WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах - Реферат

Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах - Реферат

пивоварні у зв'язки з приходом на ринок західних областей України інших виробників пива, конкурентів. Це було основним аргументом холдингової компанії В.В.Н. при переговорах між сторонами на предмет визначенні вартості об'єкту. Так як інші шляхи отримання інвестиційних ресурсів для підприємства були нереальні та з метою запобігання повної втрати ринку та закриття таким чином пивоварні у Львові взагалі, було прийняте керівництвом "Стріла" рішення прийняти пропозицію холдингової компанії. Крім цього для прийняття такого рішення спонукала оцінка ліквідаційної вартості підприємства у разі його закриття, яка показала, що така вартість є нижчою ніж пропонована ціна за пакет акцій.
3. Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій
Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний в тих сферах економіки активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти наростаюче соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції.
У реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу має потребу практично все агропромислове господарство України від первинних виробничих процесів у сільському господарстві до випуску кінцевого продукту та доведення його до споживачів. Тут вкрай необхідно підняти продуктивність та знизити витрати, забезпечити більш глибоку та комплексну переробку первинної сировини з метою значного збільшення виходу кінцевої продукції та підвищення її споживчих якостей. Через технологічну - відсталість в агропромисловій сфері економіки щорічно втрачається мільйони тонн м'яса, не використовується близько половини молочного білка, пропадає 40% овочів і фруктів. У величезних кількостях витрачається або нераціонально використовується й вирощена зернова продукція.
Зниження втрат сільськогосподарської сировини та поглиблення її переробки стосується тих сфер, де за участю іноземного капіталу можна в короткі строки одержати значний економічний ефект, зокрема створення порівняно невеликих підприємств, що не потребують великих вкладень і забезпечують швидку окупність початкових затрат при невисокому ступені ризику для іноземних інвесторів. Бажана участь іноземного капіталу й у переведені агропромислового виробництва на сучаснутехнологічну базу, в тому числі з використанням потужного науково-технічного та виробничого потенціалу оборонних галузей, що підлягають конверсії.
У великомасштабному іноземному інвестуванні зараз відчувають гостру потребу паливно-енергетичні галузі що впродовж багатьох років несуть величезне навантаження не тільки щодо енергопостачання виробництва та соціальної сфери, але й щодо забезпечення експорту. Залучення інвестицій з-за кордону в цю галузь було б дуже уже корисним при розв'язанні ряду вузлових питань. Серед них: активізація використання існуючого виробничого потенціалу по видобуванню та переробці енергоресурсів, зокрема нафти і газу, родовища яких відкрито в українській частині шельфу Чорного моря та в Карпатах.
Відомо що чорноморськими родовищами цікавляться британська транснаціональна компанія "ВНЕЕЬ" та російський "ГАЗПРОМ". А саме в даному питанні держава повинна взяти на себе роль посередника і вибрати найкращий із запропонованих варіантів. [7, 10-12]
Також держава має вирішити питання із закриттям частини вугільних шахт і реконструкції решти;
- різке зниження питомих видатків палива та енергії у народному
господарстві на основі переходу до енергозберігаючих технологій;
- комплексна модернізація діючих і створення нових виробничих фондів і процесів на базі сучасної техніки та прогресивних технологій, що забезпечують стійке зростання ефективності та безпеки виробництва, а також поліпшення умов праці;
- зниження негативного впливу металургійного та нафтохімічного
комплексів на навколишнє середовище на основі застосування екологічно
чистих технологічних процесів у виробництві, транспортування та сферах
споживання енергоресурсів.
Висновки
Розв'язання проблеми злиття (поглинання) підприємств у всіх галузях промисловості України наштовхується на ряд перешкод: падіння обсягів виробничо-господарської діяльності; незавершеність приватизації великих та середніх підприємств; відсутність належних гарантій захисту приватної власності; складності доступу до іноземної валюти; недосконалий режим зовнішньої торгівлі; низька норма прибутку на вкладений капітал та довгі строки окупності; недостатньо високий рівень інвестиційної діяльності; незавершеність формування ринку цінних паперів; низький рівень розвитку підприємництва тощо.
Подолання розглянутих перешкод вимагає пришвидшення темпів реформування національної економіки України, що буде сприяти активізації процедур злиття (поглинання) компаній, формуванню потужних вітчизняних корпорацій у галузі автомобілебудування, створенню сприятливого інвестиційного клімату в галузі зокрема.
Результатом роботи є такі положення:
1. Рекомендацій по організаційному забезпеченню інвестиційної
діяльності холдингу в Україні.
2. Рекомендації, щодо стимулювання інвестиційної діяльності холдингів в галузі залучення іноземних інвестицій з боку державних органів управління.
3. Рекомендації, щодо здійснення купівлі-продажу дочірніх підприємств холдинговими компаніями.
Список використаних літератури
1. Кузьмін О.Є., Шуляр Р.В. Злиття (поглинання) підприємств як фактор
активізації інвестиційної діяльності, Зовнішньоекономічний кур'єр №7-8 1999.
2. Реньи Габор. Управление инвестиционной деятельностю холдинговой
компании. Авт. дис. Хорьков. 1999 р.
3. Бахрамов Ю. Организация внешнезкономической деятельности. - СПб., 2000.
4. Єжова І.Е. Міжнародний маркетинг. - К.; 2002.
5. Іванченко В.. Організація процесу злиття / поглинання, досвід роботи в
Україні. Український інвестиційний журнал - №11-12, 1998 р.
6. Жук О.. Іноземні інвестиції і їх значення у виведенні економіки України
з нинішньої кризи. Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України -1-2 (29-30) 1997р.
7. Федоренко С.В. Іноземне інвестування в Україні. Державний
інформаційний бюлетень про приватизацію. Лютий 1999 р.
8. Кузьмін О.Є., Куриляк МІ. Ринок цінних паперів в Україні: стан і проблеми розвитку. Вісн. ДУ "Львівська політехніка". - 2002. - №329.
9. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. - К.: 2001.
10. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. Ника-Центр, 2002.
11. Лес Гелловей. Операційний менеджмент. Москва, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...