WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Діяльність служб соціального захисту населення із забезпечення зайнятості молоді - Курсова робота

Діяльність служб соціального захисту населення із забезпечення зайнятості молоді - Курсова робота

Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій та Львівській областях. Щороку надавалася допомога в працевлаштуванні близько 250 тис. молодих людей.
Набув поширення рух учнівських і студентських трудових загонів, який охопив 13 регіонів країни. Тільки в Луганській області в червні-серпні 1999 р. кількість зайнятих у них перевищила 32 тис. чоловік.
Для розв'язання нагальних проблем молоді в країні сформовано механізм реалізації молодіжної політики, який включає цілу низку державних структур і відомств.
Для здійснення системної роботи з молоддю вдосконалюється мережа відповідних установ. Наприкінці 1999 р. діяло 502 центри соціальних служб для молоді. При центрах створено 985 спеціалізованих формувань: реабілітаційні та кризові центри, служби "Телефонів довіри", консультативні пункти, агентства та біржі праці, школи батьківської підтримки, клубні об'єднання. В цій системі вже реалізовано 1675 програм, спрямованих на соціальне обслуговування, патронаж, профілактику та реабілітацію молоді. Тільки за перше півріччя 1999 р. допомогу отримало 1,6 млн. молодих людей.
Останнім часом дещо зросла політична активність молоді, що було продемонстровано, зокрема, під час виборчої кампанії 1998 р., коли понад 60% (а не 25%, як це було в 1994 р.) молодих людей узяло участь у виборах, і, особливо, під час президентських виборів 1999 р., коли визначальним став саме внесок молоді. Нині в чотири рази збільшилася кількість молодих народних депутатів України, 45 молодих громадян віком до 28ооків обрано до складу Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, майже 5 тис. - до місцевих рад народних депутатів, близько 800 осіб працюють на керівних посадах в органах місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Молодіжний рух стає консолідованішим, організованішим, зростає молодіжна ініціатива; визначальною його рисою стає демократичність. Як порівняти з 1995 р., кількість молодіжних формувань загальноукраїнського рівня збільшилася майже втричі.
Поглиблюється процес співпраці державної влади з громадськими молодіжними об'єднаннями. За безпосередньої участі молодіжних організацій проведено низку важливих заходів: IV Світовий конгрес українських молодіжних організацій, Форум християнської молоді України та ін.
В Україні поширюється волонтерський рух. Добровільні помічники надають допомогу інвалідам та сиротам; підтримують багатодітні сім'ї; працюють у центрах реабілітації для дітей і молоді, що постраждали від насильства; беруть участь у реалізації програми "Діти вулиці".
Особлива увага приділяється здібній і талановитій молоді, яка уособлює інтелектуальний потенціал нації. Одним із пріоритетних напрямів роботи держави стало створення системи пошуку й підтримки талановитої молоді та обдарованих дітей. Для цього створено інформаційний банк даних "Обдарованість". За підтримки держави регулярно провадяться Всеукраїнський фестиваль сучасної української естрадної пісні Червона рута", Міжнародний конкурс молодих українських літераторів "Транослов", Всеукраїнський молодіжний фестиваль "Перлини сезону", Міжнародний фестиваль "Крізь терни до зірок", Всеукраїнський фестиваль ігрових програм "Місто дитячих усмішок".
Висновки
Характерною особливістю соціальної сфери є те, що вона пов'язана не тільки з матеріальними цінностями, а й значною мірою з духовними потребами громадян. Законодавство у цій сфері покликано забезпечити естетичне й моральне виховання людини, її навчання, охорону здоров'я, задоволення соціальних потреб.
Процеси державотворення в Україні вимагають дальшого підвищення якості державного керівництва соціальним будівництвом, формування на основі найсучасніших досліджень стилю цього керівництва розвитку методів управління з врахуванням специфіки цієї сфери суспільних відносин.
Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється: в інтересах молодої людини, суспільства, держави; з урахуванням можливостей України, її економічного, соціального, історичного, культурного розвитку і світового досвіду державної підтримки молоді.
Державна молодіжна політика - це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.
Українська держава поставила собі за мету створити такі системні умови, які всебічно й широко сприяли б розв'язанню всіх проблем молодого покоління.
Список літератури
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -
№ 30. - Ст. 141.
2. Закон України "Про освіту" від 23 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 21. - Ст. 84.
3. Декларація "Про засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -
№ 16. - Ст. 166.
4. Абетка української політики: Довідник. - К., 2001. - 328 с.
5. Гpомадянське суспільство і пpавова деpжава, пpоблеми становлення: Зб. наук. пp./ МВС Укpаїни. Hац. акад. внутp. спpав Укpаїни; За pед. Є.М. Моісеєва. - К.: ТОВ "Міжнаp. фін. агенція", 1997. - 78 с.
6. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні:проблеми
оновленню. - К.: Наук. думка, 1993. - 237 с.
7. Голосніченко І.П. Адміністpативне пpаво Укpаїни: (Осн. категоpії і поняття).посібник. - Ірпінь, 1998. - 110 с.
8. Державне управління в Україні. Навч. посібник. / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: СОМИ, 1999. - 266 с.
9. Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної молодіжної політики в Україні. - К.: УкрНДІ проблем молоді, 1997. - 98 с.
10. Коваль Л.В. Адміністpативне пpаво: Куpс лекцій для студентів юpид. вузів та фак./ Відп. pед. І.Д. Боpис.- 3-є вид. - К.: Вентуpі, 1998. -
207 с.
11. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.) - К., 2000. - 360 с.
12. Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання: Зб. наук. публікацій Українського науково-дослідного інституту проблем молоді за підсумками виконання наук. програм і проектів у 1995 році. - К.: А.Л.Д., 1996. - 235 с.
13. Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання: Зб. наук. публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наук. програм і проектів у 1996 році. - К.: Столиця, 1997. - 208 с.
14. Hижник H.Р., Машков О.А. Системний підхід в оpганізації деpжавного упpавління: Hавч. посіб./ Укp. Акад. деpж. упp. пpи Пpезидентові Укpаїни; За заг. pед. H.Р. Hижник. - К., 1998. - 159 с.
15. Про становище молоді в Україні (за підсумками 1997 року): Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К.: Столиця, 1998. - 156 с.
16. Україна на перехідному етапі: Політика. Економіка. Культура / За ред. Т. Степанкової. - К., 1997. - 280 с.
17. Україна у цифрах у 2001 році. - К., 2002. - 436 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...