WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Сучасна аграрна політика української держави - Курсова робота

Сучасна аграрна політика української держави - Курсова робота

реформи в Україні. До авторів, які досліджують проблеми реформування аграрних відносин можна віднести В.З. Янчука, В.І. Андрейцева, В.І. Сямчука, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульгу, Н.І. Титову та інших вчених 10 .
Потрібно також зазначити, що аграрно-правовою наукою активно повинні використовуватися такі методи дослідження, як метод історизму та метод порівнювальногоправознавства. Це створить можливості для ефективного виконання наукового аграрного права України своїх функцій, особливо евристичної, пізнавальної, інтерпритаційної, методологічної, прогностичної.
Важливим напрямом у розвитку аграрно-правової науки є також її подальший взаємозв'язок і взаємопроникнення з іншими галузями наукових знань, але не тільки юридичних наук, але й інших суспільних і природничих наук. Наукою аграрного права України мають використовуватись знання, відкриті історичною, економічною та іншими науками, для виконання евристичної функції, тобто для відкриття нових знань з метою розробки доцільних рекомендацій щодо подальшого розвитку правового регулювання аграрних відносин 10 .
Аграрно-правова наука повинна дослідити нові суспільні відносини, що виникають в аграрному секторі економіки, розробити основні засади нових правових інститутів. Все це має бути спрямовано на реформування аграрних відносин в нашій державі.
Саме завдяки аграрно-правовим науковим дослідженням, мають бути вироблені рекомендації до вдосконалення нових правових інститутів аграрного права.
Наука аграрного права має розробити основні засади і стратегії земельної та аграрної реформи, їх правового забезпечення. Аграрно-правові наукові дослідження мають бути спрямовані на визначення ролі земельної реформи в аграрних ринкових перетвореннях та її місця в аграрній реформі.
Важливу роль відіграє наука аграрного права у з'ясуванні змісту, стратегії та етапів розвитку аграрної реформи.
Слід також зазначити, що аграрна реформа в Україні розпочалася без попередньої розробки довгострокової цільової програми реформування земельних відносин. Тому метода аграрної реформи мали часто спонтанний характер і були неефективними.
Отже, аграрно-правова наука відіграє фундаментальну роль в проведенні аграрної та земельної реформ. Саме наука повинна розробити засади і стратегію проведення аграрної реформи, вона має спрямувати свої дослідження на вдосконалення правового регулювання нових правових інститутів аграрного права України.
2.2
сучасний період розвитку аграрного законодавства, який має забезпечити реалізацію аграрної реформи, привів до виникнення нових правових інститутів аграрного права України. У зв'язку з цим сформувалися нові напрями наукових досліджень.
Аналіз наукових праць вчених дає можливість визначити основні проблеми розвитку нових правових інститутів аграрного права України і з'ясувати основні завдання науки по науково-правовому забезпеченню їх вдосконалення.
Науковцями розробляються наукові засади аграрно-правових інститутів земельної та аграрної реформи, права приватної власності на землі, паювання земель, оренди земель, сільськогосподарської майнової оренди, селянського (фермерського) господарства та деякі інші.
Серед авторів, які досліджують правові проблеми реформування аграрних відносин слід відзначити В.З. Янчука, В.І. Андрейцева 19 , В.І. Семчика 14 , Н.І. Титову 15,42 , О.В. Статівку 43 , П.Ф. Кулинича та інші.
Слід зазначити, що напередодні проведення земельної та аграрної реформ не було розроблено відповідної наукової бази. Через те, заходи проведення реформ мали часто спонтанний характер і тому були неефективними. Тому потрібно детально розробити основні засади і стратегії аграрної та земельної реформ; їх правового забезпечення. Існує чимало досліджень з цього питання. Серед авторів можна назвати В.І. Андрейцева, В.З. Янчука, В.І. Семчика, Н.І. Титову, М.В. Шульгу та інших. Особливо потрібно відзначити дослідження В.І. Андрейцева, який визначив мету земельної реформи 44,с.14 .
Ще одним напрямом аграрно-правових наукових досліджень є визначення співвідношення аграрної та земельної реформ. Такі вчені як Н.І. Титова, М.В. Шульга, П.Ф. Кулимич розглядають земельну реформу як ядро аграрної рефрми.
Науково-правові засади інституту приватної власності на землі є предметом дослідження багатьох юристів-аграрників. Серед них можна назвати В.І. Андрейцева 44 , В.І. Сямчука 14 , , Н.І. Титову 15 , Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульгу, В.З. Янчука. Важливими є також роботи В.В. Носіна, В.К. Туревського, О.М. Вовк.
Ці вчені з'ясували суть, зміст поняття приватної власності на землі, визначили правомочності власників земель, коло суб'єктів та об'єктів права приватної власності на землі, здійснено наукове обгрунтування механізму набуття та реалізації права приватної власності на землі.
В працях Н.І. Титової 42,с.10-15 , В.І. Андрейцева 19 визначено поняття землі та землі сільськогосподарського призначення.
Крім того, поняття права приватної власності досліджується в роботах В.К. Гуревського, П.Ф. Кулинича, М.В. Шульги. Професор В.І. Андрейцев визначив ознаки приватизації земель 19,с.29-30
Проблема паювання земель досліджувалась В.І. Андрейцевим 19,с.44-46 , Н.І. Титовою, В.В. Носіком, М.В. Шульгою 41 , П.Ф. Кулиничем, В.І. Федоровичем.
М.В. Шульга досліджує суть права на земельну частку. Щодо ознак земельної частки (паю), то їх визначено В.В. Носіком та Т. Коваленком 45 .
Інститут оренди земель було досліджено в працях О.О. Погрібного, М.В. Шульги, П.Ф. Кулинича, І. Будзиловича, А. Юрченка 1,с.63-67, І.А. Войтюк, Н. Ільмицьку 46 та інші.
Цими вченими було з'ясовано поняття та ознаки оренди земель, зміст та особливості договору оренди земель М.В. Шульга обгрунтував проблему юридичної природи договору оренди земель.
Правовий інститут сільськогосподарської майнової оренди досліджений недостатньо. Серед існуючих монографічних досліджень можна виділити роботу професора О.О. Погрібного "Селянські господарства і оренда: організаційно-правові питання" 35 . З цієї проблеми також є праці таких вчених як В.А. Семлюк, І.А. Войтюк.
Науково-правові засади інституту сільськогосподарської кооперації розробляються багатьма вченими-юристами. До них можна віднести праці В.І. Семчика, Н.І. Титової Х47,с.25-27 , В.І. Федоровича, О.М. Соніма і інших.
Особливо потрібно відзначити роботу В.І. Семчика "Кооперация и право" 35 , де з'ясовано правові основи розвитку кооперації в Україні.
Вченими було досліджено історію сільськогосподарської кооперації, юридичну природу, суть та ознаки сільськогосподарської кооперації.
В.І. Редорович дав визначення СГК, а також запропонував законодавчо закріпити його юридичні ознаки.
Наукові проблеми правового регулювання членських відносин у СГК досліджується такими вченими як Н.І. Титова В.І. Федорович.
Щодо нового інституту

 
 

Цікаве

Загрузка...