WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Статистика соціального обслуговування - Реферат

Статистика соціального обслуговування - Реферат

кількість заходів, глядачів та сума зборів. Оцінити добір репертуару та постановку конкретних вистав дозволяють показники, за допомогою яких характеризують оновлення репертуару, заповненість глядачевого залу та ін.
За даними про відвідування кіносеансів обчислюють:
1) доступність кіномережі - кількість кіноустановок у розрахунку на 10000 осіб населення;
2) забезпеченість населення місцями в кінотеатрах - кількість місць у стаціонарних кінотеатрах у розрахунку на 1000 жителів;
3) середня кількість відвідувань кіносеансів.
Можливості показу кінофільмів забезпечуються також кіностудіями, де ці фільми знімають. Тому як редакції та видавництва, так і кіностудії хоч і відносять до сфери виробництва, але показники їх роботи є показниками закладів мистецтва, головним серед яких є випуск фільмів.
Доповненням статистики доходів є показники статистики соціального забезпечення. Соціальний захист населення - це система державних та громадських заходів щодо впровадження матеріального забезпечення громадян похилого віку, а також у разі хвороби, повної чи часткової втрати працездатності або годувальника, або в разі безробіття.
Основна задача статистики соціального забезпечення та соціальної допомоги - це вивчення видів і способів соціального захисту та соціальних гарантій, що передбачені законодавчими та нормативними актами, за їх цільовим призначенням, напрямками, групами населення, джерелами фінансування та ін. До показників, які характеризують використання та масштаби захисту, належать:
за видами програм, середнім розміром допомоги та іншими класифікаційними ознаками
Частка тих, хто отримав допомогу
dl=----------------------------------------------------------------;
Частка тих, хто має право на допомогу
у розподілі за секторами економіки:
o загальні та середньодушові витрати;
o витрати на соціальне страхування;
за групами за доходами та типами домогосподарств
Сума страхування та соціальної допомоги
d2 =--------------------------------------------------------;
Загальний дохід домогосподарства
загальні витрати по системі соціального забезпечення в розрахунку на душу в поточних і незмінних цінах.
Статистика освіти узагальнює й аналізує статистичну інформацію про систему освіти, навчальні заклади, учнів та викладачів, витрати на освіту, характеристики рівня освіти населення. Згідно з Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) є 5 ступенів, 6 рівнів та 7 категорій освіти. У нашій країні прийнятий такий розподіл освітніх рівнів:
рівень І - початкова освіта;
рівень II - першого ступеня: неповна середня; другого ступеня: середня;
рівень III - першого ступеня: молодші спеціалісти; другого ступеня: бакалаври; третього ступеня: спеціалісти, магістри.
Показники, що характеризують освіту, відносять до таких груп.
1. Показники рівня освіти і грамотності:
Коефіцієнт = Ті, хто вміють читати і писати
грамотності Загальна чисельність населення у віці від 9 років
середнє число років навчання в розрахунку на одну особу; освітній потенціал, який дорівнює кількості часу, витраченого населенням на навчання, та ін.
2. Показники контингенту осіб, що навчаються, і тих, які завершили освіту:
брутто-коефіцієнт охоплення освітою з виділенням ступенів освіти в групуванні за статтю, категоріями населення та регіонами:
Коефіцієнт Чисельність тих, хто навчається
охоплення =------------------------------------------------------------
освітою Чисельність тих, хто згідно із законом міг би
бути зарахований на навчання певного ступеня
та інші.
3. Показники системи освіти та професійної підготовки з виділенням та аналізом джерел фінансування освіти.
4. Показники педагогічних кадрів порівняно з кількістю учнів. Статистика охорони здоров'я та медичного обслуговування
об'єднані в одному підрозділі. Оскільки стан здоров'я людини залежить від таких факторів, як: стан навколишнього середовища та економічні умови життя; статура людини, спадковість та перенесені хвороби; розвиток медичної допомоги й доступність медичного обслуговування, показники статистики охорони здоров'я можуть бути віднесені до таких груп:
1. Показники здоров'я (захворюваності) та тривалість життя:
Кількість випадків захворюваності за певний період
К захв------------------------------------------------------------------ х 1000 ;
Середня чисельність населення
поширеність захворюваності (хворобливість) - обчислюється аналогічно коефіцієнту захворюваності, але за окремими видами захворювань;
частота вперше виявлених під час медичного огляду захворювань;
структура захворювань;
тривалість захворювання.
2. Показники стану медичного обслуговування та використання медичних закладів. До цієї групи включають показники, які характеризують відвідування населенням медичних закладів та використання різних видів послуг системи охорони здоров'я:
кількість відвідувань у розрахунку на одного лікаря; чисельність осіб, що пройшли вакцинацію в розрахунку на 1000 осіб населення;
кількість відвідувань амбулаторій і т. ін.
3. Показники засобів медичного обслуговування:
кількість лікарів різних спеціальностей та молодшого медичного персоналу в розрахунку на 10 тис. осіб населення;
місткість медичних установ (кількість лікарняних ліжок на 1000 осіб населення).
4. Доходи та витрати, пов'язані з медичним обслуговуванням: частка ВВП, що направлена на охорону здоров'я;
рівень та індекс урядових та приватних витрат на медичне обслуговування в поточних та незмінних цінах;
загальні та середньодушові споживацькі витрати на охорону здоров'я.
Статистика громадського порядку і безпеки є розділом соціальної статистики, який вивчає стан громадського порядку і рівень правового захисту законних прав та інтересів населення, і використовує для цього такі показники:
o частота окремих правопорушень і кількість жертв;
o характеристика правопорушників і поводження з ними, що характеризує стан і діяльність правоохоронних органів.

 
 

Цікаве

Загрузка...