WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційне законодавство - Реферат

Інвестиційне законодавство - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Інвестиційне законодавство
ПЛАН
1. Поняття та система інвестиційного законодавства
2. Поняття та види інвестиційно-правових норм
1. Поняття та система інвестиційного законодавства
Інвестиційна діяльність як різновид господарської діяльності має свою нормативну основу - інвестиційне законодавство.
Інвестиційне законодавство - це сукупність нормативних актів, що регулюють інвестиційні відносини - щодо безпосереднього здійснення інвестиційної діяльності і щодо керівництва такою діяльністю.
Як законодавчий інститут інвестиційне законодавство є підсистемою (підгалуззю) господарського законодавства. Йому притаманні риси, характерні як для законодавства взагалі, так і для господарського законодавства зокрема:
o розгалуженість і велика кількість нормативних актів. Об'єктивні причини цього - складність відносин у сфері інвестиційної діяльності, динамізм самої діяльності та її правового регулювання; суб'єктивні причини - недостатня увага до оптимізації інвестиційного законодавства з боку держави та численні експерименти в сфері інвестиційної діяльності, кожний з яких має своє правове забезпечення;
o наявність в системі інвестиційного законодавства значної кількості нормативних актів обмеженої сфери дії: відомчих (зокрема, виданих функціональним відомством - Державним комітетом у справах містобудування, архітектури та житлової політики України (Держбудом України) і локальних (установчих та внутрішніх документів суб'єктів інвестиційної діяльності, укладених між ними інвестиційних договорів, в т. ч. договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних, будівельних і пов'язаних з ними робіт, договорів на постачання будівельних матеріалів і устаткування, договорів лізингу тощо) .
o відсутність інвестиційного кодексу - роль кодифікаційного нормативного акту відіграє Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р., що є стрижнем інвестиційного законодавства;
o присутність нормативних актів СРСР, які застосовуються відповідно до постанови Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня 1991 р. (наприклад, Правила про договори підряду на капітальне будівництво, затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 26 грудня 1987 р. № 15502) та ін.;
o присутність дореформених нормативних актів, що значною частиною суперечать основним засадам правового регулювання в умовах запровадження ринкових відносин в економіку України (наприклад, гл. 29 Цивільного кодексу, згадані Правила про договори підряду на капітальне будівництво та ін.).
Система інвестиційного законодавства - це розташування масиву інвестиційно-правових норм із урахуванням зв'язків і залежностей між ними.
Як підгалузь господарського права інвестиційне право базується на господарському законодавстві, до системи якого входять нормативні акти загальної сфери дії, що регулюють господарську діяльність (вт. ч. пов'язану з інвестуванням) і функціонування її суб'єктів незалежно від видів і сфер цієї діяльності, а саме: Конституція України, кодекси: Цивільний, Господарський процесуальний, Земельний та ін., закони України: "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про оренду державного та комунального майна", "Про страхування", "Про поставки продукції для державних потреб", "Про приватизацію державного майна", Закон СРСР 1988 р. "Про кооперацію в СРСР", укази Президента України: "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 11 травня 1994 р "Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади" від 12 березня 1996 р., декрети Кабінету Міністрів України: "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" від 15 грудня 1992 р., "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 р., постанови Кабінету Міністрів України: "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 25 травня 1998р. № 740, "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" від 3 липня 1998 р. № 1020 та інші, відомчі нормативні акти, видані на підставі зазначених законів, указів, декретів і постанов. Зокрема, в сфері інвестиційного права діють:
- положення Конституції України щодо: забезпечення державою соціального орієнтування економіки України (ст. 13); права громадян України володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (право приватної власності), а також користуватися об'єктами права державної та комунальної власності (ст. 41); права на підприємницьку діяльність (ст. 42); основних засад законодавчого регулювання відносин у сфері економіки (пункти 5, 7, 8, 9 ст. 91) та ін.;
- положення кодексів: Цивільного (щодо правосуб'єктності учасників майнових відносин, зобов'язальне право (глави 14-19 та ін.); Господарсько-процесуального кодексів - щодо порядку укладення господарських договорів (статті 10-11) і розгляду (вирішення) господарських спорів; Кодексу законів про адміністративні правопорушення (гл. 8 - адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві, гл. 13 - адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції і метрології тощо), Земельного кодексу - щодо використання земельних ділянок під забудову (статті 62, 68, 69) та ін.;
- положення Законів України: "Про власність" - щодо регулювання відносин власності, права повного господарського відання на інвестиції, проектну та будівельну продукцію; "Про підприємства
в Україні" - щодо визначення видів, організаційно-правових форм підприємств, в т. ч. Будівельного комплексу, їхні права і обов'язки, договірного характеру взаємовідносин між підприємствами, в т. ч. за реалізації проектної та будівельної продукції; "Про підприємництво" - щодо визначення основних засад здійснення підприємницької діяльності, в т. ч. у сфері інвестування; "Про господарські товариства" - щодо особливості створення і діяльності суб'єктів господарювання (в т.ч. інвестиційної

 
 

Цікаве

Загрузка...