р. (визначають правовий режим цінних паперів, основні засади державного регулювання діяльності їх емітентів та особливості обігу цих паперів), "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. (визначають правове становище цих організацій), "Про оренду державного і комунального майна" від 14 березня 1995 р. (визначають правові засади створення та діяльності орендних підприємств), "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 р., "Про

 
 

Цікаве

Загрузка...