WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах - Реферат

Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах - Реферат

вартості підприємства є визначення мети. Пропонуємо розглянути ситуацію у підприємстві ВАТ "Акціонерна фірма "Стріла". Викладені нижче пояснення торкаються обґрунтування вибору методу оцінки вартості підприємства.
Підприємство не входило раніше до складу холдингових систем, але ситуація, що виникла на ньому характерна для ситуації, що може виникнути на дочірньому підприємстві холдінгової компанії.
Отже, підприємство в нашому випадку опинилось у ситуації, коли застаріле обладнання з низькими, порівняно з новими зразками виробничих ліній, технічними характеристиками не дозволяло вирішувати питання про розширення виробництва, конкуренцію з продукцією модернізованих підприємств-конкурентів, захоплення нових ринків сусідніх регіонів та виходу на зовнішні ринки збуту.
В такій ситуації першочерговим завданням підприємства був активний пошук зовнішніх інвесторів, які б погодились в обмін на частину акцій інвестувати у підприємство, в модернізацію його виробничих потужностей.
За оцінками експертів підприємства на модернізацію підприємства, реалізацію проекту, необхідно було затратити 18 млн. грн. протягом 3 років.
Розроблений проект планувався для виходу на повну потужність підприємства через 19 місяців після надходження першої частини інвестицій.
Оскільки акції підприємства не мали визначеної на фондовому ринку ціни, вартість активів підприємства не становила інтересу для зацікавлених сторін, потенційних інвесторів, оскільки саме застаріле обладнання було основною складовою частиною активів, підприємством було визначено власну ціну на основі методу "Сума прогнозних очікуваних надходжень".
Існували дві альтернативні ціни підприємства на переговорах з шведською стороною керівництва "Стріла". Перша ціна була запропонована шведським холдингом на основі оцінки майбутніх надходжень з врахуванням досягнення точки беззбитковості інвестиційного проекту, який шведська сторона погоджувалась фінансувати уразі отримання контрольного пакету акцій підприємства. Друга ціна підприємства була названа керівництвом самого об'єкта поглинання, і була визначена на основі балансової вартості підприємства на момент проведення переговорів. В процесі переговорів сторони дійшли згоди, що ціна підприємства буде визначена в угоді про продаж пакету акцій на основі методу "Сума прогнозних очікуваних надходжень", з врахуванням досягнення точки беззбитковості інвестиційного проекту та корегованого до величини балансової вартості підприємства.
Корегованого до величини балансової вартості підприємства означало, що кінцева ціна підприємства не повинна відрізнятися від його балансової вартості на певну величину.
Нижче описаний процес оцінки вартості акціонерного товариства, підприємства, при його купівлі холдингом на прикладі ВАТ "Акціонерна фірма "Стріла".
Перш за все необхідно було визначити прогнозні грошові потоки підприємства. Звісно ці надходження складно прогнозувати, треба зробити аналіз чутливості, сценарний аналіз тощо.
У випадку оцінки вартості підприємства ВАТ "Акціонерна фірма" Стріла" грошові потоки розраховувались на основі розрахункових даних по інвестиційному проекту. Тобто в процесі написання бізнес-плану інвестиційного проекту шведською стороною визначалась точка беззбитковості інвестицій на основі проектну потужностей та кон'юнктури ринку продукцій в Україні. Прогноз ринкової кон'юнктури здійснювався на основі даних про ріст виробництва пива за останні п'ять років в Україні, попит на продукцію, інфляція в Україні та девальвація української валюти.
Для спрощення розрахунків пропонується розглянути грошові потоки на кінець кожного року періоду інвестування.
Якщо цифри прогнозних чистих надходжень узгоджені, то для визначення їх реальної сьогоднішньої вартості, їх необхідно дисконтувати.
Реально в умовах української економіки неможливо використовувати на сьогодні ставку Національного банку, тому що розмір ставки дисконтування буде нереальним для будь-якого інвестиційного проекту.
Світовий банк рекомендує для України застосовувати 15%-ну ставку дисконтування.
Тепер можна визначити вартість підприємства, використовуючи вказану дисконтну ставку і подані чисті прогнозні грошові надходження:
ЦП = ,
де ЦП - вартість підприємства;
ГП - чистий грошовий потік у і-тому році;
d - ставка дисконту;
п - кількість років.
У нашому випадку маємо розглянути два випадки вартість підприємства оцінена покупцем та вартість підприємства, визначена продавцем. Сума інвестицій з боку підприємства-покупця буде дорівнювати вартості підприємства та сумі інвестицій у проект з модернізації виробництва.
Балансова вартість підприємства базується на принципі вилучення з загальної балансової вартості активів підприємства суми його зобов'язань.
Вартість підприємства доцільно у випадку ВАТ "Акціонерна фірма" Стріла" обчислити за такою формулою:
БВ = ОЗ + НА + 3 + ДЗ - КЗ + КВ + НВ + ФР,
де БВ - балансова вартість підприємства;
03 - основні засоби, основні фонди підприємству;
НА - нематеріальні активи;
З - сума запасів матеріальних оборотних фондів;
ДЗ - дебіторська заборгованість за мінусом злоякісної дебіторської заборгованості;
КЗ - кредиторська заборгованість підприємства;
КВ - капітальні вкладення;
НВ - незавершене виробництво, незавершене будівництво;
ФР - інші фінансові ресурси за мінусом заборгованості.
Обчислимо вартість підприємства за даним методом на дату 1.01.2000 року:
Обчислену вартість підприємства прийнято називати "ціною продавця". У випадку ВАТ "Акціонерна фірма "Стріла" ціна продавця перевищує вартість підприємства, що обчислена на основі прогнозу майбутніх грошових потоків. Модель повернення інвестицій в даному випадку має вигляд (див. мал. 4):
Мал. 4. Модель повернення інвестицій у поглинуту компанію.
Модель показує, що інвестиції розраховані на строк повернення до десяти років. Холдингова компанія В.В.Н. розділила ризик повернення інвестицій таким чином, що якщо протягом перших 5 років інвестування інвестиції у проект модернізації виробництва не повертаються, то компанія зберігає за собою право перепродати пакет акцій ВАТ "Акціонерна фірма "Стріла" третій стороні з метою повернення витрачених коштів.
Кінцева вартість, ціна об'єкту злиття визначається шляхом прямих переговорів між сторонами таких угод. При оцінці вартості об'єкту поглинання у випадку ВАТ "Акціонерна фірма "Стріла" враховувались також дані маркетингових досліджень продукції підприємства, які свідчили про різке падіння попиту на продукцію львівської

 
 

Цікаве

Загрузка...